Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

1. sınıf doğal sayılar

Rakam ve sayı

Sayıları göstermek için kullanılan işaretlere rakam denir.Toplam 10 adet rakam vardır.Bunlar 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 .

Sayma işlemi sonucunda sayılanın kaç adet vb. birimde olduğunu belirten rakamlara sayı denir.

12 bir sayıdır.Bu sayıyı gösterebilmek için 1 ve 2 rakamları kullanılmıştır.

18 bir sayıdır.Bu sayıyı gösterebilmek için 1 ve 8 rakamları kullanılmıştır.

Sonuç olarak birden fazla rakamdan oluşan bir ifade varsa,bu kesinlikle sayıdır.

Peki tek rakamlı sayı ile rakam nasıl ayrılır? Bir matematik işlemi ( toplama,çıkarma,çarpam veya bölme ) sayılarla yapılır.Rakam sayıların oluşmasına yardım eden sembol/işarettir.Bir işlemde veya problemde 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 varsa bunlar sayıdır,rakam değil.

Nesne sayısı belirleme

Nesneleri sayarak nesne sayısı belirlenir.Sayma işleminde sayılacak nesne kalmadığında en son söylenen sayı o nesne grubunun miktarıdır.

Onluk ve birlik

Sayılan bir şeyden 10 tanesinin oluşturduğu grubun adına onluk , bir tanesini temsil edenin adına ise birlik denir.

Bir sayının sağdan sola ilk rakamı birliklerin , 2. rakam ise onlukların sayısını belirtir.

  • 5 sayısında sadece 5 birlik vardır.
  • 15 sayısında 5 birlik ve 1 onluk vardır.
  • 19 sayısında 9 birlik ve 1 onluk bulunmaktadır.
1.sınıf doğal sayılar

Üstteki şekilde dağınık haldeki ataç modellerinden 10 tanesi ile bir onluk yapılmış ve geri kalanları da birlik olmuştur.Bu şekilde modellen sayı 14 sayısını temsil etmektedir.Bu sayının okunuşu da on dörttür.