Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

1. sınıf tartma

Not: Aşağıdaki şekiller gerçek nesne resimleri değildir.Anlatımları görsel hale getirme amacıyla hazırlanmıştır.Anlatım kolaylığı için gerçek nesne gibi isimleri cümlelerde kullanılmaktadır.

Standart olmayan birimle kütle ölçme

Kütleler standart olmayan birim kullanarak ölçülebilir.Bunu yapabilmek için

 1. standart olmayan birim olarak kullanılmak üzere ölçülecek nesneden daha küçük bir nesne ve
 2. tahteravalli benzeri dengeyi gösteren bir düzenek gereklidir.
Düzeneğin bir kısmına kütlesi ölçülecek nesne konulur.Diğer kısmına ise seçilen standart olmayan birim konulmaya başlanır.Düzeneğin iki tarafı aynı seviyede ( havada ) olduğu zaman denge sağlanmış olur ve durulur.Birim tarafına konulan nesne sayısı o birim cinsinden nesnenin kütlesini verir.

Kütleri karşılaştırma

Kütleri karşılaştırırken kullanılacak olan kelimeler DAHA AĞIR ve DAHA HAFİF tir.

 1. Aynı türden nesnelerin kütlelerini karşılaştırırken nesnelerin büyüklüklerine ( kapladıkları yere ) dikkat edilir.Bir metal eşyayı bir kumaş eşya ile büyüklüğüne bakarak karşılaştıramayız.Kütle karşılaştırmada bir metali metal, kumaşı kumaş vb. ile karşılaştırma gereklidir.
  1.sınıf tartma

  Yukarıdaki resimlere göre karşılaştırma yapılabilecek olanlar aşağıdaki gibidir

  1. Domates çilek : İkiside bir yiyecektir.Çilek küçük olduğundan dolayı domatese göre daha hafiftir.Domates çileğe göre daha ağırdır.
  2. Civciv ile tavşan : İkiside bir hayvandır.Civciv küçük olduğundan dolayı tavşana göre daha hafiftir.Tavşan civcive göre daha ağırdır.
  3. Ayakkabı çizme : İkiside bir giyecektir.Ayakkabı küçük olduğundan dolayı çizmeye göre daha hafiftir.Çizme ayakkabıya göre daha ağırdır.
  4. İtfaiye arabası taksi :İkiside bir araçtır.Taksi küçük olduğundan dolayı itfaiye arabasına göre daha hafiftir.İtfaiye arabası taksiye göre daha ağırdır.
 2. Karşılaştırma yapılacak olan nesneler farklı türde ise o zaman ağırlık ölçme kısmındaki anlatıldığı gibi standart olmayan birim kullanılarak iki nesne de ölçülür.Ölçüm sonucunda bulunan sayının fazla olduğu nesnenin daha ağır olduğu sonucuna ulaşılır.
 3. Farklı türdeki nesneleri tahteravalli gibi denge düzeneğine koyarak karşılaştırma yapılabilir.Düzeneğin yerde olan kısmındaki nesne daha ağırdır.Yüksekteki kısım daha hafiftir.İki kısımda aynı seviyede ( havada ) ise ağırlıklar eşit anlamındadır.Aşağıdaki resimleri tıkladığınız zaman denge düzeneğine ( kahverengi ) gelir,tekrar tıkladığınızda buradan eski yerine gidebilir.
  🐘🐕🐓🐤🐓🐤🐕🐘

  Üstteki hayvanlardan en ağır olanı fil,en hafif olanı ise civcivdir.