Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

2. sınıf bölme

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Bölme işlemi

Bölme işlemi , bir nesneler grubunu başka gruplara eşit miktarda paylaştırma veya gruplara eşit miktarda dağıtma ( gruplama ) işlemidir.Eşit miktarda paylaştırmayı , gruplamayı tekrarlı çıkarma ile sağlayabiliriz.

Bölme işlemi modellenmesi

🙌💁🤵🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫
 • Yukarıdaki animasyonda 9 çikolata 3 kişiye paylaştırılmaktadır.
 • Herkese eşit miktarda çikolata vermek için sıra ile birer birer çikolata verilmektedir.
 • Çikolatalar bittiğinde herkese üçer adet çikolata olduğu görülmektedir.
 • Çikolatalardan her defasında kişi sayısı kadar ( 3 tane ) çikolata azaldığına dikkat ediniz.
🐒🐒🐒🐒🐒🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌
 • Yukarıdaki animasyonda ise 8 muz bir maymuna 2 muz olacak şekilde dağıtılacaktır ( gruplanma ).
 • Dağıtım sonrasında bir maymuna muz kalmamıştır.
 • 8 muz ikişerli olarak 4 maymuna dağıtılabilmektedir.

Bölme işleminin gösterimi

Bölme işlemi 2 şekilde gösterilir.

Bölünen ÷ Bölen = Bölüm

2.sınıf bölme 1
 • Gruplama , paylaştırma yapılacak olan nesne veya sayıya bölünen denir.Yukarıdaki modellemelerde bölünen muz ve çikolatadır.
 • Yapılacak tekrarlı çıkarmada devamlı çıkan olarak kullanılan , paylaştırma yapılacak grup sayısını veya bir gruba düşen miktarı belirten sayıdır bölendir.
  • 1. modellemede bölen kişi sayısıdır.
  • 2. modellemede her maymuna 2 muz dağıtılmak istendiğinden bölen dağıtılan muz sayısıdır.
 • Yapılacak tekrarlı çıkarma işleminin sayısına bölüm denir.
  • 1. modellemede bölüm bir kişiye düşen çikolata sayısı olan 3 dür.
  • 2. modellemede muz dağıtılan maymun sayısı olan 4 bölümdür.

Bölme işlemi nasıl yapılır

12 ÷ 4 işleminin sonucunu bulabilmek için aşağıdaki çıkarma işlemleri yapılmalıdır.

 1. çıkarma işlemi : 12 - 4 = 8
 2. çıkarma işlemi : 8 - 4 = 4
 3. çıkarma işlemi : 4 - 4 = 0
3. işlemde sonuç sıfır olduğundan dolayı çıkarma işlemi biter.Yapılan çıkarma işlemi sayısı olan 3 bölme işleminin sonucudur.

2.sınıf bölme 2
 • Üstteki ilk gösterimde 12 den devamlı olarak bölen 4 çıkarılmaktadır.
 • Her çıkarma işleminde bölüme 1 eklenmektedir ( turuncular ).
 • 12 den 4 , 3 defa çıkabilir. 3. çıkarma sonucu 0 olduğundan dolayı çıkarma işlemi bitmiştir.
 • Üstteki 2. gösterimde ( kırmızı rakamlılar ) ise kısa yoldan yapılan bölme işlemi gösterimi vardır.
 • Çarpım tablosunu ezberlemiş birisi 4 x 3 işlemi sonucunun 12 olduğunu hatırlarsa tekrarlı çıkarma yapmadan doğrudan bölüm kısmına 3 yazıp işlemi sonuçlandırabilir.

2 problem ve çözümü

Soru

3 katlı bir binada 18 daire vardır.Her katta eşit sayıda daire varsa bir katta kaç daire vardır?

Çözümü

Her katta eşit miktarda daire olduğundan 18 ÷ 3 işlemi ile sorunun cevabı 6 olarak bulunur.

Soru

Kitaplıkta bulunan 6 kitap her rafta 2 kitap olacak şekilde konulmuştur.Buna göre kitaplıkta kaç raf vardır?

Çözümü

Her rafta 2 tane kitap olduğundan 6 ÷ 2 işlemi ile sorunun cevabı 3 olarak bulunur.