Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

3. sınıf basamak

Birlik , onluk , yüzlük

 • Birlik : Sayılan bir şeyden 1 tanesini temsil eden grubun adıdır.
 • Onluk : Sayılan bir şeyden 10 tanesini temsil eden grubun adıdır.
 • Yüzlük : Sayılan bir şeyden 100 tanesini temsil eden grubun adıdır.

Sayılanları birlik , onluk , yüzlük gibi gruplamak saymayı veya sayılarla işlem yapmayı kolaylaştırmaktadır.

 • 401 sayısında 4 tane yüzlük , 0 tane onluk ve 1 tane birlik bulunur.
 • 872 sayısında 8 tane yüzlük , 7 tane onluk ve 2 tane birlik bulunur.
 • 980 sayısında 9 tane yüzlük , 8 tane onluk ve 0 tane birlik bulunur.

Birler basamağı

 • Bir sayıdaki sağdan sola doğru ilk rakamın bulunduğu yer birler basamağıdır.
 • Birler basamağındaki rakam birliklerin sayısını vermektedir.
 • Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakam ile aynıdır.
 • 25 sayısının birler basamağındaki rakam 5 dir.Bu sayıda 5 birlik vardır.5 in basamak değeri 5 dir.
 • 42 sayısının birler basamağındaki rakam 2 dir. Bu sayıda 2 birlik vardır.2 nin basamak değeri 2 dir.

Onlar basamağı

 • Sağdan sola doğru bir sayıdaki 2. rakamın bulunduğu yer onlar basamağıdır.
 • Onlar basamağındaki rakam onlukların sayısını vermektedir.
 • Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakamın 10 katıdır.
 • 38 sayısının onlar basamağındaki rakam 3 dür.Bu sayıda 3 onluk vardır.3 ün basamak değeri 3 x 10 = 30 dur.
 • 52 sayısının onlar basamağındaki rakam 5 dir.Bu sayıda 5 onluk vardır.5 in basamak değeri 5 x 10 = 50 dir.

Yüzler basamağı

 • Bir sayıdaki sağdan sola doğru 3. rakamın bulunduğu yer yüzler basamağıdır.
 • Yüzler basamağındaki rakam yüzlüklerin sayısını vermektedir.
 • Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakamın 100 katıdır.
 • 718 sayısının yüzler basamağındaki rakam 7 dir.Bu sayıda 7 yüzlük vardır.7 nin basamak değeri 7 x 100 = 700 dür.
 • 200 sayısının yüzler basamağındaki rakam 2 dir.Bu sayıda 2 yüzlük vardır.2 nin basamak değeri 2 x 10 = 200 dür.

Sayı modellemesi

3.sınıf basamak 1
 • Yukarıdaki şekilde küp modelleri ile 235 sayısı modellenmiştir.
 • 235 sayısında 2 yüzlük , 3 onluk ve 5 birlik vardır.

Basamak değeri

Bir sayıdaki her rakam bulunduğu basamağa göre bir değer alır.

 • Birler basamağındaki rakamın basamak değeri rakamın 1 katı yani rakam ile aynıdır.
 • Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ise rakamın 10 katı yani rakamın 10 ile çarpım sonucudur.
 • Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri ise rakamın 100 katı yani rakamın 100 ile çarpım sonucudur.

3.sınıf basamak 2

Yukarıda modellenen 329 sayısındaki rakamların basamak değerleri aşağıdaki gibidir.

 • Birler basamağındaki 9 rakamının basamak değeri 9 x 1 = 9 dur.
 • Onlar basamağındaki 2 rakamının basamak değeri 2 x 10 = 20 dir.
 • Yüzler basamağındaki 3 rakamının basamak değeri 3 x 100 = 300 dür.

2 soru ve çözümü

Soru

159 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

Çözümü
 • Rakamlar sağdan sola birler , onlar ve yüzler basamağı şeklinde sıralanır.
 • Birler basamağındaki rakam 9 dur . 9 x 1 işlemi ile rakamın basamak değeri 9 olarak bulunur.Doğru cevap 9 dur.
 • Bilgi için diğer rakamlarla ilgili bilgiler
 • Yüzler basamağındaki rakam 1 dir . 1 x 100 işlemi ile rakamın basamak değeri 100 olarak bulunur.
 • Onlar basamağındaki rakam 5 dir . 5 x 10 işlemi ile rakamın basamak değeri 50 olarak bulunur.
Soru

359 sayısındaki basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir?

Çözümü
 • 9 birler basamağındadır.Basamak değeri 9 x 1 ile 9 olarak bulunur.
 • 5 onlar basamağındadır.Basamak değeri 5 x 10 ile 50 olarak bulunur.
 • 3 yüzler basamağındadır.Basamak değeri 3 x 100 ile 300 olarak bulunur.
 • Basamak değeri en küçük olan 9 sorunun cevabı olacaktır.

Otomatik basamak , basamak değeri belirleyici

Aşağıdaki kutuya en fazla 3 basamaklı sayı yazın
Yazılan kısmın aşağısındaki kısımda görülen sayıdaki bir rakamı tıklayınca basamak bilgilerini görebilirsiniz.

 • Girilen sayı ? basamaklı bir sayıdır.
 • Seçilen rakam sayının ? basamağındadır.
 • Seçilen rakamın basamak değeri = ?