Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

3. sınıf veri işleme

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Grafikten tablo yapma

Örnek 1

3.sınıf dikey şekil grafiği

Süleyman'nın bu hafta üç günde koştuğu mesafelere ait dikey şekil grafiği yukarıdaki gibidir.Bu grafiğin çetele tablosuna dönüşüm aşamaları aşağıdaki gibidir.

 • Grafik altında her şeklin 2 km yi temsil ettiği yazılıdır.
 • Grafikte gün üzerindeki şekil sayısı 2 ile çarpılırsa o günde kaç km koşulduğu bulunur.
 • 5 x 2 işlemi ile Salı günü 10 km koşulduğu bulunur.
 • 3 x 2 işlemi ile Cuma günü 6 km koşulduğu bulunur.
 • 4 x 2 işlemi ile Pazar günü 8 km koşulduğu bulunur.
 • Çetele tablosunda her çizgi 1 sayısını temsil eder.Saymanın kolay olması için çizgiler beşerli gruplarda çizilir.
 • Bu yüzden tabloda aşağıdaki gibi Salı gününde 10 , Cuma gününde 6 ve Pazar gününde 8 çizgi olması gereklidir.
GünMesafe ( km )
Salı
Cuma
Pazar

Örnek 2

Grafik:Satılan ürünler
Radyo📻📻📻📻📻📻
Kamera📹
TV📺📺📺📺
Cep telefonu📱📱📱📱📱
Her nesne 10 ürünü temsil eder.

Bir mağazada bir haftada satılan ürünlere ait yatay nesne grafiği yukarıdaki gibidir.Bu grafiğin sıklık tablosuna dönüşüm aşamaları aşağıdaki gibidir.
 • Grafik altında her nesnenin 10 ürünü temsil ettiği yazılıdır.
 • Grafikte ürün sağındali nesne sayısı 10 ile çarpılırsa o üründen kaç tane satıldığı bulunur.
 • 6 x 10 işlemi ile 60 radyo satıldığı bulunur.
 • 1 x 10 işlemi ile 10 kamera satıldığı bulunur.
 • 4 x 10 işlemi ile 40 TV satıldığı bulunur.
 • 5 x 10 işlemi ile 50 cep telefonu satıldığı bulunur.
 • Bu yüzden tabloda aşağıdaki gibi Salı gününde 10 , Cuma gününde 6 ve Pazar gününde 8 çizgi olması gereklidir.
Ürün adıSatış adeti
Radyo60
Kamera10
TV40
Cep telefonu50

3 veri gruplu tablo

Tablo : 3.sınıfların kız erkek öğrenci sayısı
SınıfKızErkek
3A2824
3B2032
3C2525
2326

Yukarıdaki tabloda bir okuldaki dört 3.sınıfda bulunan kız ve erkek öğrenci sayıları buunmaktadır.Bu tabloya göre elde edilen bazı bilgiler aşağıdaki gibidir.

 • 32 ile en fazla erkek öğrenci 3B sınıfında vardır.
 • 24 ile en az erkek öğrenci 3A sınıfında vardır.
 • 28 ile en fazla kız öğrenci 3A sınıfında vardır.
 • 20 ile en az kız öğrenci 3B sınıfında vardır.
 • 3C sınıfında kız ve erkek öğrenci sayıları eşittir.
 • 3B ve 3Ç sınıflarında erkek öğrenci sayısı daha fazladır.
 • 3A sınıfında kız öğrenci sayısı daha fazladır.

2 problem ve çözümü

Problem

3.sınıf yatay şekil grafiği
Bir bakkalda son dört günde satılan ekmeklere ait yatay şekil grafiği yukarıdaki gibidir.
Buna göre en fazla ekmek satılan günde satılan ekmek sayısı en az ekmek satılan gündekinden ne kadar fazladır?

Çözümü
 • Grafikte her şeklin 15 ekmeği temsil ettiği yazılıdır.
 • 6 şekille en fazla şekil Perşembe günündedir.
 • 6 x 15 işlemi ile Perşembe günü 90 ekmek satıldığı bulunur.
 • 2 şekille en az şekil Çarşamba günündedir.
 • 2 x 15 işlemi ile Çarşamba günü 30 ekmek satıldığı bulunur.
 • 90 - 30 işlemi ile de sorunun cevabı 60 ekmek olarak bulunur.
Problem

Grafik:Satılan ürünler


👓
👓

👚
👚
👚
👡
👡
👡
👡👜
GözlükGömlekTerlikÇanta
Her nesne 20 ürünü temsil eder.

Toplam 500 ürünü olan bir mağazanın bugün sattığı ürünlere ait dikey nesne grafiği yukarıdaki gibidir.
Buna göre en fazla satılan ürün en az satılan üründen ne kadar fazladır.

Çözümü
 • Grafikte her şekil 20 ürünü temsil ettiği yazılıdır.
 • 4 nesne ile en fazla terlik satılmıştır.
 • 4 x 20 işlemi ile 80 terlik satıldığı bulunur.
 • 1 nesne ile en az çanta satılmıştır.
 • 1 x 20 işlemi ile 20 çanta satıldığı bulunur.
 • 80 - 20 işlemi ile de sorunun cevabı 60 olarak bulunur.