Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

4. sınıf uzamsal ilişkiler

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Ayna simetrisi

Bazı şekillerin uygun yerlerine simetri aynası konulduğunda şekilden eş parçalar elde edilebilir.Bu tür simetriye ayna simetrisi veya aynaya göre göre simetri veya doğruya göre simetri denilir.

Aşağıdaki kırmızı çizgiler simetri aynasının üstten görünümüdür.Aşağıdaki tüm cisimler simetriktir.

4.sınıf simterik resmi

Aşağıdaki tüm cisimler ise simetrik değildir.

4.sınıf simterik olmayan resmi

Doğruya göre simetri çizimi

Bir şeklin bir doğruya göre simetriğinde şekil ile şeklin simetriğindeki karşılıklı her bir noktanın doğruya uzaklıkları eşit olmalıdır.

Aşağıdaki kırmızı doğrular simetri doğrusudur.Doğrunun iki tarafındaki şekiller diğer tarafındaki şeklin simetriğidir.

4.sınıf doğruya göre simteri 1

4.sınıf doğruya göre simteri 2