Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

2. sınıf uzunluk ölçme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2 sınıf uzunluk ölçme testi 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki cep telefonun uzunluğu 2 kağıt şerit kadardır.
Standart olmayan birim olan bu kağıt şeridin yarısı kadar büyüklükteki parçasıyla ölçüm yapılsaydı cep telefonu kaç yarım şerit büyüklüğünde olurdu?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Elma ağacının boyu 85 cm , armut ağacının boyu ise 1 metredir.Buna göre hangi ağaç daha uzundur? A) ArmutB) Elma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Metre kısaca m harfi ile gösterilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2 sınıf uzunluk ölçme testi 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki çizginin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2 sınıf uzunluk ölçme testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki ayakkabı 100 cm'lik (1 metrelik) bir cetvelle ölçülmek isteniyor.Buna göre ayakkabının uzunluğu kaç santimetre olarak ölçülür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 2 sınıf uzunluk ölçme testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki çizme 100 cm'lik (1 metrelik) bir cetvelle ölçülmek isteniyor.Buna göre çizmenin uzunluğu kaç santimetre olarak ölçülür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Kaç çeşit sayı doğrusu vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 01234
Yukarıdaki şeklin ismi nedir?
A) MetreB) CetvelC) Uzunluk ölçerD) Sayı doğrusu Cevabını kontrol et

Bu soruya 49 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 2 sınıf uzunluk ölçme testi 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki 3 şeklin uzunlukları farklı birer doğal sayıdır ve şekiller büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.Buna göre ortadaki şekil en fazla kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Tarladaki elma ağacı 85 cm , ayva ağacı ise 74 cm uzunluğundadır.Dut ağacı ise elma ağacından kısa , ayva ağacından uzundur.
Buna göre dut ağacı en az kaç cm uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 1 adım standart olmayan uzunluk ölçme birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Herkesin parmak uzunlukları farklıdır.Bu yüzden 1 parmak standart uzunluk ölçme birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir sıranın uzunluğunu Mümin 7 karış , Mümine 8 karış olarak ölçmüştür.Buna göre kimin bir karışının uzunluğu daha büyüktür? A) MümineB) Mümin Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Ayağın baş parmağı ile topuğu arasındaki uzunluğun adı nedir? A) AyakB) AdımC) ParmakD) Karış Cevabını kontrol et

Bu soruya 27 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru İki kolumuzu açtığımızda ellerimizin parmak uçları arasındaki uzunluğun adı nedir? A) KulaçB) AdımC) ParmakD) Karış Cevabını kontrol et

Bu soruya 34 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir masanın uzunluğu bir tam şerit ile 3 tam şerit uzunluğunda ölçülmüştür.
Tam şeriti dört parçaya ayırıp bunun bir parçası ile aynı masayı ölçersek masanın uzunluğunu kaç parça şerit olarak buluruz?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir kapının boyu bir tam ip ile 4 tam ip uzunluğunda ölçülmüştür.Tam ipi iki parçaya ayırıp bunun bir parçası ile aynı kapıyı ölçersek kapının boyunu kaç parça ip olarak buluruz? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Metre standart uzunluk ölçü birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir metre 100 eş parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğuna santimetre denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 27 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 2 sınıf uzunluk ölçme testi 20. sorusunun resmi
Yukarıdaki yeşil şeritin uzunluğu kaç kırmızı parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 2 sınıf uzunluk ölçme testi 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki turuncu şeritin uzunluğu kaç mavi parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 2 sınıf uzunluk ölçme testi 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı şeritin uzunluğu kaç yeşil parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 2 sınıf uzunluk ölçme testi 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki her mavi parçanın uzunluğu 9 cm olduğuna göre yeşil şeritin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 2 sınıf uzunluk ölçme testi 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı şeritin uzunluğu 20 cm olduğuna göre eşit uzunluktaki yeşil şeritlerden birisinin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Musa'nın kitaplığındaki bir rafta herbirinin genişliği 4 cm olan Kuranı Kerim meallerinin ( Türkçesi ) tümünün genişliği 20 santimetredir.Buna göre bu rafta kaç tane Kuranı Kerim meali bulunmaktadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 🏃
Bünyamin okula geç kaldığından dolayı evden okula her saniye 9 m olmak üzere 4 saniye boyunca koştu.Bünyamin'in koştuğu mesafe kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Her birinin yüksekliği 6 cm olan 4 kutu bir masaya üst üste konulmuştur.Masadaki kutuların toplam yüksekliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru cevap verilmiştir.

28. soru Bir binanın çatısının yüksekliği 3 m , diğer kısımlarının yüksekliği ise çatının yüksekliğinden 18 m daha fazladır.Buna göre binanın toplam yüksekliği kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Bir fidanın boyu her hafta aynı uzunlukta uzamaktadır.Bu fidanın boyu iki haftada 16 cm uzadığına göre bir haftada kaç cm uzamaktadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 49 cm uzunluğundaki bir tahtanın bir ucundan iki parça kesilmiş ve tahtanın boyu 32 cm olmuştur.Parçalardan birisinin uzunluğu 10 cm olduğuna göre ikinci parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Kardeşimin boyu 63 cm uzunluğundadır.Benim boyum kardeşimin boyundan 18 cm daha fazla abimin boyundan ise 15 cm daha kısadır.Buna göre abimin boyu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Nuh'un bir adımı beş karış uzunluktadır.Dolabın genişliğini 10 karış olarak ölçen Nuh , genişliği adımlama ile ölçmeye çalışsaydı genişliği kaç adım bulacaktı? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Yusuf'un bir karışı babasının bir karışının çeyreği kadardır.Yusuf bir masanın uzunluğunu 8 karış bulmuştur.Bu masayı babası karış ile ölçerse kaç karış bulacaktır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Elektrikçi Yakup bir evin ilk odasına 11 m , ikinci odasına ise ilk odadaki kablodan 4 m daha fazla kablo döşemiştir.Buna göre Yakup bu eve kaç metre kablo döşemiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0