Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

5. sınıf geometrik cisimler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dikdörtgenler prizmasının yüzeyinin ölçme birimi hangisi olabilir? A) metreB) metrekare Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Kare prizmanın hangisinin alanı daha büyüktür? A) Bir yüzüB) Yüzeyi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 164 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasında kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) KöşeB) YüzC) AyrıtD) Kenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasında kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) KöşeB) YüzC) AyrıtD) Kenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 167 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Yukarıdaki kare prizmada kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) KöşeB) YüzC) AyrıtD) Kenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 167 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıdaki kare prizmada kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) KöşeB) YüzC) AyrıtD) Kenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıdaki küpte kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) KöşeB) YüzC) AyrıtD) Kenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 139 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil bir küpün açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 105 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil bir dikdörtgenler prizmasının açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil bir küpün açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil bir dikdörtgenler prizmasının açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil bir dikdörtgenler prizmasının açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 13. sorusunun resmi
Açınımı verilen dikdörtgenler prizmasında a=b'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 14. sorusunun resmi
Yukarıda açınımı verilen kare prizmada 4 nolu yüz ile paralel olan yüz hangisidir?
A) 2B) 3C) 5D) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 15. sorusunun resmi
Yukarıda açınımı verilen kare prizmada soru işareti yerine hangi doğal sayı yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir taban ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 4 cm olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Yüzey alanı 96 cm2 olan küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir küpün tüm ayrıtlarının toplam uzunluğu 240 cm ise bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 115 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 20. sorusunun resmi
Açınımı verilen dikdörtgenler prizmasında a=b'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 21. sorusunun resmi
Açınımı yukarıdaki gibi olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 5 sınıf geometrik cisimler soruları 22. sorusunun resmi
Kareli kağıda açınımı çizili olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0