Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

5. sınıf kesirler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 3B) 86 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 204 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 7B) 506 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 5B) 509 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 173 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 4B) 5013 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 2B) 4024 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 93 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 3450 km nin 56 i kaç kilometredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir arabanın deposunun 911'u doludur.Bu arabada 36 litre benzin olduğuna göre bu arabanın deposu kaç litreliktir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Cebimdeki paranın 325'ü 90 TL ise,cebimde kaç TL vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir ayakkabının fiyatının 58 i 120 TL ise bu ayakkabının fiyatı ne kadardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 160 TL nin 58 i kaç TL dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Su deposundaki 420 litre suyun 1521 i kaç litredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Sınav süresinin 815'i 48 dakika ise bu sınav kaç dakikadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Kömürlükteki kömürün 2125 i 1050 kg dır.Buna göre kömürlükte kaç kg kömür vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 100 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Babamın haftalık çalışmasının 49'ü 20 saattir.Buna göre babam haftalık ne kadar çalışmaktadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 90 dakikanın 915 u kaç dakikadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Ahmet 2017 yılında toplam 2150 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında 2017'de toplam okunan sayfanın 325'si kadar sayfa okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayında kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 5 sınıf kesirler testi 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 134 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 12B) 23C) 34D) 45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 136 doğru , 158 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 5 sınıf kesirler testi 19. sorusunun resmi
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.modelB) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 227 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 5 sınıf kesirler testi 20. sorusunun resmi
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.modelB) 2.model Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 202 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirirken pay paydaya bölünür ve bölüm tam kısma yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 198 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 3+25=abc olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 132 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 223=a3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 73=ab3 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 7 doğal sayısı 71 şeklinde kesir olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 130 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 716 ? 12 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) <B) >C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 117 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru a > 152 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 93 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 3 < a < 4 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 124B) 134C) 144D) 154 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 94 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Bir kesrin en sade hali pay ve paydayı 1 dışında ortak bölen sayının olmadığı haldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir kesrin pay ve paydasını 0 hariç aynı sayı ile çarpmaya kesri sadeleştirme denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 5 sınıf kesirler testi 31. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 128 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 824 kesrini 2 ile sadeleştirince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 23B) 59 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 49?1536 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) <B) >C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 91 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru a6>1618 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 92 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 96,53,1512 kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınca son yazılacak kesir hangisi olur? A) 53B) 96C) 1512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 712<a3<5312 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Bir çokluğun basit kesir kadarını hesaplarken çokluk paydaya bölünür ve bölüm pay ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 69 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Ahmet 2017 Ocak ayında 252 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında okunan sayfa sayısı 2017'de toplam okunan sayfanın 325'ü kadar olduğuna göre Ahmet 2017'de toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 🏃
Yunus bugün 6970 m koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf bugün kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 5.sınıfa giden Yakup 2017 yılında harçlıklarından 1296 TL para biriktirmiştir.Yakup 2016 yılında ise 2017 yılında birktirdiği paranın 59'i kadar para biriktirmiştir.Buna göre Yakup 2016'da ne kadar para biriktirmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 5.sınıfa giden Yakup 2016 yılında harçlıklarından 1260 TL para biriktirmiştir.
Yakup'un 2016 yılında biriktirdiği para 2017 yılında biriktirdiği paranın 79 si kadardır.
Buna göre Yakup 2017 de ne kadar para biriktirmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Bir kamyonda 4320 kg kütlesinde meyve vardır.Meyvelerin kütlesi sebzelerin kütlesinin 915 u kadardır.
Buna göre kamyondaki sebzelerin kütlesi kaç kilogramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Bir kamyonda 6525 kg kütlesinde meyve vardır.Kamyondaki sebzelerin kütlesi meyvelerin kütlesinin 915'u kadardır.Buna göre kamyondaki sebzelerin kütlesi kaç kilogramdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Büyük bir çiftlikte 1080 tane hindi vardır.Çiftlikteki hindilerin sayısı tavukların sayısının 418 ü kadardır.Buna göre çiftlikte kaç tavuk vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru Davut fazla yakıt yaktığından eski arabasını değiştirdi.Yeni arabası bir depo benzinle 960 km yol gidebilmektedir.Eski arabası ise aynı miktardaki benzinle yeni arabasının gittiği yolun 1720'si kadar yol gidebilmektedir.
Buna göre Davut'un eski arabası bir depo ile kaç km yol gidebiliyordu?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru Fabrikanın aşçısı yapacağı yemek için 3525 TL tutarında sebze almıştır.Alınan sebzenin tutarı aldığı etin tutarının 35'ü kadardır.
Buna göre aşçı kaç TL tutarında et almıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru Bünyamin Kasım ayında toplam 684 Türkçe sorusu çözmüştür.Çözülen Türkçe soru sayısı matematik soru sayısının 914'u kadardır.
Buna göre Bünyamin Kasım ayında kaç matematik sorusu çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru 🏃
Yusuf bugün 6840 m koştu.Yusuf'un koştuğu mesafe , Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadardır.
Buna göre Yunus bugün kaç m koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru Mağazadaki bir cep telefonunun fiyatı 1264 TL dir.Bir tabletin fiyatı ise cep telefonun fiyatının 1316'ü kadar fiyattadır.Buna göre tabletin fiyatı kaç TL dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru Bir üniversitede 3318 erkek öğrenci vardır.Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrenci sayısının 2123'i kadardır.Buna göre okulda kaç kız öğrenci vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0