Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Kesirlerle toplama çıkarma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 42+72
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 102B) 114C) 104D) 112 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 730 doğru , 502 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 125-75
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50B) 55C) 195D) 45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 846 doğru , 249 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 57+97
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 147B) 1414C) 137D) 1314 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 843 doğru , 151 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 1912-812
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1112B) 110C) 912D) 90 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 758 doğru , 179 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 86+36
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1112B) 106C) 116D) 1012 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 739 doğru , 142 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 1718-1018
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedide on sekiz B) Yedide sıfır C) Sıfırda yedi D) On sekizde yedi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 414 doğru , 391 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 78+38
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onda sekiz B) Sekizde on C) On altıda on D) Onda on altı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 451 doğru , 299 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 85+75
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onda on beş B) On beşte beş C) Beşte on beş D) On beşte on Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 461 doğru , 257 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Paydaları eşit kesirler toplanırken paydalar toplanır toplamın paydasına yazılır.Pay aynen toplamın payına yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 635 doğru , 708 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 32+12=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 732 doğru , 1039 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 72-32=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 790 doğru , 595 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 1715+1315=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 718 doğru , 488 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 2318-1618=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 534 doğru , 416 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru ab+73=243 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 552 doğru , 365 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 259-ab=169 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 457 doğru , 317 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 721 nin ab fazlası 1121 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 401 doğru , 266 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 1125 in ab eksiği 725 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 350 doğru , 219 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru ab nın 918 eksiği 618 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 194 doğru , 332 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Firdevs Mayıs ve Nisan ayında Kuranı Kerim mealinin ( Türkçesi ) 1521 i kadarını okumuştur.Nisan ayında 721 si kadarını Mayıs ayında ise ab sı kadarını okuduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 164 doğru , 267 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 🏃
Maratona katılan İbrahim ilk yarım saatte koşulacak mesafenin 415 ü , ikinci yarım saatte 315 ü kadar kısmını koştu.
İbrahim'in bir saatte koştuğu mesafe koşulacak mesafenin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 190 doğru , 242 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir şişe ayranın 17 ini Fatma , 27 sini Ayşe içmiştir.
Şişede ayranın ab sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 126 doğru , 279 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir çuval şekerin 310 ü satıldı ve çuvalda şekerin ab sı kadarı kaldı.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 194 doğru , 173 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Nuh ödevinin 213 sini Pazartesi , 113 ini Salı ve 413 ünü ise Çarşamba günü yapmıştır.
Üç günde yapılan ödev miktarı ödevin ab sı kadar olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 162 doğru , 148 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Firdevs kumbarasındaki paranın 27 sini Eylül ayında , 37 ünü ise Ekim ayında atmıştır.
Eylül ve Ekim aylarında kumbaraya atılan para kumbaradaki paraların ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 159 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir kamyondaki yüklerin kütlesinin 68 sı kadarını sebze ve meyve oluşturmaktadır.Meyvelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin 18 i kadardır.
Sebzelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 188 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Bir hayvanat bahçesinde hayvanların 413 ü maymun , 213 si ise atlardan oluşmaktadır.
Maymunların atlardan fazla olan kısmı hayvanat bahçesindeki hayvanların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 172 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Şuayb ile Salih aynı marka ve modelde araba kullanmaktadır.
Şuayb bugün Salih'den arabanın deposunun 217 si kadarı daha az benzin almıştır.
Salih bugün arabanın deposunun 1317 ü kadarı , Şuayb ise ab sı kadarı benzin aldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 91 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Hatice'nin marketten yaptığı alışverişin 1315 ünü temizlik ve yiyecekler oluşturmaktadır.
Marketten yapılan alışverişin 515 i kadarını yiyecek , ab sı kadarını temizlik oluşturduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 112 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Bilal'in bugün çözdüğü matematik sorularının Türkçe sorularından fazla olan kısmı çözülen soruların 720 si kadarıdır.
Bilal'in bugün çözdüğü matematik soruları çözülen soruların 1220 si , Türkçe soruları ise ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 81 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru İsa'nın Temmuz ayında yaptığı alışverişin 1225 si ilk hafta , 825 i ise ikinci haftada yapılmıştır.
İlk iki haftada yapılan alışveriş Temmuz ayında yapılan alışverişin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 135 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir okuldaki öğrencilerden atletizm yapanların basketbol oynayanlardan fazla olan kısmı okuldaki öğrencilerin 116 i kadardır.
Bu okulda atletizm yapan öğrenciler okuldaki öğrencilerin 516 i , basketbol oynayanlar ise ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 142 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0