Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Sütun grafiği soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru sütun grafiği soruları 1. sorusunun resmi
Dört arkadaşın matematik sınavından aldıkları notlara ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Elif'in notu Hacer'in notundan ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1066 doğru , 629 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru sütun grafiği soruları 2. sorusunun resmi
Son dört günde markette yapılan satışa ait dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Perşembe günü Çarşamba gününe göre ne kadar fazla satış yapılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 590 doğru , 766 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru sütun grafiği soruları 3. sorusunun resmi
Bir çiftlikte son dört günde ineklerden sağılan sütlerin miktarları ile alakalı yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre son dört günde kaç litre süt sağılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 484 doğru , 491 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru sütun grafiği soruları 4. sorusunun resmi
Bünyamin'in son dört yılda verdiği zekat miktarı ile alakalı yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Bünyamin 2015 ve 2016 yıllarında toplam kaç TL zekat vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 476 doğru , 283 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru sütun grafiği soruları 5. sorusunun resmi
Koşu yarışmalarına hazırlanan Ömer'in bu hafta koştuğu mesafelere ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre Ömer Salı günü Cuma gününe göre kaç kilometre daha az koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 743 doğru , 465 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru sütun grafiği soruları 6. sorusunun resmi
Davut'un son dört günde araba kullandığı mesafeyi gösteren yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Davut Perşembe günü Pazar gününe göre kaç kilometre daha az araba kullanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 408 doğru , 167 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru sütun grafiği soruları 7. sorusunun resmi
Son dört ayda demircide satılan aylık demir kütlesine ait yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Sütun grafiğine göre demirci Eylül ayında Temmuz ayına göre kaç ton daha az demir satmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 365 doğru , 163 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru sütun grafiği soruları 8. sorusunun resmi
Bir okuldaki 4. sınıflarda bulunan öğrenci sayısına ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 4D sınıfındaki öğrenci sayısı 4C sınıfındaki öğrenci sayısından ne kadar azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 388 doğru , 170 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru sütun grafiği soruları 9. sorusunun resmi
Son dört yılda tarladan toplanan kayısıların yıllık kütlesine ait dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 2017 yılında 2015 yılına göre kaç kg daha fazla kayısı toplanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 283 doğru , 186 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru sütun grafiği soruları 10. sorusunun resmi
Beş vakit namazın kılınması için geçen yaklaşık sürelere ait dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Buna göre ikindi namazı yatsı namazından kaç dakika daha kısa sürmektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 294 doğru , 164 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru sütun grafiği soruları 11. sorusunun resmi
Ahmet'in bu hafta dört günde okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre Ahmet'in Cuma günü okuduğu sayfa sayısı Perşembe günü okuduğu sayfa sayısından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 619 doğru , 393 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru sütun grafiği soruları 12. sorusunun resmi
Dört arkadaşın bugün çözdüğü sorulara ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Zeynep'in çözdüğü soru sayısı Elif'in çözdüğü soru sayısından ne kadar azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 265 doğru , 110 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru sütun grafiği soruları 13. sorusunun resmi
Balıkçı İsa'nın aylık tuttuğu balık kütlesine ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre İsa'nın en fazla balık tutuğu ayda tutulan balık kütlesi en az balık tutulan ayda tutulan balık kütlesinden kaç kg fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 261 doğru , 139 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru sütun grafiği soruları 14. sorusunun resmi
4.sınıfa giden Firdevs'in kumbarasına aylık attığı paraya ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Firdevs'in en fazla para attığı ayda atılan para miktarı en az para atılan ayda atılan para miktarından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 266 doğru , 152 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru sütun grafiği soruları 15. sorusunun resmi
Bir mağazada bir ayda satılan ürün adetlerine ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre mağazada en fazla satılan ürünün satış adeti en az satılan ürünün satış adetinden kaç adet fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 281 doğru , 169 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru sütun grafiği soruları 16. sorusunun resmi
Bahçesine bir fidan diken Musa fidanın boyunu her ay ölçmüş ve elde ettiği verilerle yukarıdaki yatay sütun grafiğini yapmıştır.
Bu grafiğe göre fidanın Kasım ayındaki boyu Eylül ayındaki boyundan kaç santimetre daha uzundur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 224 doğru , 128 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru sütun grafiği soruları 17. sorusunun resmi
Kitaplığındaki kitapları sayan ve onları türlerine göre gruplayan Davut elde ettiği verilerle yukarıdaki dikey sütun grafiğini yapmıştır.
Bu sütun grafiğine göre kitaplıktaki en fazla kitap türünün adeti en az olan kitap türünün adetinden kaç adet fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 247 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru sütun grafiği soruları 18. sorusunun resmi
4. sınıfa giden İbrahim ders notlarındaki verilerle yukarıdaki yatay sütun grafiğini yapmıştır.
Bu grafiğe göre İbrahim'in en başarılı olduğu ders notu en başarısız olduğu ders notunda ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 239 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru sütun grafiği soruları 19. sorusunun resmi
Bir şirkette çalışan dört şoförün kullandığı arabaların kilometre saatlerine sabah ve akşam bakılmış ve elde edilen verilerle yukarıdaki dikey sütun grafiğini yapılmıştır.
Bu sütun grafiğine göre en fazla araba kullanan şoförün kullandığı mesafe en az araba kullan şoförün kullandığı mesafeden kaç km fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 458 doğru , 244 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru sütun grafiği soruları 20. sorusunun resmi
Okulda öğrencilerin istedikleri meslek ile alakalı bir anket yapılmış ve toplanan verilerle yukarıdaki yatay sütun grafiği yapılmıştır.
Okulda 510 öğrenci olduğuna ankete katılmayan öğrenci sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 221 doğru , 424 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0