Eşitsizlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İçinde <,>≤,≥ sembollerinden en az birini içeren ifadelere eşitsizlik denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 668 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru x bir tam sayı ve x ≤ 5 olduğuna göre x yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 403 doğru , 264 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru "1.sınıfa yazılmak için çocuk en az 5 yaşında olmalıdır." ifadesinde çocukların yaşı x ile temsil edildiğinde okula yazılma yaşına ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 5 B) x > 5 C) x ≤ 5 D) x ≥ 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 377 doğru , 359 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru "Bilet fiyatları 15 TL den fazla ama en fazla 100 TL dir." ifadesinde bilet fiyatı x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 < x < 100 B) 15 < x ≤ 100 C) 15 ≤ x ≤ 100 D) 15 ≤ x < 100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 312 doğru , 306 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru "Tartıda 100 kilograma kadar kütleler ölçülebilir." ifadesinde kütle x ile temsil edildiğinde ölçülebilecek kütlelere ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 100 B) x > 100 C) x ≤ 100 D) x ≥ 100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 112 doğru , 393 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru "Kamyon ile dağıtıma çıkmak için kamyonda en az 2500 kg yük olmalıdır." ifadesinde yükün kütlesi x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 2500 B) x > 2500 C) x ≤ 2500 D) x ≥ 2500 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 227 doğru , 201 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru "Lunaparktaki dönmedolabına en fazla 30 kişi binebilir." ifadesinde yükün kütlesi x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 30 B) x > 30 C) x ≤ 30 D) x ≥ 30 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 209 doğru , 175 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 2 eksiği 1 e büyük veya eşit ve 17 den küçük gerçek sayılar.
Yukarıdaki ifadeye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 < x-2 < 17 B) 1 ≤ x-2 < 17 C) 1 ≤ x < 17 D) 1 < x < 17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 208 doğru , 132 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🏃
Maratona hazırlanan Yahya 5 gün boyunca günlük en az 10 , en fazla 20 km koşmuştur.
Yahya'nın beş gün sonunda koştuğu toplam mesafeyi gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 ≤ 5x ≤ 20 B) 50 < x < 100 C) 50 ≤ x ≤ 100 D) 10 ≤ x ≤ 20 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 153 doğru , 211 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterirken sınır noktasının içi dolu ise o sayı eşitsizliğe dahil değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 199 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Yukarıdaki eşitsizlikte -4 eşitsizliğe dahil midir?
A) Dahildir B) Dahil değildir C) Bilinemez Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 237 doğru , 92 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 1 B) x < 1 C) x ≤ 1 D) x ≥ 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 195 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 6 B) x < 6 C) x ≤ 6 D) x ≥ 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 183 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -6 > x > 4 B) -6 < x < 4 C) -6 ≤ x ≤ 4 D) -6 ≥ x ≥ 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 150 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 > x < 4- B) 3 > x ≤ -4 C) 3 ≥ x > -4 D) 3 ≥ x ≥ -4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 156 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru -3 den büyük ve en fazla 3 olan gerçek sayılara ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -6-5-4-3-2-10123456 B) C) D) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 126 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Edirne'den Hakkari'ye giden Müslim saate 50 km den fazla , 100 km den az hızla araba kullanmıştır.
Müslim'in hızına ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50100 B) C) D) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 108 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Eşitsizliğin iki tarafı da pozitif sayı ile çarpıldığında eşitsizlik yön değiştirmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 165 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 2x > 6 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 104 doğru , 110 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru - x 2 ≤ -6 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 104 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 2x - 1 ≤ 7 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 2x - 4 2 ≥ 5 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru -2 ≥ 3 - x3 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 16 - 2x > 3x + 1 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (4x-2) , küçük olanın yaşı ise (2x+2) olduğuna göre büyük olanın yaşı en az kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 115 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,58 ≤ x ≤ 3,75 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en az kaç TL ödemiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru x bir tamsayı olmak üzere bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+3) ve (2x+1) cm dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 50 cm den büyük olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en az kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru "Bir otoyolda saatte 120 km/sa hızdan daha fazla hızla gidilemez." ifadesinde hız x ile temsil edildiğinde yapılabilecek hızı belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 120 B) x > 120 C) x ≤ 120 D) x ≥ 120 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru
Terazinin solunda 50 kg ağırlığında bir cisim vardır.
Sağ tarafında ise 15 kg ağırlığında bir cisim ve her biri eşit kütlede 5 tane cisim vardır.
Sol tarafdaki cismin sağdaki cisimlerden daha ağır olduğu tespit edildiğine göre bu durumu belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50 < 5x + 15 B) 50 > 5x + 15 C) 50 ≤ 5x + 15 D) 50 ≥ 5x + 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Yaşları 15 den küçük 3 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
Hiçbiri 30 gün tutamamış ve her biri 10 günden fazla oruç tutmuşlardır.
Buna göre 3 kardeşin toplam oruç tuttukları gün sayısını gösteren eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3090 B) C) D) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.