9. sınıf kümeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
 • Okuldaki ortalama notu 50 den fazla olan öğrenciler.
 • İstanbul'daki bazı okullar.
 • İç Anadolu bölgesindeki göller
 • Hatice'nin güzel yaptığı yemekler
Yukarıdaki gruplardan kaç tanesi bir kümedir?
Cevabını kontrol et

2. soru Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir? A) A = { x | x , çift asal sayılar } B) B = { x | x , 1 den küçük doğal sayılar } C) C = { x | x , 0 ile çarpımı pozitif tam sayı olan sayılar } D) D = { x | x , -1 ile 0 arası rasynel sayılar } Cevabını kontrol et

3. soru A = { x | x , -1 den büyük ,+1 den küçük rasyonel sayılar } olduğuna göre A kümesi nasıl bir kümedir? A) Sonlu B) Sonsuz Cevabını kontrol et

4. soru B ⊂ A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A kümesi B kümesinin alt kümesidir. B) B kümesi A kümesinin alt kümesidir. Cevabını kontrol et

5. soru
 1. Boş küme her kümenin alt kümesidir.
 2. A kümesinde B kümesinden 1 eleman farklı ise A ⊈ B olur.
 3. s(A) = n ise A kümesinin alt küme sayısı 2.n dir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Cevabını kontrol et

6. soru A kümesinin alt küme sayısı B kümesinin alt küme sayısından 28 daha azdır.s(B) = 5 olduğuna göre s(A) kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru A = { {∅} , 2 , 4 , {3,5,7} }
 • ∅ ⊆ A
 • {2,7} ∈ A
 • {5} ⊆ A
 • ∅ ∈ A
 • {3,4} ⊆ A
 • 7 ∈ A
Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Cevabını kontrol et

8. soru A kümesinin eleman sayısı 1 artınca alt küme sayısı 256 artmaktadır.Eleman sayısı 1 azalınca alt küme sayısı ne kadar azalır? Cevabını kontrol et

9. soru Bir A kümesinin bazı alt kümeleri {x} , {y , 1} , {1 , 3} , {y , 3} olduğuna göre A kümesinin alt küme sayısı en az kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru A = { 3 , x + 3 } , B = { 3 , 7 } kümelerinde A ≠ B olduğuna göre x yerine hangi sayı yazılamaz? Cevabını kontrol et

11. soru A = {x | x = 2n - 1 , n < 5 ve n ∈ Z+ }
A kümesine eşit olan küme aşağıdakilerden hangisidir?
A) { -1 , 1 , 3 , 5 , 7 } B) { 1 , 3 , 5 , 7 } C) {-1 , 1 , 3 , 5 , 7 , 9} D) { 1 , 3 , 5 , 7 , 9} Cevabını kontrol et

12. soru A ∪ B nin alt küme sayısı 64 , A ∩ B nin alt küme sayısı 16 dır.Buna göre s(A) + s(B) kaçtır? Cevabını kontrol et

13. soru s(A ∪ B) = s(A) ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A = ∅ B) B = ∅ C) A ⊂ B D) B ⊂ A Cevabını kontrol et

14. soru A , B ⊂ E olmak üzere s(A) = 2 . s(B) , s(A - B) = 8 , s(B - A) = 2 olduğuna göre s(A ∪ B) kaçtır? Cevabını kontrol et

15. soru A , B , C ⊂ E olmak üzere
 • s(A) + s(Bı) = 19
 • s(Aı) + s(B) = 37
 • s(Cı) = 10
Cevabını kontrol et

16. soru A B C 4 3 4 2 2 3
Yukarıdaki sayılar kümelerde bulunan eleman sayısını göstermektedir.
s(A ∪ B ∪ C) = 21 olduğuna göre s(A ∩ C) kaçtır
Cevabını kontrol et

17. soru s(A - B) = s(A) olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır? Cevabını kontrol et

18. soru A , B ⊂ E , s(A ∪ B) = 20 , s(A - B) = 5 , s(A ∩ B) = 3 olduğuna göre s(B - A) kaçtır? Cevabını kontrol et

19. soru A ⊂ E ( evrensel küme ) olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A ∩ Aı = ∅ B) ∅ı = Eı C) A - E = ∅ D) (Aı)ı = A E) A ∪ Aı = E Cevabını kontrol et

20. soru A , B ⊂ E olmak üzere
 • E = { 2 , a , 1 , 5 , c , 8 , d , f }
 • A = { 5 , d , 2 }
 • B = { a , 2 , 8 , 1 }
Aşağıdakilerden hangisi Aı ∩ Bı kümesinin elemanıdır?
A) a B) 2 C) c D) d E) 5 Cevabını kontrol et

21. soru (A - Bı)ı nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) A ∪ B B) A ∩ B C) Aı ∪ Bı D) Aı ∩ Bı E) Aı ∩ B Cevabını kontrol et

22. soru İ A E 12 9 5 25
Yukarıdaki Venn şeması bir şirkette çalışanları temsil etmektedir.İ İngilizce bilen , A ise Almanca bilenlerin kümesidir.Buna göre şirkette bu dillerden en çok birini bilen sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et

23. soru 50 kişilik bir sınıfta futbol ve basketbol oynayanların iki katı kadar basketbol , üç katı kadar futbol oynayan vardır.Sınıfta futbol veya basketbol oynamayanların sayısı 34 olduğuna göre bu sınıfta bu sporlardan en az birini yapanların sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru A = { a , 7 , b , 6 } , B = { e , 3 , f , 4 } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A x B kümesinin elemanı değildir? A) (4,6) B) (a,f) C) (7,3) D) (6,4) E) (b,e) Cevabını kontrol et

25. soru 1 2 3 1 2 3 B A
Yukarıdaki grafiğe göre s(A x B) + s(A ∪ B) kaçtır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.