9. sınıf kümeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
 • Okuldaki ortalama notu 50 den fazla olan öğrenciler.
 • İstanbul'daki bazı okullar.
 • İç Anadolu bölgesindeki göller
 • Hatice'nin güzel yaptığı yemekler
Yukarıdaki gruplardan kaç tanesi bir kümedir?
Soruyu cevapla

2. soru Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir? A) A = { x | x , çift asal sayılar } B) B = { x | x , 1 den küçük doğal sayılar } C) C = { x | x , 0 ile çarpımı pozitif tam sayı olan sayılar } D) D = { x | x , -1 ile 0 arası rasynel sayılar } Soruyu cevapla

3. soru A = { x | x , -1 den büyük ,+1 den küçük rasyonel sayılar } olduğuna göre A kümesi nasıl bir kümedir? A) Sonlu B) Sonsuz Soruyu cevapla

4. soru B ⊂ A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A kümesi B kümesinin alt kümesidir. B) B kümesi A kümesinin alt kümesidir. Soruyu cevapla

5. soru
 1. Boş küme her kümenin alt kümesidir.
 2. A kümesinde B kümesinden 1 eleman farklı ise A ⊈ B olur.
 3. s(A) = n ise A kümesinin alt küme sayısı 2.n dir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Soruyu cevapla

6. soru A kümesinin alt küme sayısı B kümesinin alt küme sayısından 28 daha azdır.s(B) = 5 olduğuna göre s(A) kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru A = { {∅} , 2 , 4 , {3,5,7} }
 • ∅ ⊆ A
 • {2,7} ∈ A
 • {5} ⊆ A
 • ∅ ∈ A
 • {3,4} ⊆ A
 • 7 ∈ A
Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Soruyu cevapla

8. soru A kümesinin eleman sayısı 1 artınca alt küme sayısı 256 artmaktadır.Eleman sayısı 1 azalınca alt küme sayısı ne kadar azalır? Soruyu cevapla

9. soru Bir A kümesinin bazı alt kümeleri {x} , {y , 1} , {1 , 3} , {y , 3} olduğuna göre A kümesinin alt küme sayısı en az kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru A = { 3 , x + 3 } , B = { 3 , 7 } kümelerinde A ≠ B olduğuna göre x yerine hangi sayı yazılamaz? Soruyu cevapla

11. soru A = {x | x = 2n - 1 , n < 5 ve n ∈ Z+ }
A kümesine eşit olan küme aşağıdakilerden hangisidir?
A) { -1 , 1 , 3 , 5 , 7 } B) { 1 , 3 , 5 , 7 } C) {-1 , 1 , 3 , 5 , 7 , 9} D) { 1 , 3 , 5 , 7 , 9} Soruyu cevapla

12. soru A ∪ B nin alt küme sayısı 64 , A ∩ B nin alt küme sayısı 16 dır.Buna göre s(A) + s(B) kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru s(A ∪ B) = s(A) ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A = ∅ B) B = ∅ C) A ⊂ B D) B ⊂ A Soruyu cevapla

14. soru A , B ⊂ E olmak üzere s(A) = 2 . s(B) , s(A - B) = 8 , s(B - A) = 2 olduğuna göre s(A ∪ B) kaçtır? Soruyu cevapla

15. soru A , B , C ⊂ E olmak üzere
 • s(A) + s(Bı) = 19
 • s(Aı) + s(B) = 37
 • s(Cı) = 10
Soruyu cevapla

16. soru A B C 4 3 4 2 2 3
Yukarıdaki sayılar kümelerde bulunan eleman sayısını göstermektedir.
s(A ∪ B ∪ C) = 21 olduğuna göre s(A ∩ C) kaçtır
Soruyu cevapla

17. soru s(A - B) = s(A) olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır? Soruyu cevapla

18. soru A , B ⊂ E , s(A ∪ B) = 20 , s(A - B) = 5 , s(A ∩ B) = 3 olduğuna göre s(B - A) kaçtır? Soruyu cevapla

19. soru A ⊂ E ( evrensel küme ) olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A ∩ Aı = ∅ B) ∅ı = Eı C) A - E = ∅ D) (Aı)ı = A E) A ∪ Aı = E Soruyu cevapla

20. soru A , B ⊂ E olmak üzere
 • E = { 2 , a , 1 , 5 , c , 8 , d , f }
 • A = { 5 , d , 2 }
 • B = { a , 2 , 8 , 1 }
Aşağıdakilerden hangisi Aı ∩ Bı kümesinin elemanıdır?
A) a B) 2 C) c D) d E) 5 Soruyu cevapla

21. soru (A - Bı)ı nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) A ∪ B B) A ∩ B C) Aı ∪ Bı D) Aı ∩ Bı E) Aı ∩ B Soruyu cevapla

22. soru İ A E 12 9 5 25
Yukarıdaki Venn şeması bir şirkette çalışanları temsil etmektedir.İ İngilizce bilen , A ise Almanca bilenlerin kümesidir.Buna göre şirkette bu dillerden en çok birini bilen sayısı kaçtır?
Soruyu cevapla

23. soru 50 kişilik bir sınıfta futbol ve basketbol oynayanların iki katı kadar basketbol , üç katı kadar futbol oynayan vardır.Sınıfta futbol veya basketbol oynamayanların sayısı 34 olduğuna göre bu sınıfta bu sporlardan en az birini yapanların sayısı kaçtır? Soruyu cevapla

24. soru A = { a , 7 , b , 6 } , B = { e , 3 , f , 4 } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A x B kümesinin elemanı değildir? A) (4,6) B) (a,f) C) (7,3) D) (6,4) E) (b,e) Soruyu cevapla

25. soru 1 2 3 1 2 3 B A
Yukarıdaki grafiğe göre s(A x B) + s(A ∪ B) kaçtır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları