Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

9. sınıf kümeler

Kümelerle ilgili temel kavramlar

 • İyi tanımlanmış farklı nesneler topluluğuna küme denir.
 • Kümeler büyük harfle gösterilir.
 • Küme elemanları ise küçük harfle gösterilir.
 • a A kümesinin elamanı ise a ∈ A şeklinde gösterilir ve a elemanıdır A diye okunur.
 • b A kümesinin elamanı değilse ise b ∉ A şeklinde gösterilir ve b elemanı değildir A diye okunur.
 • Bir A kümesinin eleman sayısı s(A) ile gösterilir.

Küme gösterim şekilleri

 • Kümeyi oluşturan elemanların önlerine nokta konularak kapalı bir şekil içinde gösterimine Venn şeması yöntemi denir.
  venn şeması yöntemi ile küme gösterimi
 • Kümeyi oluşturan elemanların {} biçimindeki parantezin içerisine virgül konarak yazılmasına liste yöntemi denir.B = { A ,H , M , E , T }
 • Kümeyi oluşturan elemanların ortak özelliklerinin belirtilmesi şeklindeki gösterimine ortak özellik yöntemi denir.
  {x|x lerin ortak özelliği} şeklinde yazılır.Kullanılan "|" veya ":" sembolü öyle ki anlamına gelir.
  Eleman sayısının çok olduğu durumlarda tercih edilir.
  B = { x | x , AHMET kelimesini oluşturan harfler }

Bir kümede elemanların yazılış sırası önemli değildir.

Küme çeşitleri

 • Üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları bulunduran kümeye evrensel küme denir.Evrensel küme E ile gösterilir.
  A = {2,4,6} , B={1,3,5} ise E = {1,2,3,4,5,6} olur.
 • Elemanı olmayan ( eleman sayısı sıfır olan ) kümeye boş küme denir.Boş küme veya {} şeklinde gösterilir.
  A = {∅} veya A = {{}} kümeleri boş küme değildir.A kümesi boş kümeden oluşmakatadır.Eleman sayısı birdir.
 • Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen kümelere sonlu küme denir.
 • Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilemeyen kümelere sonsuz küme denir.

Alt küme

A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesininde bir elemanı ise A kümesine B kümesinin alt kümesi denir.Aşağıdaki gibi gösterilir.

 • A ⊂ B veya A ⊆ B
 • B ⊃ A veya B ⊇ A
Alt küme işaretin kapalı kısmında olduğuna dikkat edelim.
alt küme

Eğer A kümesinin en az bir elemanı B kümesinin elemanı değilse A kümesi B kümesinin alt kümesi değildir.A ⊈ B şeklinde gösterilir.

 1. Boş küme her kümenin alt kümesidir.Bir A kümesi için ∅ ⊂ A
 2. Her küme evrensel kümenin alt kümesidir.Bir A kümesi için A ⊂ E
 3. Her küme kendisinin alt kümesidir.Bir A kümesi için A ⊂ A
 4. Herhangi A,B,C kümesi için A kümesi B kümesinin , B kümesi C kümesinin alt kümesi ise A kümesi de C kümesinin alt kümesidir.A ⊂ B , B ⊂ C ise A ⊂ C olur.
  alt küme 2

Bir A kümesinin s(A) = n ise ( eleman sayısı n) kümenin alt küme sayısı 2n olur.

Eşit küme

 • Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit küme denir.A ve B eşit kümeler ise A = B şeklinde gösterilir.
 • A ve B eşit kümeler değilse A ≠ B şeklinde gösterilir.
 • A ve B kümeleri eşit ise A ⊂ B ve B ⊂ A olur.
 • A ⊂ B ve B ⊂ A ise A = B olur.

Kümelerde işlemler

Kümelerde birleşim ve kesişim işlemi

A ve B kümelerinin tüm elemanlarından oluşan kümeye A ve B kümelerinin birleşim kümesi denir.A ∪ B şeklinde gösterilir.
A ∪ B = {x|x ∈ A veya x ∈ B} olur.
birleşim kümesi


A ve B kümelerinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ve B kümelerinin kesişim kümesi denir.A ∩ B şeklinde gösterilir.
A ∩ B = {x|x ∈ A ve x ∈ B} olur.
kesişim kümesi


A,B ⊂ E kümelerin A ∩ B = ∅ ise A ve B kümelerine ayrık kümeler denir.Yani A ve B kümelerinin ortak elemanı yoksa bu iki küme ayrık kümedir.

ayrık kümeler


Özellikler
 1. Tek kuvvet özelliği
  A ∪ A = A
  A ∩ A = A
 2. Değişme özelliği
  A ∪ B = B ∪ A
  A ∩ B = B ∩ A
 3. Birleşme özelliği
  A ∪ (B ∪C) = (A ∪ B) ∪ C
  A ∩ (B ∩ C) =(A ∩ B) ∩ A
 4. Yutan eleman özelliği
  A ∩ ∅ = ∅
 5. Birim eleman özelliği
  A ∪ ∅ = A
 6. Birleşimin kesişim üzerine dağılma özelliği
  A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ ( A ∪ C )
 7. Kesişimin birleşim üzerine dağılma özelliği
  A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ ( A ∩ C )

İki kümenin birleşiminin eleman sayılarını bulma
 • B ⊂ A ( B A'nın alt kümesi ) ise s(A ∪ B) = s(A)
 • A ∩ B = ∅ ( ayrık küme ) ise s(A ∪ B) = s(A) + s(B)
 • A ∩ B ≠ ∅ ( ayrık küme değil , ortak eleman var ) ise s(A ∪ B) = s(A) + s(B) - s(A ∩ B)
 • A,B,C ⊂ E olmak üzere
  s(A ∪ B ∪ C) = s(A) + s(B) + s(C) - s(A ∩ B)- s(A ∩ C)- s(B ∩ C)- s(A ∩ B ∩ C)

Kümelerde fark işlemi

A,B ⊂ E olmak üzere

 • A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir ve A-B veta A\B şeklinde gösterilir.
 • B kümesinde olup A kümesinde olmayan elemanların kümesine B fark A kümesi denir ve B-A veta B\A şeklinde gösterilir.
 • A-B={x| x∈A ve x∉B}
 • B-A={x| x∈B ve x∉A}
 • s(A ∪ B) = s(A-B) + s(B-A) + s(A ∩ B)
kümelerde fark işlemi

Kümelerde tümleme işlemi

A⊂E olmak üzere A kümesinde olmayıp E (evrensel) kümesinde olan elemanların kümesine A kümesinin tümleyeni denir ve Aı şeklinde gösterilir.
Aı = {x| x ∉ A ve x ∈ E } olur.
Her A⊂E için s(E) = s(A) + s(Aı) olur.
kümelerde tümleme işlemi

Kümelerde fark ve tümleme işleminin özellikleri

 • A,B ⊂ C olsun.
 • (Aı)ı=A
 • Eı = ∅
 • ı = E
 • A ∩ Aı = ∅
 • A ∪ Aı = E
 • A - B = A ∩ Bı
 • B - A = B ∩ Aı
 • A ≠ B olmak üzere A - B ≠ B - A
 • A - A = ∅
 • A - ∅ = A
 • ∅ - A = ∅
 • A - E = ∅
 • E - A = Aı

A,B ⊂ E olmak üzere aşağıdaki iki eşitliğe De Morgan kuralları denir.

 • (A ∪ B)ı = Aı ∩ Bı
 • (A ∩ B)ı = Aı ∪ Bı

Küme işlemleri ile sembolik mantık kuralları arası ilişki

Küme sembolüE Tümleyen(ı) =
Mantık sembolü01V Değili(ı)

Küme işlemleriSembolik mantık işlemleri
A ∪ Aı = E p V pı≡ 1
A ∩ Aı = ∅ p ∧ pı≡ 0
A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)p ∧ (q V r) ≡ (p ∧ q ) V (p ∧ r )
A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)p V (q ∧ r) ≡ (p V q ) ∧ (p V r )
(A ∩ B)ı = Aı ∪ Bı (p ∧ p)ı≡ pı V qı
(A ∪ B)ı = Aı ∩ Bı (p v p)ı≡ pı ∧ qı

Küme problemleri

Küme problemlerini yukarıdaki küme işlemleri dışında Ven şeması haline getirerek de çözebilirsiniz.

çözümlü küme problem resmi
Yukarıda Venn şeması bir okuldaki öğrencileri temsil etmektedir.Küçük harflar bulunduğu bölgenin eleman sayısını gösterir.M matematik kursuna giden , T ise Türkçe kursuna giden öğrenci kümesidir.

 • Yalnız bir kursa giden öğrenci sayısı p + s
 • En az bir kursa giden öğrenci sayısı p + r + s
 • İki kursa giden öğrenci sayısı r
 • İki kursa da gitmeyen öğrenci sayısı d
 • Matematik kursuna gitmeyen öğrenci sayısı s + d
 • Türkçe kursuna gitmeyen öğrenci sayısı p + d

İki kümenin kartezyen çarpımı

Sıralı ikili

 • Boş kümeden farklı A ve B kümelerinde , A kümesinden alınan bir a elemanı ile B kümesinden alınan bir b elemanı kullanılarak ve sıra ile elde edilen (a,b) şeklindeki yeni ifadeye sıralı ikili denir.
 • (a,b) sıralı ikilisinde a birinci bileşen , b ikinci bileşendir.
 • a ≠ b için (a,b) ≠ (b,a)
 • Sıralı ikililer birbirine eşit ise birinci bileşenler birbirine , ikinci bileşenlerde birbirine eşit olmalıdır.
  (a,b) = (c,d) ise a = c ve b = d olur.

Kartezyen çarpım

 • Boş kümeden farklı A ve B kümelerinde ,birinci bileşeni A kümesinden , ikinci bileşeni de B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililerin kümesine A kartezyen B kümesi denir.A x B şeklinde gösterilir.
 • A x B = { (a,b) | a ∈ A , b ∈ B} olur.
 • Sıralı ikilide bileşenleri yeri değiştiğinde farklı sıralı ikili oluşacağından A ≠ B ise A x B ≠ B x A dır.
 • s(A) = m ve s(B) = n ise s(A x B) = m . n

A = { 1 , 2 , 3 } ve B = { 1 , 2 } kümelerinin sıralı ikilileri ile oluşan A x B = {(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,1),(3,2)} kümesine ait grafik aşağıdaki gibidir.

123123BA