Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

9. sınıf kümeler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
 • Sınıftaki zeki öğrenciler.
 • Sınıfta kardeşi olan bazı öğenciler.
 • Türkiye'nin illeri.
 • İki basamaklı bazı sayılar
Yukarıdaki gruplardan kaç tanesi bir kümedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 179 doğru , 480 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru A = { x | x = 3k + 2 , k ∈ Z+ } olduğuna göre A kümesi nasıl bir kümedir? A) SonluB) Sonsuz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 367 doğru , 274 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B kümesinin elemanıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A ⊂ BB) B ⊂ A Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 449 doğru , 163 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
 1. Her küme evrensel kümenin alt kümesidir.
 2. A ⊂ B , B ⊂ C ise A ⊂ C olmaz.
 3. Her küme kendisinin alt kümesidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIE) II ve III Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 198 doğru , 310 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A = { KÜMELER kelimesindeki harfler }
A kümesinin alt küme sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 411 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A = { ∅ , 2 , 4 , {3,5,7} }
 • ∅ ⊆ A
 • {2,4} ∈ A
 • {3,5} ⊆ A
 • ∅ ∈ A
 • {2,4} ⊆ A
 • 3 ∈ A
Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 116 doğru , 282 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A = { x , y , {x} , {x,y} }
Aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümesi değildir.
A) {x}B) {{x}}C) {}D) {x,y}E) {{y}} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 194 doğru , 247 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } kümesinin kaç alt kümesinde 1 veya 2 elemanları vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 378 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A = { 3 , x + 3 } , B = { 8 , y - 1 } kümelerinde A ⊂ B ve B ⊂ A olduğuna göre x + y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 177 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A , B ⊂ E olmak üzere s(A) = 9 , s(B) = 5 ve s(A ∪ B) = 12 olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 115 doğru , 129 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A , B ⊂ E olmak üzere s(A) = 10 , s(B) = 8 olduğuna göre s(A ∪ B) en az kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru A , B ⊂ E olmak üzere s(A) = 3 . s(B) , s(A - B) = 5 , s(B - A) = 1 olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
 • A = {x| x ≤ 60 , x = 3k , k ∈ N}
 • B = {x| x ≤ 48 , x = 2k , k ∈ N}
olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 148 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 9 sınıf kümeler testi 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayılar kümelerde bulunan eleman sayısını göstermektedir.
s(A ∪ B ∪ C) = 18 olduğuna göre s(B ∩ C) kaçtır
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 188 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 9 sınıf kümeler testi 15. sorusunun resmi
Yukarıdaki A ve B iki karedir. A ∪ B kümesinin alanı 96 cm2 olduğuna göre A ∩ B kümesinin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru A = { 1 , 3 , a , 5 , b } , B = { 2 , c , 3 , b , 7 } olduğuna göre s(A - B) kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 110 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru A - B = ∅ olduğuna göre A ∩ B aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) AB) BC) ∅ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 188 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru A , B ⊂ E , s(A ∪ B) = 15 , s(A - B) = 5 , s(B - A) = 7 olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru A , B ⊂ E olmak üzere
 • E = { 2 , a , 1 , 5 , c , 8 , d , f }
 • A = { 5 , d , 2 }
 • B = { a , 2 , 8 , 1 }
Aşağıdakilerden hangisi (A ∪ B)ı kümesinin elemanıdır?
A) aB) 2C) cD) dE) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 67 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru [Aı ∪ ( A ∩ Bı)]ı kümesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A) A ∪ BB) A ∩ B C) Aı ∪ B D) A ∩ Bı E) Aı ∩ B Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 111 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 9 sınıf kümeler testi 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki Venn şeması bir şirkette çalışanları temsil etmektedir.İ İngilizce bilen , A ise Almanca bilenlerin kümesidir.Buna göre şirkette Almanca bilmeyenlerin sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 50 kişilik bir sınıfta futbol ve basketbol oynayanların iki katı kadar basketbol , üç katı kadar futbol oynayan vardır.Sınıfta futbol veya basketbol oynamayanların sayısı 34 olduğuna göre bu sınıfta bu sporlardan en çok birini yapanların sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru A = { a , 3 , b , 4 } , B = { c , 2 , d , 1 } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi B x A kümesinin elemanı değildir? A) (2,3)B) (d,a)C) (c,4)D) (3,2)E) (1,b) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 9 sınıf kümeler testi 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki grafiğe göre s(A x B) - s(A ∩ B) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0