Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Yakında kelimesi bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 51 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 12 nolu ayeti
(Resûlüm!) İnkâr edenlere de ki: Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir!

Kuran-ı Kerim 69 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 151 nolu ayeti
Allah'ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaları sebebiyle, kâfirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Gidecekleri yer de cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür!

Kuran-ı Kerim 89 . sayfasında bulunan,Nisa süresinin 74 nolu ayeti
O halde, dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.

Kuran-ı Kerim 97 . sayfasında bulunan,Nisa süresinin 114 nolu ayeti
Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen (in fısıldaşması) müstesna. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.

Kuran-ı Kerim 100 . sayfasında bulunan,Nisa süresinin 146 nolu ayeti
Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini (ibadetlerini) yalnız onun için yapanlar başkadır. İşte bunlar (gerçekte) müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere yakında büyük mükâfat verecektir.

Kuran-ı Kerim 102 . sayfasında bulunan,Nisa süresinin 162 nolu ayeti
Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya; işte onlara pek yakında büyük mükâfat vereceğiz.

Kuran-ı Kerim 104 . sayfasında bulunan,Nisa süresinin 172 nolu ayeti
Ne Mesîh ve ne de Allah'a yakın melekler, Allah'ın kulu olmaktan geri dururlar. O'na kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır.

Kuran-ı Kerim 109 . sayfasında bulunan,Maide süresinin 14 nolu ayeti
«Biz hıristiyanlarız» diyenlerden de kesin sözlerini almıştık ama onlar da kendilerine zikredilen (verilen öğütlerin veya Kitab'ın) önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.

Kuran-ı Kerim 127 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 5 nolu ayeti
Gerçekten onlar, kendilerine Hak geldiğinde onu yalanlamışlardı. Fakat yakında onlara alay ettikleri şeyin haberleri gelecektir.

Kuran-ı Kerim 134 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 67 nolu ayeti
Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz.

Kuran-ı Kerim 144 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 135 nolu ayeti
De ki: Ey kavmim! Elinizden geleni yapın! Ben de yapacağım! Yurdun (dünyanın) sonunun kimin lehine olduğunu yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmazlar.

Kuran-ı Kerim 164 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 123 nolu ayeti
Firavun dedi ki: «Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Bu, hiç şüphesiz şehirde, halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında (başınıza gelecekleri) göreceksiniz!

Kuran-ı Kerim 167 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 145 nolu ayeti
Nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalarda yazdık. (Ve dedik ki): Bunları kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini almalarını emret. Yakında size, yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim.

Kuran-ı Kerim 195 . sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 59 nolu ayeti
Eğer onlar Allah ve Resûlünün kendilerine verdiğine razı olup, «Allah bize yeter, yakında bize Allah da lütfundan verecek, Resûlü de. Biz yalnız Allah'a rağbet edenleriz» deselerdi (daha iyi olurdu).

Kuran-ı Kerim 225 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 39 nolu ayeti
Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz.»

Kuran-ı Kerim 231 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 93 nolu ayeti
Ey kavmim! Elinizden geleni yapın! Ben de yapacağım! Kendisini rezil edecek azabın geleceği şahsın ve yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz! Bekleyin! Ben de sizinle beraber beklemekteyim.»

Kuran-ı Kerim 253 . sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 42 nolu ayeti
Onlardan öncekiler de (peygamberlerine) tuzak kurmuşlardı; halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir. Çünkü O, herkesin ne kazanacağını bilir. Bu yurdun (dünyanın) sonunun kimin olduğunu yakında kâfirler bileceklerdir!

Kuran-ı Kerim 261 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 3 nolu ayeti
Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalayadursun. (Kötü sonucu) yakında bilecekler!

Kuran-ı Kerim 266 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 96 nolu ayeti
Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. (Kimin doğru olduğunu) yakında bilecekler!

Kuran-ı Kerim 272 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 55 nolu ayeti
Kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için (öyle yaparlar). O halde bir süre daha faydalanın; fakat yakında hakikati bileceksiniz!

Kuran-ı Kerim 320 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 135 nolu ayeti
De ki: Herkes beklemektedir: Öyle ise siz de bekleyin. Yakında anlayacaksınız; doğru düzgün yolun yolcuları kimmiş ve hidayette olan kimmiş!

Kuran-ı Kerim 343 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 40 nolu ayeti
Allah şöyle buyurdu: Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!

Kuran-ı Kerim 366 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 6 nolu ayeti
Üstelik (ona) «yalandır» derler; fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir.

Kuran-ı Kerim 375 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 227 nolu ayeti
Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, hangi dönüşe (hangi akıbete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.

Kuran-ı Kerim 382 . sayfasında bulunan,Neml süresinin 72 nolu ayeti
De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin (azabın) bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir.

Kuran-ı Kerim 403 . sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 66 nolu ayeti
Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler ve sefa sürsünler bakalım! Ama yakında bilecekler!

Kuran-ı Kerim 407 . sayfasında bulunan,Rum süresinin 34 nolu ayeti
Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım! Haydi sefa sürün; ama yakında bileceksiniz!

Kuran-ı Kerim 461 . sayfasında bulunan,Zümer süresinin 39,40 nolu ayeti
De ki: Ey kavmim! Elinizden geleni yapın; doğrusu ben de yapacağım! Kendisini rezil edecek azap kime gelecek, kime sürekli azap inecek, yakında bileceksiniz!

Kuran-ı Kerim 471 . sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 44 nolu ayeti
Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını çok iyi görendir.

Kuran-ı Kerim 474 . sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 70 nolu ayeti
Onlar, Kitab'ı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar yakında (gerçeği) anlayacaklar!

Kuran-ı Kerim 494 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 88,89 nolu ayeti
(Resûlullah'ın:) Yâ Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir, demesine karşı Allah: Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler! buyurdu.

Kuran-ı Kerim 512 . sayfasında bulunan,Fetih süresinin 16 nolu ayeti
Bedevîlerden (seferden) geri kalmış olanlara de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla, teslim oluncaya kadar savaşacaksınız. Eğer emre itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.

Kuran-ı Kerim 529 . sayfasında bulunan,Kamer süresinin 45 nolu ayeti
O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır.

Kuran-ı Kerim 549 . sayfasında bulunan,Mümtehine süresinin 7 nolu ayeti
Olur ki Allah sizinle düşman olduklarınız arasında yakında bir dostluk meydana getirir. Allah gücü yetendir. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Kuran-ı Kerim 562 . sayfasında bulunan,Mülk süresinin 17 nolu ayeti
Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran (bir fırtına) göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte (bu) tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz!

Kuran-ı Kerim 563 . sayfasında bulunan,Mülk süresinin 27 nolu ayeti
Ama onu (azabı) yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir.

Kuran-ı Kerim 563 . sayfasında bulunan,Mülk süresinin 29 nolu ayeti
De ki: (Sizi imana davet ettiğimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!

Kuran-ı Kerim 563 . sayfasında bulunan,Kalem süresinin 5,6 nolu ayeti
Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da.

Kuran-ı Kerim 564 . sayfasında bulunan,Kalem süresinin 16 nolu ayeti
Biz yakında onun burnuna damga vuracağız (kibirini kırıp rezil edeceğiz).

Kuran-ı Kerim 596 . sayfasında bulunan,Duha süresinin 5 nolu ayeti
Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.

Kuran-ı Kerim 600 . sayfasında bulunan,Tekasür süresinin 3,4 nolu ayeti
Hayır! Yakında bileceksiniz! Elbette yakında bileceksiniz!Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.