Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

1. sınıf uzunluk ölçme

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Uzunluk iki nokta arasındaki mesafedir.

Bir nesnenin uzunluğunu ölçmek için o nesnenin zıt yöndeki ( yukarı-aşağı , sağ-sol ) en uç kısımları tespit edilir.Bu uç kısımları arasındaki mesafe o nesnenin uzunluğudur.

Aşağıdaki şekillerde uygun olan standart olmayan uzunluk ölçü birimleri olarak

  • binanın uzunluğu için adım kullanılabilinir,
  • kolinin uzunluğunu ölçmek için karış kullanılabilinir,
  • kitabın uzunluğunu ölçmek için ataş kullanılabilinir.

Ölçüm için kullanılacak standart olmayan birim seçiminde seçilecek olanın en az ölçme işlemi yapacak olan şekil veya nesne olmasına dikkat edilir.Ölçmede amaç karşılaştırma yapmak ise karşılaştırmayı sağlayabilecek en büyük standart olmayan birim seçilmelidir.Uygun olmayan bir birim seçimi ölçme sayısının fazla olmasına veya karşılaştırmanın yanlış olmasına sebep olabilir.Mesele binayı ataç ile ölçebilirsiniz.Ama bunun için çok sayıda ataç gerekli olur.Bu yüzden ataç binayı ölçmek için uygun bir standart olmayan birim değildir.

Standart olmayan birimle uzunluk nasıl ölçülür?

Standart olmayan birimden fazla sayıda varsa bunlar uzunluk ölçülecek yönde dizilir.Dizilen birim sayısı kadar uzunluk olduğu anlamı çıkar.

1.sınıf uzunluk ölçme 1

Yukarıdaki şekilde koyunun uzunluğu 4 ayakkabı olarak bulunur.

Birimler ( ayakkabılar ) dizilirken ;

  1. Başlangıç noktası ( soldaki kırmızı hayali çizgi ) koyunun soldaki en uç yeridir.İlk ayakkabı soldaki kırmızı çizgiye değecek şekilde konulmalıdır.
  2. Diğer ayakkabılarda önceki ayakkabıya değecek şekilde dizilmelidir.
  3. Bitiş noktası ( sağdaki kırmızı hayali çizgi ) koyunun sağdaki en uç yeridir.

Standart olmayan birimden sınırlı sayıda varsa o zaman başlagıç noktasından ileri gidebilmek için birim kaldırılmadan önce birimin son yeri işaretlenmeli ve birimin yeni başlagıç noktası bu olacak şekilde birim ilerletilmelidir.Aşağıdaki şekilde koyunun 4 karış boyunda olduğu tespit edilebilinir.

www.matematikproblemi.com www.matematikproblemi.com🐏🖐🖐

Uzunluk karşılaştırma kelimeleri

Uzunlukları karşılaştırmak için uzun ve kısa kelimeleri kullanılır.Aşağıda bu kelimelerin kullanımı bulunmaktadır.

Uzunluk nasıl karşılaştırılır?

1) Karşılaştırılacak olan şekile veya nesnelerin bir noktası aynı hizada ise aşağıdaki hayali çizgiler çekerek karşılaştırma yapılabilinir.

Aşağıdaki şekilde 2 kişinin boyunun karşılaştırılması yapılmaktadır.Noktalı çizgiler hayali,gerçekte var olmayan çizgilerdir.İkisininde ayakları alttaki çizgiye değmektedir.Ama soldaki kişi yukarıdaki çizgiye değememektedir.Bu yüzden soldaki kişi sağdaki kişiden daha kısadır.Sağdaki kişi soldaki kişiden daha uzundur.

1.sınıf uzunluk ölçme 2

Uzunluk olarak yukarı aşağı dışında aşağıdaki gibi soldan sağa doğruda değerlendirme yapılabilir.

1.sınıf uzunluk ölçme 3