Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Geometrik örüntü

TDK örüntüyü "olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi" olarak tanımlar.

Geometrik örüntüyü açıklamak içinde yukarıdaki tanımı baz alırsak,nesnelerin düzenli bir şekilde sıralandığı bir grup olarak tanımlayabiliriz.

Bir geometrik şekil grubunun örüntü olabilmesi için geometrik şekiller arasında devam eden bir sıralanma kuralı örüntü kuralı olması gereklidir.Bu kural bulunursa hangi şekilden sonra hangi şeklin geleceği bilinebilir.

Geometrik örüntü kuralı nasıl bulunur?

Soldan sağa doğru ilk iki şekile dikkat edilir.Bundan sonraki şekillerde ikili grup olarak bu ilk iki şekil ile aynı ise o zaman örüntü kuralı ilk iki şekilin sıralandığı gibidir.
Eğer ilk iki şekilden farklılık varsa o zaman ilk üç şekile dikkat edilir.Sonraki şekillerde üçlü grup olarak bu ilk üç şekille aynı ise o zaman örüntü kuralı ilk üç şeklin dizildiği gibidir.
Kısaca geometrik örüntü kuralını tespit için şekiller sıra ile 1 , 2 veya 3'lü gruplara ayrılmalıdır.Aşağıdaki şekilde bu aşamalar modellenmeye çalışılmıştır.

1.sınıf geometrik örüntü 1

1. aşamada dondurmadan sonra şeker geldiği tespit edilmiştir.Farklılık olduğudan dolayı örüntü kuralı tek elemanlı değildir.
2.aşamada ikili grup yapılmıştır.İlk ikili grup ( dondurma,şeker ) ile ikinci ikili grupta ( şeker dondurma ) farklıdır.Bu yüzden örüntü kuralı iki elemanlı değildir.
3.aşamada şekiller üçlü gruplanmış ve gruptaki şekillerin sıralanmasının aynı olduğu tespit edilmiştir.Bu yüzden örüntünün kuralının bu dondurma ve iki şeker sıralamasında üç elemanlı olduğu tespit edilmiştir.

Örnek geometrik örüntüler

🐈🐕

Yukarıdaki geometrik örüntüde örüntü kuralı kedi ve köpek.

□ △ □ △ ?,.....
Yukarıdaki geometrik örüntüde örüntü kuralı kareden sonra üçgen gelmesidir.Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken şekil olmalıdır.

👠👠👢👠👠👢👠👠?,.....
Yukarıdaki geometrik örüntüde, örüntü kuralı iki topuklu ayakkabından sonra bir çizmenin olmasıdır.Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken 👢 olmalıdır.

▯◯▯◯?,.....
Yukarıdaki geometrik örüntüde örüntü kuralı dikdörtgenden sonra çember gelmesidir.Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken olmalıdır.