Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

2. sınıf sayı yuvarlama

Bir sayının birler basamağındaki rakam 5 den küçük ise önceki onluğa , 5 ve 5 den büyük ise sonraki onluğa yuvarlanır.

2.sınıf sayı yuvarlama

Yukarıdaki cetvel modelinde görüleceği gibi 7 sayısı 10 sayısından 3 geride , 0 sayısından 7 ileridedir.10 sayısına daha yakın olduğundan dolayı 7 sayısı 10 sayısına yuvarlanabilinir.
23 sayısı da 20 sayısından 3 ileride , 30 sayısından 7 geridedir.20 sayısına daha yakın olduğundan dolayı 23 sayısı 20 sayısına yuvarlanabilir.