Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

5. sınıf yüzdeler

Paydası 100 olan kesirlerin aynı miktarını farklı şekilde ifade etmenin yolu yüzdedir.Yüzde kelimesi her yüz eş parça anlamındadır.Yüzde % sembolü ile gösterilir.

5.sınıf yüzdeler resmi

Yukarıdaki bütünler 100 eş parçaya ayrılmıştır.Yeşil olanda 30 eş parça boyalı olduğundan % 30 , sarı olanda 50 eş parça boyalı olduğundan % 50 büyüklüğünü temsil etmektedir.

Bütün % 100 , yarım % 50 çeyrek ise % 25 ile ifade edilir.

Kesirli sayıyı yüzdelik ifadeye dönüştürme

Paydası 100 olan bir kesri yüzdelik ifadeye dönüştürmek için % ve yanına pay yazılır.
Eğer payda 100 değilse 100 olacak şekilde sadeleşmeli veya genişletilmelidir.

 • 34=3x254x25=75100= % 75
 • 16400=16÷4400÷4=4100= % 4

Yüzdelik ifadeyi kesirli sayıya dönüştürme

Bir yüzdelik ifadenin yüzde işaretinden sonraki sayının paydası 100 yapılarak ifade kesire dönüştürülür.Daha sonra sadeleşme varsa yapılır.

 • % 12 = 12100=325
 • % 25 = 25100=14

Ondalık gösterimi yüzdelik ifadeye dönüştürme

 • Ondalık gösterimin kesir kısmı iki basamaklı ise % işareti yanına kesir kısmındaki sayı yazılır.
  0,89 = % 89 olur.
 • Ondalık gösterimde kesir kısmı tek basamaklı ise kesir kısmının sağ tarafına bir 0 eklenir ve % işareti yanına kesir kısmındaki sayı yazılır.
  0,7 = 0,70 = % 70 olur.

Yüzdelik ifadeyi ondalık gösterime dönüştürme

Bir yüzdelik ifadeyi ondalık gösterime dönüştürmek için 0 ve virgül yazılır sonra % ( yüzde işareti ) sonrasındaki sayı olduğu gibi kesir kısmına yazılır.
% 63 = 0,63 olur.

Yüzdelik ifadeyi kesirli sayıya dönüştürme

Bir yüzdelik ifadeyi kesirl sayıya dönüştürmek için paydaya 100 , paya ise % sonrasındaki sayı yazılır.
% 91 = 91100 olur.

Yüzdelik ifadeleri karşılaştırma

İki yüzdelik ifadeyi karşılaştırmada % işaretinden sonraki sayısı büyük olan ifade daha büyüktür.
% 26 > % 25

Yüzdelik ifade ile kesirli sayı veya ondalık gösterimleri karşılaştırmada ise karşılaştırma yapılacakların hepsini aynı şekilde yapmanız gereklidir.

Soru : % 42 , 0,04 ve 410 ifadelerinden en büyük en küçüğü hangisidir?

Çözümü
 • 0,04 = % 4
 • 410=4x1010x10=40100= % 40
 • En büyük olan % 42 dir.
 • En küçük olan ise 0,04 dür.

Çoklukların yüzde miktarını bulma

Çokluk sayısının belli bir yüzdesinin miktarını bulabilmek için çokluk sayısı 100 e bölünür ve yüzde işareti sonrasındaki sayı ile çarpılır.

 • 200 TL'nin % 45 i kaçtır?
  • 200 ÷ 100 = 2
  • 45 x 2 işlemi ile cevap 90 TL olarak bulunur.
 • 1000 gram pilavın % 53 ü kaç gramdır?
  • 1000 ÷ 100 = 10
  • 53 x 10 işlemi ile cevap 530 gram olarak bulunur.
 • 2000 mL suyun % 7 si kaç mL dir?
  • 2000 ÷ 100 = 20
  • 7 x 20 işlemi ile cevap 140 mL olarak bulunur.