Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Geometrik kavramlar çizimler

Doğru , doğru parçası ve ışın

Doğrugeometrik kavram doğru
 • Doğru noktalardan oluşan ve iki yönde uzatılabilen düz çizgidir.
 • Doğru bir küçük harf ( d doğrusu ) veya üzerindeki iki nokta ( AB doğrusu ) ile isimlenir.
 • A ve B noktalarından geçen bir doğru sembolle AB veya AB veya BA veya BA şeklinde gösterilir.
 • Yukarıdaki iki siyah çigi doğrudur.Ama kırmızı çizgi düz olmadığından doğru değildir.
 • Doğrunun uzunluğu hesaplanamaz.
Işın
geometrik kavram ışın
 • Işın başlangıç noktası sabit , noktalardan oluşan ve bir yönde uzatılabilen düz çizgidir.
 • Işının boyu ölçülemez.
 • Işın başlangıç noktası ve üzerindeki bir nokta ile isimlenir.
 • D ve E noktaları olan ışın sembolle [DE veya DE şeklinde gösterilir.
 • Işın sembolle yazılırken ilk harf başlangıç noktası olur.Başlangıç noktası öncesi [ işareti konulur.
Doğru parçası
geometrik kavram doğru parçası
 • Bir doğrunun iki noktası ve arasında kalan noktalar kısmı doğru parçasıdır.
 • Doğru parçası uçlarındaki harflerle ifade edilir.
 • Uç noktaları A ve B olan bir doğru parçası sembolle [AB] , AB , [BA] , BA şeklinde gösterilir.
 • Doğrunun uzunluğu hesaplanabilir.
 • AB doğru parçasının uzunluğu sembolle |AB| şeklinde gösterilir.

İki doğrunun birbirine göre durumları

Paralel doğrular

 • Birbirlerine uzaklıkları her yerde aynı olan doğrular hiç bir yerde kesişmediklerinden paraleldir.
 • Paralellik // sembolüyle gösterilir.
 • Aşağıdaki şekilde IJ // KL , MN // OP , RS // TU
paralel doğrular

Kesişen doğrular

 • Bir noktası ortak olan iki doğruya kesişen doğrular denir.
 • Aşağıdaki AB ve CD ile EF ile HG doğruları kesişen doğrulardır.
kesişen doğrular

Dik kesişen doğrular

 • 90o lik açıyla kesişen doğrular dik kesişen doğrular denir.
 • Diklik ⊥ sembolüyle gösterilir.
 • Aşağıdaki şekilde a ⊥ b ve EF ⊥ HG
dik kesişen doğrular

Çakışık doğrular

 • Bütün noktaları ortak olan iki doğruya çakışık doğrular denir.
 • İki doğrunun iki noktası ortak ise tüm noktaları ortaktır.
çakışan doğrular

İki noktanın birbirine konumu

iki noktanın birbirine konumu

Bir nokta diğer bir noktaya göre konumunda aşağı , yukarı , sağ , sol ifadeleri ve birimler kullanılır.Yukarıdaki şekilde bazı noktaların başka bir noktaya göre durumu

 • A noktası F noktasından 2 birim aşağıdadır
 • B noktası A noktasının 2 birim sağında ve 1 birim yukarısındadır.
 • D noktası A noktasının 3 birim solundadır.
iki noktanın birbirine konumu 2
 • M noktası K noktasının 3 birim sol ve 3 birim aşağısındadır
 • L noktası N noktasının 2 birim sağında ve 2 birim yukarısındadır.
 • K noktası L noktasının 4 birim solunda 2 birim yukarısındadır.

Eşit uzunlukta doğru parçası

kareli kağıtta eşit uzunlukta doğru parçası
 • Yukarıdaki şekilde |CD| = |HG| = 3 birimdir.
 • A noktası B noktasının 2 birim sol ve 3 birim aşağısındadır.E noktası F noktasının 2 birim aşağısı ve 3 birim solunda olduğundan |AB| = |EF| olur.
noktalı kağıtta eşit uzunlukta doğru parçaları
 • |AB| = |EF|
 • |CD| = |JI|
 • |LK| = |GH|

Açılar

kareli kağıtta açılar
 • Açının iki kenarı karelerin kenarları ile çakıştığından yukarıdaki BAC açısı dik açıdır.
 • Köşe dışındaki iki nokta olan F ile E , köşe olan D noktasının farklı taraflarında olduğundan şekildeki EDF açısı geniş açıdır.
 • Köşe dışındaki iki nokta I ile H , köşe olan G noktasının aynı tarafında ( sağında ) olduğundan şekildeki HGI açısı dar açıdır.
noktalı kağıtta açılar
 • Açının iki kenarı yatay ve dikey noktalarla çakıştığından yukarıdaki KJL açısı dik açıdır.
 • Köşe dışındaki iki nokta olan O ile N , köşe olan M noktasının farklı taraflarında olduğundan şekildeki NMO açısı geniş açıdır.
 • Köşe dışındaki iki nokta R ile S , köşe olan P noktasının aynı tarafında ( solunda ) olduğundan şekildeki RPS açısı dar açıdır.

Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme

 • Bir noktadan bir doğruya dik olan çizilen doğru , ışın veya doğru parçasına dikme adı verilir.
 • Pergel , açıölçer , gönye , kareli kağıt veya noktalı kağıt yardımı ile dikme çizilebilir.
 • Bir noktadan bir doğruya çizilen doğru parçalarından en kısa olanı dikmedir.

Gönye ile dikme çizme

Gönye gizleveya getir

Açıölçer ile dikme çizme

1801701601501401301201101009080706050403020100İletki gizleveya getir

Kareli kağıtta dikme çizme

 • Kareli kağıt dikme çizmek için kağıt üzerindeki karelerin kenarlarını kullanabilirsiniz.
 • Bu kenarlara çakışık olan kırmızı doğru parçaları doğrulara dikme olur.
 • Kareli kağıtta yatay doğrularla dikey doğrular dik kesişir.
 • Animasyonlu kırmızı doğru parçaları görünmüyorsa Chrome'dan sayfayı açın.

Paralel doğru çizme

 • Kareli kağıt doğru parçası çizmek için kağıt üzerindeki karelerin kenarlarını kullanabilirsiniz.
 • Yatay doğrular kendi aralarında , dikey doğrularda kendi aralarında paralel doğrulardır.
 • Animasyonlu kırmızı doğru parçaları görünmüyorsa Chrome'dan sayfayı açın.