Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf tam sayılar

6.sınıf tam sayılar 1

Yukarıdaki sayı doğrusunda pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar gösterilmektedir.

Bir sayının önünde işaret yok veya + işareti varsa o sayı pozitiftir ve sayı doğrusunda sıfırın sağ tarafında yer alır.

Bir sayının önünde - işareti varsa o sayı negatiftir ve sayı doğrusunda sıfırın sol tarafında yer alır.

Pozitif tam sayılar ( Z+ ) ile negatif tam sayıların ( Z- ) 0 ile birleşim kümesine tam sayılar kümesi denir ve Z harfi ile gösterilir.

0 sayısının işareti yoktur.Ne negatiftir ne de pozitiftir.

Sıcaklık veya soğukluk , borç veya alacak , kâr veya zarar , deniz seviyesi altı ve üstü gibi durumlarda tam sayılar kullanılır.

Sıfırın üstü sıcaklıklar , kâr , gelir , alacak , deniz seviyesi üstü , zemin üstü + ile ifade edilir.

Sıfırın altı sıcaklıklar , zarar , gider , borç , deniz seviyesi altı , zemin altı - ile ifade edilir.

Tam sayı karşılaştırma , sıralama

6.sınıf tam sayılar 2

Yukarıdaki sayı doğrusundan da görüleceği gibi sağdaki sayı solundaki bir sayıdan devamlı daha büyüktür.

Pozitif tam sayılar 0 noktasından uzaklaştıkça büyür.Negatif tam sayılar ise 0 noktasından uzaklaştıkça küçülür.

Her pozitif sayısı 0 dan ve negatif tam sayıdan büyüktür.

0 , 2 , -4 , -1 sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı -4 < -1 < 0 < 2 şeklindedir.

-8 , 6 , -3 , 2 sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı ise 6 > 2 > -3 > -8 şeklindedir.

Mutlak değer

  • Bir sayının sayı doğrusundaki 0 noktasına olan uzaklığına mutlak değer denir.
  • Mutlak değer pozitifir.
  • Bir a sayısının mutlak değeri |a| şeklinde gösterilir.
6.sınıf tam sayılar 3

5 birim uzunluğundaki iki şekli 0 noktasının sol ve sağına yukarıdaki konulursa şeklin diğer ucu -5 veya 5 noktasında olur.