Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf matematik

Kesirlerle işlemler 6. sınıf kesirlerle işlemler testi 6. sınıf kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler Kesirlerle çarpma bölme testi 6. sınıf kesir karşılaştırma sıralama soruları
Ondalık gösterim 6. sınıf ondalık gösterim testi 6. sınıf ondalık ifadeli problemler Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemler Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma bölme soruları
Doğal sayılarla işlemler 6. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları Dört işlem problemleri 6. sınıf doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemler Doğal sayılarda ortak çarpan parantezi dağılma özelliği testi 6. sınıf işlem önceliği soruları 6. sınıf üslü ifade testi
Alan ölçme Yükseklik soruları Paralelkenar soruları Üçgen alanı soruları Alan arazi ölçme birim soruları Alan ile ilgili problemler
Sıvı ölçme 6. sınıf sıvı ölçme soruları 6. sınıf sıvı ölçme problemleri
Çarpanlar ve katlar Çarpanlar katlar soruları Ortak bölen ortak kat soruları Ortak bölen ortak kat problemleri Asal çarpan soruları
Tam sayılar 6. sınıf tam sayılar testi Tam sayı karşılaştırma sıralama soruları
Oran 6. sınıf oran testi Bütünün parçalarının oranı testi Birimli birimsiz oran soruları
Geometrik cisimler 6. sınıf geometrik cisimler soruları Hacim problemleri Dikdörtgenler prizması hacmi soruları Hacim ölçme birim dönüşüm soruları
Açılar 6. sınıf açılar soruları Komşu tümler bütünler ters açı soruları Eş açı soruları
Çember 6. sınıf çember soruları Çember uzunluğu soruları Çember problemleri
Cebirsel ifadeler 6. sınıf cebirsel ifadeler soruları Cebirsel ifade değeri hesaplama soruları Sözel durumdan cebirsel ifade testi Cebirsel ifade terim kavram soruları
Veri işleme Veri analizi soruları İkili sıklık tablosu soruları İkili sütun grafiği soruları Veri grubu açıklık soruları Aritmetik ortalama soruları 6. sınıf araştırma sorusu testi
Kümeler 6. sınıf kümeler testi 6. sınıf kümeler soruları