Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf veri işleme

Araştırma sorusu

Araştırma sorusu bir gruba yöneltilebilmeli ve gruptan birden fazla veri alınabilmelidir.

  • Öğrencilerin okula geliş saatleri nedir ? sorusu bir araştırma sorusudur.Çünkü öğrenci grubuna sorulur ve birden fazla veri elde edilir.
  • Meryem'in okula geliş saati nedir? sorusu ise bir araştırma sorusu değildir.Çünkü sadece Meryem'e sorulacak ve bir çeşit veri elde edilecektir.

İkili sıklık tablosu

İki farklı veri grubunu karşılaştırma amacıyla oluşturulan sıklık tablosuna ise ikili sıklık tablosu adı verilir.

İkili sıklık tablosu
SporKızErkek
Futbol525
Basketbol2020
Voleybol255
Atletizm105

Yukarıdaki tablodan çıkarılabilecek bazı sonuçlar aşağıdaki gibidir.

  • Kızların en sevdiği voleybol , erkeklerin ise futboldur.
  • Kızların en az sevdiği futbol , erkeklerin ise voleybol ve atletizmdir.
  • Kız ve erkeklerin eşit sayıda sevdikleri ise basketboldur.

İkili sütun grafiği

İki farklı veri grubunu karşılaştırma amacıyla oluşturulan sütun grafiğine ikili sütun grafiği adı verilir.

ikili sütun grafiği yatay

Bir şirketin son üç aydaki gelir gideri ile alakalı ikili yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.Bu grafikden çıkarılabilecek bazı sonuçlar aşağıdaki gibidir.

  • Üç aylık toplam gelir 6000 + 8000 + 4000 = 18 000 TL dir.
  • Üç aylık toplam gider 4000 + 5000 + 5000 = 14 000 TL dir.
  • Üç aylık kâr 18 000 - 14 000 = 4000 TL dir.
  • Gider 5000 TL , gelir ise 4000 TL olduğundan Nisan ayında şirket 1000 TL zarar etmiştir.
  • 3000 TL kâr ile en fazla kâr edilen ay Mart ayıdır..

Sütun grafiklerinde soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru olan ışınlardan her biri eksendir.Ekseni oluşturan ışınların başlangıç noktaları aynıdır ve iki ışın diktir.