Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

5. sınıf doğal sayılar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayıdaki 0 dan farklı rakamların basamak değeri bulunduğu basamağa göre değişmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 130 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 521 324 750 sayısının on milyonlar basamağındaki rakamının sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 153 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 342 531 967 sayısının on milyonlar basamağındaki rakamının sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5A3 sayısının rakamlarının basamak değerleri ile sayı değerleri toplamı 588 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 5 sınıf doğal sayılar testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 6. adımda kaç tane sarı üçgen vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 91 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 5 sınıf doğal sayılar testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 10. adımda kaç tane kare vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Firdevs araba ile 1 saatte 100 km yol aldı.Ondan sonraki saatlerde ise devamlı olarak 75 km yol almıştır.
Buna göre Firdevs 4. saat sonunda ne kadar yol almış olur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Boyacı Hüseyin usta ilk saatte 28 m2 duvar boyamıştır.Daha sonra ise her saatte 20 m2 duvar boyamıştır.
Buna göre Hüseyin usta 5. saat sonunda toplam kaç m2 duvar boyamış olur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 42 den başlayarak dörder dörder artan bir sayı örüntüsünün 4. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 112 den başlayarak ikişer ikişer azalan bir sayı örüntüsünün 5. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 7 , 17, 24 , 31 , 38 ... sayı örüntüsünün 5. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 5 , 9 , 13 , 17 , 21 ... sayı örüntüsünün 3. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 2 , 0 , 6 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük dokuz basamaklı sayı hangisidir? A) 666 666 602B) 666 666 620C) 602 000 000D) 620 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 635 421 879 sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 564 987 321 sayısının on milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri nedir? A) 6 000 000B) 80 000C) 60 000 000D) 8 00 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 742 853 961 sayısının on milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 854 756 983 sayısının milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 131 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 951 250 006 sayısının binler bölüğündeki rakamlar aşağıdakilerden hangisidir? A) 006B) 250C) 951 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 684 153 426 sayısının birler bölüğündeki rakamlar aşağıdakilerden hangisidir? A) 153B) 426C) 864 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Doksan bir milyon altmış bin on
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 91 060 000B) 91 006 001C) 91 006 010D) 91 060 010 Cevabını kontrol et

Bu soruya 182 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Üç yüz milyon bin beş yüz
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 300 000 500B) 300 001 500C) 300 000 150D) 300 001 050 Cevabını kontrol et

Bu soruya 116 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Yetmiş milyon on bin bir
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 70 010 001B) 70 010 000C) 70 010 010D) 70 001 001 Cevabını kontrol et

Bu soruya 162 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Beş milyon altı yüz bin üç yüz bir
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5 600 301B) 5 000 301C) 5 060 031D) 5 600 031 Cevabını kontrol et

Bu soruya 168 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 28 350 000 sayısında kaç bölük vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 9 basamaklı bir sayıda kaç bölük vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 87 489 357 sayısının birler bölüğündeki rakam veya rakamları aralarında boşluk olmadan yazınız? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 275 358 632 sayısının birler bölüğündeki rakamlarının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Milyonlar basamağında 3 olan hangisidir? A) 130 000 000B) 250 300 000C) 350 000 000D) 753 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 8 basamaklı bir sayının en solundaki rakam hangi basamaktadır? A) Yüz binlerB) MilyonlarC) On milyonlarD) Yüz milyonlar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 88 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 375 712 874 sayısının on milyonlar ve yüzler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 81 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 3 , 5 ve 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük sekiz basamaklı sayının on milyonlar ve milyonlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 785 356 439 sayısının on milyonlar ve birler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 217 825 000 sayısındaki 7 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 700 000B) 7 000 000C) 70 000 000D) 700 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 385 400 000 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 400 000B) 4 000 000C) 40 000 000D) 400 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 749 000 000 sayısındaki 7 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 700 000B) 7 000 000C) 70 000 000D) 700 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 734 250 270 sayısının on milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri nedir? A) 300 000B) 500 000C) 30 000 000D) 50 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 73 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 187 253 659 sayısındaki basamak değeri en az olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 27 341 789 sayısındaki basamak değeri en yüksek olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 5 sınıf doğal sayılar testi 39. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 6. adımındaki şekilde toplam kaç çizgi vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 5 sınıf doğal sayılar testi 40. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 7. adımında kaç daire vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Mümin ilk gün 5 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuş ve takip eden günlerde önceki günden 3 sayfa fazla okumuştur.
Buna göre Mümin 6.günde kaç sayfa Kuranı Kerim meali okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru İsa her gün bir önceki günden 4 soru fazla çözmüştür.
İsa ilk gün 11 soru çözdüğüne göre 7. günde kaç soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Kumbarasında 22 TL olan Ali kumbarasına her hafta 7 TL atmaya karar vermiştir.Buna göre kumbaradaki para hangi hafta sonunda 70 TL yi geçer? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Okul sahasında koşmakta olan Ömer ilk dakika sonunda 260 metre , sonraki dakikalarda ise devamlı dakikada 150 şer metre koşmuştur.
Dakikaları tamamlamadan koşmayı bitirmeyen Ömer , 1 km den fazla koşmak için en az kaç dakika koşmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0