Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

5. sınıf sayı okuma yazma

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 855 000 000 sayısı nasıl okunur? A) Sekiz yüz elli beş binB) Seksen beş bin beş yüzC) Sekiz yüz elli beş milyonD) Seksen beş milyon beş yüz bin Cevabını kontrol et

Bu soruya 361 doğru , 117 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Okunuşu "Beş milyon" olan sayı hangisidir? A) 50 000 000B) 5 000 000C) 500 000D) 500 000 000 Cevabını kontrol et

Bu soruya 390 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Okunuşu "Dokuz yüz elli beş milyon" olan sayı hangisidir? A) 955 000B) 95 500 000C) 95 500D) 955 000 000 Cevabını kontrol et

Bu soruya 319 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Okunuşu "Yüz elli milyon" olan sayıyı hangisidir? A) 150 000 000B) 15 000 000C) 1 500 000D) 150 000 Cevabını kontrol et

Bu soruya 350 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 500 000 sayısı nasıl okunur? A) Yedi milyon beş yüz binB) Yetmiş beş milyonC) Yetmiş beş binD) Yedi bin beş yüz Cevabını kontrol et

Bu soruya 349 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Okunuşu "İki yüz elli milyon dört yüz bin" olan sayı hangisidir? A) 254 000 000B) 250 400 000C) 250 040 000D) 250 004 000 Cevabını kontrol et

Bu soruya 312 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Okunuşu "Beş milyon altı yüz kırk bir bin üç yüz elli sekiz" olan sayı hangisidir? A) 5 640 358B) 5 604 358C) 5 641 358D) 5 644 358 Cevabını kontrol et

Bu soruya 265 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Okunuşu "Yüz beş milyon altı yüz bin üç yüz bir " olan sayı hangisidir? A) 105 631 000B) 105 600 310C) 105 630 301D) 105 600 301 Cevabını kontrol et

Bu soruya 266 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Okunuşu "Seksen yedi milyon elli dokuz bin beş " olan sayı hangisidir? A) 87 590 005B) 87 595 005C) 87 050 005D) 87 059 005 Cevabını kontrol et

Bu soruya 267 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Yedi yüz milyon seksen bin otuz dokuz
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 700 080 030B) 780 000 030C) 700 800 300D) 700 080 300 Cevabını kontrol et

Bu soruya 228 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru On bir milyon altmış beş
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11 650 000B) 11 000 650C) 11 065 000D) 11 000 065 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 190 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0