Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

5. sınıf ondalık gösterim soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
5,452 < 5,abc ifadesini sağlayan en küçük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 893 doğru , 1734 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 2,137 ❓ 2,139 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) <B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3000 doğru , 609 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,036B) 0,36C) 1,036D) 1,36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3346 doğru , 1759 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,019B) 1,019C) 1,9D) 1,19 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2648 doğru , 1722 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 9,48 ❓ 9,99 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) >B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2439 doğru , 552 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
6,7 > 6,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 275 doğru , 1462 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 4,02 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) dört tam onda ikiB) dört tam yüzde ikiC) dört tam binde iki Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4002 doğru , 2495 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 510 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 10,5B) 0,5C) 5,10D) 0,05 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3653 doğru , 1045 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Okunuşu "altı tam onda sekiz" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 6,08B) 6,008C) 6,8D) 68 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4154 doğru , 1685 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 310 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 10,3B) 0,3C) 3,10D) 0,03 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3708 doğru , 1230 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 8100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,8B) 8,100C) 0,08D) 1,8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3733 doğru , 925 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 2921000 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 292B) 29,2C) 2,92D) 2,092 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3585 doğru , 939 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 27,078 sayısının tam kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A) 27B) 078 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3700 doğru , 519 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi büyüktür? A) 0,4B) 0,5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2193 doğru , 529 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 4,4 , 4,42 , 4,04 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 4,04 < 4,4 < 4,42B) 4,04 > 4,4 > 4,42C) 4,42 < 4,4 < 4,04D) 4,4 > 4,42 > 4,04 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 961 doğru , 1289 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 5 sınıf ondalık gösterim soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıda modellenmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,24B) 2,004C) 2,04D) 2,4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3247 doğru , 1591 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 78 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,875B) 0,87C) 8,750D) 87,50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 952 doğru , 1740 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 124,1B) 124,2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2052 doğru , 264 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 012 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 1,03B) 1,4C) 1,2D) 1,3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1396 doğru , 724 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 75250 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,03B) 0,3C) 3D) 0,003 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 674 doğru , 1713 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 1,5 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 773 doğru , 884 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Ondalık gösterimde virgülün solundaki ilk rakam onda birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1713 doğru , 1263 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 820 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,4B) 0,04C) 0,004D) 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1243 doğru , 952 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 423,964 sayısının binde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,004B) 0,006C) 0,04D) 0,06 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1663 doğru , 729 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 96,87 sayısının onda birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1514 doğru , 1240 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 5,148 sayısının yüzde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,04B) 0,4C) 400D) 0,004 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1799 doğru , 891 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 47,15 sayısının onda birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,7B) 0,1C) 1D) 7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1499 doğru , 943 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 4325 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4,12B) 0,412C) 41,2D) 4,012 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1332 doğru , 625 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 534 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5,075B) 5,75C) 5,5D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1145 doğru , 722 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Ondalık gösterimde virgülün sağındaki üçüncü rakam binde birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2262 doğru , 671 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 319,57 sayısının yüzler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1224 doğru , 1175 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 15,369 sayısının binde birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1430 doğru , 738 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 24,135 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 709 doğru , 1210 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 321,946 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1037 doğru , 745 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 2,25 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 743 doğru , 407 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 5,7+ 2,6a,b
Yukarıdaki işlem sonucuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 666 doğru , 639 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 5,1- 3,2a,b
Yukarıdaki işlem sonucuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 610 doğru , 544 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 6,87+ 4,9a,bc
Yukarıdaki işlem sonucuna göre a+b+c kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 938 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 45 kuruş = a,bc TL olduğuna göre a + b + c kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 515 doğru , 436 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru İsa bugün 19,32 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa ise İsa'nın okuduğu süreden 3,1 dakika daha az okumuştur.
Buna göre İsa'nın Kuranı Kerim okuduğu sürenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 172 doğru , 647 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 🏃
Zekeriya iki günde toplam 18,54 km mesafe koşmuştur.İlk günde 9,29 km koştuğuna göre ikinci günde koştuğu mesafenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 338 doğru , 629 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Elif annesinden 38,45 kg daha hafiftir.Annesi 62,8 kg olduğuna göre Elif'in kütlesinin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 316 doğru , 540 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Firdevs bugün kumbarasına 6,84 lira atmış ve kumbarasındaki para 63,749 lira olmuştur.Buna göre bugün para atılmadan önce kumbaradaki para miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 237 doğru , 508 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Salih kitapçıdan 18,3 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 14,27 lira daha fazla olan Türkçe kitap almıştır.Salih'in aldığı kitapların tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 126 doğru , 725 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 5 sınıf ondalık gösterim soruları 45. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların toplamının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 126 doğru , 597 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0