Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Ondalık gösterim soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3753100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3,753B) 37,53C) 37,053D) 0,3753 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2289 doğru , 1928 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 6 ❓ 6,2 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) <B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1662 doğru , 653 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 2,4 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) iki tam binde dörtB) iki tam onda dörtC) iki tam yüzde dört Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3713 doğru , 893 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
10,4 < 10,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 233 doğru , 996 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 2,003B) 0,23C) 2,03D) 2,3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2076 doğru , 1596 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 910 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 10,9B) 9,10C) 0,9D) 0,09 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2322 doğru , 1115 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 5,3 ❓ 5,5 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) <B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1356 doğru , 345 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Okunuşu "yirmi dokuz tam binde on altı" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2916B) 29,160C) 291,600D) 29,016 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3255 doğru , 1253 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 3751000 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,375B) 3,75C) 37,5D) 375 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2393 doğru , 610 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
5,6 > 5,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 792 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru
Yukarıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,1B) 1,01C) 1,1D) 1,001 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 771 doğru , 2169 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 6100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,6B) 0,06C) 6D) 600 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2125 doğru , 770 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Yukarıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,001B) 1,001C) 1,01D) 1,1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 635 doğru , 1823 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 3,27 sayısının ondalık kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A) 27B) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1964 doğru , 734 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 8,324+ 1,531a,bcc Yukarıdaki işlem sonucuna göre b + c kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 315 doğru , 599 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 8,4982,127a,bcd Yukarıdaki işlem sonucuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 366 doğru , 533 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2,53,7a,b Yukarıdaki işlem sonucuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 449 doğru , 443 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 138,247 sayısının yüzde birler basamağındaki rakam nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 799 doğru , 1040 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Ondalık gösterimde virgülden önceki basamaklar sayının ondalık kısmıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1100 doğru , 1191 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 25,136 sayısının binde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 6B) 6000C) 0,006D) 0,06 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 832 doğru , 1044 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 862,34 sayısının yüzler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 400B) 0,08C) 800D) 0,04 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 816 doğru , 802 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 012 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir ? A) 2B) 1,85C) 1,90D) 1,95 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 436 doğru , 549 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Ondalık gösterimde virgülün sağındaki ikinci rakam yüzde birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğrumudur?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1380 doğru , 462 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 254,063 sayısının onlar basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 761 doğru , 771 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 0,43 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 467 doğru , 315 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 52025 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5,008B) 5,08C) 5,8D) 58 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 479 doğru , 818 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 149700 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,7B) 1,07C) 1,007D) 17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 468 doğru , 711 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 4,9B) 5,1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 861 doğru , 303 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 7,5 , 7,49 , 7,05 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 7,05 < 7,49 < 7,5B) 7,05 > 7,49 > 7,5C) 7,5 < 7,49 < 7,05D) 7,49 > 7,5 > 7,05 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 311 doğru , 582 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 271,938 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 506 doğru , 449 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 24,65 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 483 doğru , 624 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 2025 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,08B) 0,8C) 0,008D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 581 doğru , 796 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 18 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,250B) 0,500C) 0,250D) 0,125 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 548 doğru , 719 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 238 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,003B) 2,037C) 2,375D) 23,75 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 406 doğru , 609 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 412,179 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 566 doğru , 425 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 9,457 sayısının onda birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 4B) 0,004C) 0,4D) 0,04 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 688 doğru , 650 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 8,01 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 203 doğru , 417 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 750 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,4B) 0,014C) 0,14D) 14 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 702 doğru , 470 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 638,12 sayısının birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 702 doğru , 566 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 76 kuruş kaç liradır? A) 0,076B) 0,76C) 7,6D) 760 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 520 doğru , 388 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru İsa bugün 17,2 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa ise İsa'nın okuduğu süreden 3,23 dakika daha az okumuştur.
Buna göre Musa'nın Kuranı Kerim okuduğu sürenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 296 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 🏃
Zekeriya iki günde toplam 19,44 km mesafe koşmuştur.İlk günde 9,5 km koştuğuna göre ikinci günde koştuğu mesafenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 340 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Davut deposunda 38,05 L benzin olan arabası ile yol almıştır.Hiç benzin almayan Davut'un arabasının deposunda 21,5 L benzin kalmıştır.
Tüketilen benzinin miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 245 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Elif annesinden 37,25 kg daha hafiftir.Annesi 60,5 kg olduğuna göre Elif'in kütlesinin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 108 doğru , 235 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Salih kitapçıdan 19,38 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 13,8 lira daha fazla olan Türkçe kitap almıştır.Salih'in aldığı kitapların tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 284 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru Firdevs bugün kumbarasına 6,41 lira atmış ve kumbarasındaki para 83,287 lira olmuştur.Buna göre bugün para atılmadan önce kumbaradaki para miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 262 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru ondalık gösterim soruları 47. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların toplamı a,bb olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 280 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 6,84 ❓ 6,845 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) <B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 509 doğru , 175 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru ondalık gösterim soruları 49. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır?
A) 1,02B) 1,3C) 1,2D) 1,1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 364 doğru , 439 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0