Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Ondalık gösterim soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3753100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3,753B) 37,53C) 37,053D) 0,3753 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2234 doğru , 1828 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 6 ❓ 6,2 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) <B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1601 doğru , 626 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 2,4 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) iki tam binde dörtB) iki tam onda dörtC) iki tam yüzde dört Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3656 doğru , 874 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
10,4 < 10,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 226 doğru , 963 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 2,003B) 0,23C) 2,03D) 2,3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2055 doğru , 1568 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 910 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 10,9B) 9,10C) 0,9D) 0,09 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2281 doğru , 1098 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 5,3 ❓ 5,5 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) <B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1327 doğru , 334 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Okunuşu "yirmi dokuz tam binde on altı" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2916B) 29,160C) 291,600D) 29,016 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3227 doğru , 1242 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 3751000 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,375B) 3,75C) 37,5D) 375 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2364 doğru , 599 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
5,6 > 5,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 769 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru
Yukarıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,1B) 1,01C) 1,1D) 1,001 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 762 doğru , 2149 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 6100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,6B) 0,06C) 6D) 600 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2103 doğru , 758 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Yukarıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,001B) 1,001C) 1,01D) 1,1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 631 doğru , 1806 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 3,27 sayısının ondalık kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A) 27B) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1942 doğru , 727 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 8,324+ 1,531a,bcc Yukarıdaki işlem sonucuna göre b + c kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 308 doğru , 583 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 8,4982,127a,bcd Yukarıdaki işlem sonucuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 359 doğru , 517 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2,53,7a,b Yukarıdaki işlem sonucuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 436 doğru , 432 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 138,247 sayısının yüzde birler basamağındaki rakam nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 792 doğru , 1027 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Ondalık gösterimde virgülden önceki basamaklar sayının ondalık kısmıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1091 doğru , 1175 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 25,136 sayısının binde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 6B) 6000C) 0,006D) 0,06 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 822 doğru , 1029 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 862,34 sayısının yüzler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 400B) 0,08C) 800D) 0,04 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 801 doğru , 795 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 012 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir ? A) 2B) 1,85C) 1,90D) 1,95 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 426 doğru , 536 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Ondalık gösterimde virgülün sağındaki ikinci rakam yüzde birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğrumudur?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1366 doğru , 459 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 254,063 sayısının onlar basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 753 doğru , 763 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 0,43 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 457 doğru , 306 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 52025 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5,008B) 5,08C) 5,8D) 58 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 466 doğru , 803 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 149700 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,7B) 1,07C) 1,007D) 17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 456 doğru , 700 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 4,9B) 5,1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 847 doğru , 297 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 7,5 , 7,49 , 7,05 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 7,05 < 7,49 < 7,5B) 7,05 > 7,49 > 7,5C) 7,5 < 7,49 < 7,05D) 7,49 > 7,5 > 7,05 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 307 doğru , 571 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 271,938 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 500 doğru , 440 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 24,65 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 475 doğru , 620 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 2025 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,08B) 0,8C) 0,008D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 573 doğru , 787 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 18 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,250B) 0,500C) 0,250D) 0,125 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 540 doğru , 710 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 238 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,003B) 2,037C) 2,375D) 23,75 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 401 doğru , 599 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 412,179 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 560 doğru , 421 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 9,457 sayısının onda birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 4B) 0,004C) 0,4D) 0,04 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 681 doğru , 646 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 8,01 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 201 doğru , 410 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 750 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,4B) 0,014C) 0,14D) 14 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 690 doğru , 465 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 638,12 sayısının birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 697 doğru , 563 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 76 kuruş kaç liradır? A) 0,076B) 0,76C) 7,6D) 760 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 513 doğru , 382 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru İsa bugün 17,2 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa ise İsa'nın okuduğu süreden 3,23 dakika daha az okumuştur.
Buna göre Musa'nın Kuranı Kerim okuduğu sürenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 289 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 🏃
Zekeriya iki günde toplam 19,44 km mesafe koşmuştur.İlk günde 9,5 km koştuğuna göre ikinci günde koştuğu mesafenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 334 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Davut deposunda 38,05 L benzin olan arabası ile yol almıştır.Hiç benzin almayan Davut'un arabasının deposunda 21,5 L benzin kalmıştır.
Tüketilen benzinin miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 239 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Elif annesinden 37,25 kg daha hafiftir.Annesi 60,5 kg olduğuna göre Elif'in kütlesinin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 107 doğru , 233 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Salih kitapçıdan 19,38 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 13,8 lira daha fazla olan Türkçe kitap almıştır.Salih'in aldığı kitapların tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 281 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru Firdevs bugün kumbarasına 6,41 lira atmış ve kumbarasındaki para 83,287 lira olmuştur.Buna göre bugün para atılmadan önce kumbaradaki para miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 259 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru ondalık gösterim soruları 47. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların toplamı a,bb olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 277 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 6,84 ❓ 6,845 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) <B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 499 doğru , 173 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru ondalık gösterim soruları 49. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır?
A) 1,02B) 1,3C) 1,2D) 1,1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 353 doğru , 432 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0