Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

5. sınıf veri analizi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 5 sınıf veri analizi soruları 1. sorusunun resmi
50'nin altındaki notların başarız olduğu bir okulda Elif'in notları yukarıdaki dikey sütun grafiğindeki gibidir.
Buna göre Elif kaç dersten başarısızdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 84 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Tablo:Aylık kitap satışı
AyAdet
Nisan970
Mayıs350
Haziran40
Temmuz10

Bir ders kitabı satıcısının aylık sattığı kitap miktarı yukarıdaki sıklık tablosundaki gibidir.
Buna göre en fazla kitap satılan ayda satılan kitap sayısı en az kitap satılan ayda satılan kitap sayısından kaç kitap fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 76 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Tablo:Yıllık giderler
YılGider (bin TL)
201443
201538
201640
201754
201860

Bir şirketin son beş yıllık giderleri yukarıdaki sıklık tablosundaki gibidir.
Tablodaki veriler küçükten büyüğe sıralandığında ilk iki sıradakiler arasında kaç TL fark vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5 sınıf veri analizi soruları 4. sorusunun resmi
Bir basket takımındaki dört basketçinin boy uzunlukları yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Bu tabloya göre en uzun basketçi ile en kısa basketçi arasında kaç cm fark vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Tablo:Günlük meyve suyu üretimi
Meyve suyuMiktarı (L)
Pazartesi1758
Salı3867
Çarşamba2579
Perşembe1987

Bir meyve suyu fabrikasının son dört gündeki günlük meyve suyu üretim miktarları yukarıdaki sıklık tablosundaki gibidir.
Yukarıdaki tablodaki miktarlar küçükten büyüğe sıralandığında ilk iki sıradaki miktarlar arasında kaç litre fark vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 5 sınıf veri analizi soruları 6. sorusunun resmi
5. sınıfa giden Elif'in aldığı harçlıklardan aylık olarak biriktirdiği paralar yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Bu tabloya göre Elif'in en fazla para biriktirdiği ayda biriktirdiği para miktarı en az para biriktirdiği ayda biriktirdiği para miktarından kaç TL daha fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Tablo:5 vakit namaz kılınma süreleri
NamazSüresi (dakika)
Sabah8
Öğle
İkindi12
Akşam10
Yatsı22

Mümin'in beş vakit namazı kılma süreleri yukarıdaki sıklık tablosundaki gibidir.
Öğle namazının süresi de bir doğal sayı olmak üzere ikindi namazından fazla yatsı namazından ise azdır.
Buna göre Mümin öğle namazını en az kaç dakikada kılmaktadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 5 sınıf veri analizi soruları 8. sorusunun resmi
Bir atletizm takımındaki dört atletten üçünün bugün koştuğu mesafeleri yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Sütun grafiğinde sütunu bulunmayan Davut Musa'dan fazla Nuh'tan az koşmuştur ve koştuğu mesafe bir doğal sayı kadardır.
Buna göre Davut en az kaç kilometre koşmuş olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 5 sınıf veri analizi soruları 9. sorusunun 1. resmi5 sınıf veri analizi soruları 9. sorusunun 2. resmi
İki meyve suyu fabrikasının son gündeki günlük meyve suyu üretim miktarları yukarıdaki dikey sütun grafiklerindeki gibidir.Bu grafikler yanlış yorumlamalara yol açar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 5 sınıf veri analizi soruları 10. sorusunun resmi
Dört arkadaş bir araba ile yolculuğa çıktılar.Herbirinin araba kullandığı mesafelerle yukarıdaki dikey sütun grafiği yapılmıştır.
Daha gidilmesi gereken 375 km yol olduğuna göre çıkılan yolculuk kaç kilometredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 5 sınıf veri analizi soruları 11. sorusunun resmi
Ahmet'in son dört günde okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Ahmet'in en fazla meal okuduğu günde okuduğu sayfa sayısı , en az meal okuduğu günde okuduğu sayfa sayısından kaç sayfa fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 5 sınıf veri analizi soruları 12. sorusunun resmi
5.sınıfa giden Firdevs'in kumbarasına aylık attığı paraya ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Firdevs'in en fazla para attığı ayda attığı para miktarı en az para attığı ayda attığı para miktarından kaç TL daha fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 5 sınıf veri analizi soruları 13. sorusunun resmi
Kitaplığındaki kitapları sayan ve onları türlerine göre gruplayan Davut elde ettiği verilerle yukarıdaki dikey sütun grafiğini yapmıştır.
Bu sütun grafiğine göre kitaplıktaki en fazla olan kitap türünün adeti en az olan kitap türünün adetinden kaç adet fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 5 sınıf veri analizi soruları 14. sorusunun resmi
Dört arkadaşın bugün çözdüğü sorulara ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre en fazla soru çözenin çözdüğü soru sayısı en az soru çözenin çözdüğü soru sayısından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0