Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

8. sınıf üslü ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
5m 5n= 57olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 265 doğru , 750 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 2a.5a işleminin sonucu 15 basamaklıdır.
Buna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 144 doğru , 623 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (2)10+6=(2)10.(2)6 B) 525.325=1550 C) 1 58=5-8 D) (-3)9 (-3)7=(-3)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 428 doğru , 422 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 23x+2. 1 22x=32 olduğuna göre x kaçtır? A) -3B) -2C) 2D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 242 doğru , 456 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 35.9a=3-3 ve 43.2b=2-3 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -15B) -13C) 13D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 272 doğru , 413 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru (-3)3 kaçtır? A) -127B) 127C) 27D) -27 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3066 doğru , 2532 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2-4 kaçtır? A) -116B) 116C) 16D) -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2241 doğru , 2634 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (-3)-4 kaçtır? A) -181B) 181C) 81D) -81 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1867 doğru , 2526 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 149 = 7b ise b kaçtır? A) 2B) -2C) 3D) -3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2475 doğru , 1771 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a ve b farklı tam sayılardır.
ab = 9 ise a + b işlemi sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -5B) -1C) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1192 doğru , 2500 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru a= -3 ise 1 2a ifadesinin değeri kaçtır? A) -18B) 18C) -8D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1151 doğru , 2289 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 2a=64 , 3b=127 ve 4c=16
Yukarıdaki eşitliklere göre a.b.c kaçtır?
A) -36B) 0C) 1D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1674 doğru , 1184 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru (8.101)+(3.10-2)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,803B) 8,3C) 8,03D) 80,03 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1414 doğru , 1383 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru (3.100)+(7.10-1)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,037B) 0,37C) 3,7D) 37 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1656 doğru , 886 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 27,03 = (2.10a)+(7.10b)+(3.10c)
a.b.c kaçtır?
A) -2B) -1C) 0D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1147 doğru , 1187 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (a≠0) ve m ve n tam sayılar olmak üzere
am ❓ an=am-n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) +B) -C) .D) : Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 733 doğru , 861 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru b≠0 ve ve k tam sayı olmak üzere
(ab)k = ak bk
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1215 doğru , 331 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 27a = 1 ise a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1344 doğru , 565 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 1021 = (103)n olduğuna göre n kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1145 doğru , 540 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 515 5n= 57olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1108 doğru , 475 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 88 = 648 a8 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 771 doğru , 595 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
4810 = a10.b10 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 502 doğru , 597 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru K = 310 .200 3-5
K sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 35B) 315 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 615 doğru , 679 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 209 .209 .209 49 .49 .49=527
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 616 doğru , 574 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Türkiye'de bir kilosu 25 TL olan madenden 220 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 24B) 215C) 225D) 2100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 633 doğru , 695 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 215 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 32 kg'lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 23B) 210C) 222D) 265 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 661 doğru , 521 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru (x+1)x-2=1 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 0B) 1C) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 348 doğru , 636 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 81.8127 kaça eşittir? A) 33B) 34C) 35D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 627 doğru , 548 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru a bir tam sayı olmak üzere
(0,25)3=a-3 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 156 doğru , 490 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Aşağıdakilerden hangisi 275 sayısına eşittir? A) 0,0275 . 102B) 0,0275 . 103C) 0,0275 . 104D) 0,0275 . 105 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 463 doğru , 420 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 0,00114 = 11,4 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -4B) -5C) -6D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 578 doğru , 323 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterimdir? A) 15 . 10-5B) 15 . 105C) 5 . 105D) 0,05 . 1055 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 427 doğru , 458 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 0,000175 = 17,5 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -4B) -5C) -6D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 515 doğru , 333 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 0,00000094 sayısının bilimsel gösterimi a . 10b olduğuna göre a + b kaçtır? A) -16,4B) -2,4C) 2,4D) 16,4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 321 doğru , 579 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
88 = a8 b8 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 448 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 3 (23) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 35 B) 36 C) 38 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 423 doğru , 457 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 214-6 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktürB) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 684 doğru , 498 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 1 5-8 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktürB) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 737 doğru , 349 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 4524 = 324.a24 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 530 doğru , 304 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
1111 = 11m.11n olduğuna göre n en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 201 doğru , 296 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Ondalık gösterimi 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlerken birler basamağındaki rakam 10? ile çarpılır.
Yukarıdaki ifadede ? yerine hangi tam sayı yazılmalıdır?
A) -1B) 0C) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 562 doğru , 653 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru (7.104)+(3.103)+(5.101) şeklinde çözümlenmiş olan sayının yüzler basamağında hangi rakam vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 253 doğru , 811 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Aşağıdakilerden hangisi 315 sayısına eşittir? A) 0,0315 . 10-4 B) 0,0315 . 10-5 C) 0,0315 . 104 D) 0,0315 . 105 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 207 doğru , 206 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Aşağıdakilerden hangisi 27,8 . 10-5 sayısına eşit değildir? A) 0,0000278 B) 0,278 . 10-3 C) 2780 . 10-7 D) 0,0278 . 10-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 170 doğru , 186 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerin farklıdır? A) 700000 . 10-16 B) 7000 . 10-12 C) 0,0007 . 10-7 D) 0,000007 . 10-5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 244 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru a . 10n şeklindeki bir bilimsel gösterimde |a| en fazla kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 130 doğru , 194 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru Bilimsel gösterimi 2,75 . 108 olan sayı hangisidir? A) 2 750 000 000B) 275 000 000C) 27 500 000D) 2 750 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 216 doğru , 203 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 58 . 210 işlem sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 . 108 B) 4 . 108 C) 2 . 1010 D) 4 . 1010 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 296 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru 0,000000475 = 4,75 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -7B) -8C) -9D) -10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 257 doğru , 195 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0