Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

8. sınıf üslü ifadeler

Üslü ifade kuralları

Üslü ifadeler ile ilgili temel kurallar aşağıdaki şekildedir. Aşağıdaki kurallarda a ≠ 0 ve k , m ile n sayıları tam sayılar olmalıdır.

 • a0 = 1
 • 1an = a-n , an = 1a-n
 • an.am=an+m
 • aman = am-n
 • (an)m= an.m
 • (a.b)k = ak.bk
 • b ≠ 0 olmak üzere ( ab)k = abkk

Tam sayıların tam sayı kuvveti

Tam sayıların tam sayı kuvvetini almada 4 farklı durum olabilir.

1. durum pozitif tam sayının pozitif tam sayı kuvveti .
53 üslü gösterimin değeri 5.5.5 ile 125 olarak bulunur.

2.durum pozitif tam sayının negatif tam sayı kuvveti .
5-3 = 153 olur.Paydadaki üslü gösterim 5.5.5 ile 125 olarak bulunduğundan cevap 1125 olur.

3.durum negatif tam sayının pozitif tam sayı kuvveti .
Bu durumda negatif sayının mutlak değerinin kuvveti alınır.Kuvvetin sonucunun işareti için kuvvete bakılır.
-Kuvvet tek sayısı ise sonuç negatif tam sayı
-Kuvvet çift sayı ise sonuç pozitif tam sayı olur.

 • (-3)4 de |-3| = 3 olur.34 = 81 ve üs çift olduğundan sonuç +81 olur.
 • (-3)3 de 39 = 27 ve üs tek olduğundan sonuç -27 olur.

Ondalık sayıların çözümlenmesinde 10 un tam sayı kuvvetleri kullanılarak çözümleme yapılabilir.Örnekler

 1. örnek 2,1 = 2 + 0,1 şeklinde çözümlenebilir.2 sayısını 2.100 ve 0,1 sayısını da 110 bunuda 1.10-1 şeklinde yazabileceğimizden dolayı 2,1 , 2.100 + 1.10-1 şeklinde çözümlenir.
 2. örnek 34,73 sayısını 3.101+4.10+7.1-1+3.10-2 şeklinde çözümlenir.
 3. örnek 507,208 sayısını 5.102 + 0.101+ 7.100 + 2.10-1+ 0.10-2 + 8.10-3 şeklinde çözümlenir.

Sayıları farklı üslü ifadelerle gösterim

Üslü ifadeler sadece tam sayılar değil , tüm sayılarla yapılabilir.Bunun içinde ondalık gösterimlerde dahildir.Ondalık gösterimde virgül sola kaydırılınca sayının 10 çarpanının kuvveti 1 arttırılır.Sağa doğru kaydırılınca kuvvet bir azaltılır.Örnekler

 1. örnek 200.10-2 = 20.10-1 = 2 = 0,2.101 = 0,02.102
 2. örnek 1300.10-2 = 130.10-1 = 13 = 1,3.101 = (,13.102
 3. örnek 52100.10-2 = 5210.10-1 = 521 = 5,21.101 = 5,21.102

Bilimsel gösterim

-1 ≤ a < 10 ve n tam sayı olmak üzere a x 10n şeklinde gösterime bilimsel gösterim denir.

1,496 x 1011 ve 6,975 x 10-8 bilimsel gösterimdir.

25 x 10-18 bir bilimsel gösterim değildir.Çünkü çarpan 10 dan büyüktür.Bunun bilimsel gösterim olması için 2,5 x 10-17 şeklinde yazılması gerekir.

0,73 x 1018 bir bilimsel gösterim değildir.Çünkü çarpan 1 den küçüktür.Bunun bilimsel gösterim olması için 7,3 x 1019 şeklinde yazılması gerekir.