Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik
Mehmet Açar yazılım

Açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 1. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 281 doğru , 170 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru İki kenar uzunluğu eşit olan üçgene ..... üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 269 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 3. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 257 doğru , 109 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir açısı 90o den büyük olan üçgene ..... açılı üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) dar B) dik C) geniş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 248 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 5. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 168 doğru , 159 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 6. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 238 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 7. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 201 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir geniş açılı üçgen eşkenar üçgen olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 145 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir dik açılı üçgen eşkenar üçgen olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 123 doğru , 138 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 10. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 204 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 11. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 138 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 12. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 108 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 13. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 14. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 15. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 126 doğru , 89 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 16. sorusunun resmi
Noktalı kağıtta bulunan [AB] ile bir ikizkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) C B) D C) E D) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 135 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 17. sorusunun resmi
Kareli kağıtta bulunan [AB] ile bir ikizkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) C B) D C) E D) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 18. sorusunun resmi
İzometrik kağıtta bulunan [BF] ile bir eşkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) A B) C C) D D) E Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 19. sorusunun resmi
Noktalı kağıtta bulunan aşağıdaki üç noktadan hangisi doğru parçaları ile birleştirilirse dik açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) B,A,D C) D,B,C Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 20. sorusunun resmi
Kareli kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse dik açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) B,A,C C) C,B,D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 21. sorusunun resmi
İzometrik kağıtta bulunan noktalardan aşağıdakilerden hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse bir eşkenar üçgen oluşur?
A) A,D,C B) A,E,B C) A,D,B D) A,E,C Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0