Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 1. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılıB) Dik açılıC) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 296 doğru , 174 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru İki kenar uzunluğu eşit olan üçgene ..... üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) eşkenarB) ikizkenarC) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 283 doğru , 86 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 3. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılıB) Dik açılıC) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 268 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir açısı 90o den büyük olan üçgene ..... açılı üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) darB) dikC) geniş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 260 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 5. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenarB) ikizkenarC) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 171 doğru , 171 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 6. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılıB) Dik açılıC) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 248 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 7. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılıB) Dik açılıC) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 209 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir geniş açılı üçgen eşkenar üçgen olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 131 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir dik açılı üçgen eşkenar üçgen olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 132 doğru , 143 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 10. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenarB) ikizkenarC) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 214 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 11. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenarB) ikizkenarC) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 146 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 12. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılıB) Dik açılıC) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 116 doğru , 181 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 13. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılıB) Dik açılıC) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 170 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 14. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılıB) Dik açılıC) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 118 doğru , 104 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 15. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenarB) ikizkenarC) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 132 doğru , 93 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 16. sorusunun resmi
Noktalı kağıtta bulunan [AB] ile bir ikizkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) CB) DC) ED) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 141 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 17. sorusunun resmi
Kareli kağıtta bulunan [AB] ile bir ikizkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) CB) DC) ED) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 18. sorusunun resmi
İzometrik kağıtta bulunan [BF] ile bir eşkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) AB) CC) DD) E Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 19. sorusunun resmi
Noktalı kağıtta bulunan aşağıdaki üç noktadan hangisi doğru parçaları ile birleştirilirse dik açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,CB) B,A,DC) D,B,C Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 20. sorusunun resmi
Kareli kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse dik açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,CB) B,A,CC) C,B,D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 121 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 21. sorusunun resmi
İzometrik kağıtta bulunan noktalardan aşağıdakilerden hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse bir eşkenar üçgen oluşur?
A) A,D,CB) A,E,BC) A,D,BD) A,E,C Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0