Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Alan ile ilgili problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru alan ile ilgili problemler 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekildeki gibi dikdörtgen şeklindeki bir arsa üç kısma ayrılmıştır.
Paralelkenar şeklindeki kısmın alt kenar uzunluğu 44 m olduğuna göre bu kısmın alanı kaç m2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 277 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru alan ile ilgili problemler 2. sorusunun resmi
Paralelkenar şeklindeki bir kolinin üstten görünümü yukarıdaki gibidir.Bu koliye yeşil üçgen şeklinde kutu konulmuştur.Kolinin alanı 1400 cm2 dir.
Buna göre koliye konulan üçgen kutunun alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 231 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru alan ile ilgili problemler 3. sorusunun resmi
İki kenarının uzunluğu 100 cm , 50 cm olan bir dikdörtgen şeklindeki mermerden yukarıdaki gibi iki üçgen ve bir paralelkenar yapılmıştır.
İkisinin alanı eşit olan üçgenlerin toplam alanı 500 cm2 olduğuna göre paralelkenarın taban uzunluğu kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 174 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru alan ile ilgili problemler 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki gibi dikdörtgen bir panoya tabanın uzunluğu 24 cm ve bu tabana ait yüksekliğin uzunluğu 20 cm olan paralelkenar bir kağıt asılmıştır.
Panonun boş kısmının alanı ( kahverengi kısım ) kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru alan ile ilgili problemler 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekildeki kırmızı noktalı doğru parçasının uzunluğu 19 m olduğuna göre yukarıdaki şeklin toplam alanı kaç m2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 146 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru alan ile ilgili problemler 6. sorusunun resmi
Yukarıda iki binanın kuşbakışı görünümü bulunmaktadır.İlk bina paralelkenar , ikinci bina ise kare şeklindedir.
Kare şeklindeki binanın alanı , paralelkenar şeklindeki binanın alanından 64 m2 daha küçüktür.
Buna göre paralelkenar şeklindeki binadaki kırmızı noktalı doğru parçasının uzunluğu kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Belediye 800 arlık boş bir araziye her biri aynı büyüklükte olan 4 futbol sahası yapacaktır.Arazide futbol sahası dışındaki bölgenin alanı 30 000 m2 dir.
Buna göre yapılacak olan bir futbol sahasının alanı kaç ardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru alan ile ilgili problemler 8. sorusunun resmi
Uzun kenarı 500 metre olan dikdörtgensel bölge şeklindeki bir arsada 10 000 m2 alanında bir cami bulunmaktadır.
Arsanın geri kalanının alanı 90 dekar olduğuna göre dikdörtgensel bölge şeklindeki arsanın kısa kenarı kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 210 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 2 hektarlık bir arsaya toplam 10 dekarlık spor tesisleri , 50 arlık kütüphane ve geri kalan kısma ise çimenlik yapılmıştır.
Buna göre çimenliğin alanı kaç metrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 132 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0