Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik
Mehmet Açar yazılım

Dönüşüm geometrisi testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Koordinat sistemindeki A(x,y) noktası y ekseninde aşağı a birim ötelenirse oluşan görüntünün koordinatı (x,y-a) olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 161 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Ötelemede şeklin üzerindeki her nokta aynı yönde hareket eder.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 124 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru dönüşüm geometrisi testi 3. sorusunun resmi
Kareli kağıt üzerindeki A noktası kaç birim ötelenirse kırmızı görüntüsü oluşur?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 132 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru dönüşüm geometrisi testi 4. sorusunun resmi
Koordinat sistemi üzerindeki siyah şeklin kırmızı renkli görüntüsü nasıl oluşmuştur?
A) Öteleme B) Yansıma C) Ötelemeli yansıma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 124 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru dönüşüm geometrisi testi 5. sorusunun resmi
Noktalı kağıt üzerindeki siyah şeklin kırmızı renkli görüntüsü nasıl oluşmuştur?
A) Öteleme B) Yansıma C) Ötelemeli yansıma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru dönüşüm geometrisi testi 6. sorusunun resmi
Noktalı kağıt üzerindeki A noktası kaç birim ötelenirse kırmızı görüntüsü oluşur?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 113 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru dönüşüm geometrisi testi 7. sorusunun resmi
Koordinat sistemi üzerindeki [AB] kaç birim ötelenirse kırmızı görüntüsü oluşur?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 103 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru dönüşüm geometrisi testi 8. sorusunun resmi
Kareli kağıt üzerindeki [AB] kaç birim ötelenirse kırmızı görüntüsü oluşur?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 86 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru dönüşüm geometrisi testi 9. sorusunun resmi
Noktalı kağıt üzerindeki siyah renkli şekil kaç birim ötelenirse kırmızı görüntüsü oluşur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 73 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru dönüşüm geometrisi testi 10. sorusunun resmi
Koordinat sistemi üzerindeki siyah renkli şekil kaç birim ötelenirse kırmızı görüntüsü oluşur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru dönüşüm geometrisi testi 11. sorusunun resmi
Kareli kağıt üzerindeki siyah renkli şekil kaç birim ötelenirse kırmızı görüntüsü oluşur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru dönüşüm geometrisi testi 12. sorusunun resmi
Kareli kağıt üzerindeki siyah renkli şekil kaç birim ötelenirse kırmızı görüntüsü oluşur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru dönüşüm geometrisi testi 13. sorusunun resmi
Noktalı kağıt üzerindeki siyah renkli şekil A birim sağa , B birim ise yukarıya doğru ötelenmiştir.
Buna göre A+B kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru dönüşüm geometrisi testi 14. sorusunun resmi
Koordinat sistemi üzerindeki siyah renkli şekil A birim sola , B birim ise aşağıya doğru ötelenmiştir.
Buna göre A+B kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Koordinat sistmenindeki K(-2,-3) noktasının x ekseninde 2 birim sağa , y ekseninde 3 birim aşağıya olan ötelenme sonucu oluşan görüntüsünün koordinatı(M,N) olduğuna göre M.N kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru
Nokta koordinatı Görüntü koordinatı
(2,4) (4,7)
(-1,1) (1,4)
(D,E) (6,5)

Yukarıdaki tabloda koordinat sistemi üzerinde bulunan bir üçgen ve onun öteleme sonucu oluşan görüntüsünün köşelerinin koordinatları yazıldır.
Buna göre D+E kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru dönüşüm geometrisi testi 17. sorusunun resmi
Noktalı kağıt üzerindeki şekil 4 birim sola, 3 birim ise aşağıya doğru ötelenmiştir.
Buna göre yukarıdaki noktalardan hangisi öteleme sonucu oluşacak görüntünün içindedir?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Yansımada şekil ile görüntüsü eştir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 44 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru dönüşüm geometrisi testi 19. sorusunun resmi
Noktalı kağıt üzerindeki siyah renkli şeklin d doğrusuna göre yansıması kırmızı renkli şekildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru dönüşüm geometrisi testi 20. sorusunun resmi
Koordinat sistemi üzerindeki siyah renkli şeklin x eksenine göre yansıması kırmızı renkli şekildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Koordinat sistmenindeki K(-3,-1) noktasının y ekseninde yansıması sonucu oluşan görüntüsünün koordinatı(V,Y) olduğuna göre V+Y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru dönüşüm geometrisi testi 22. sorusunun resmi
Koordinat sistemi üzerindeki siyah şeklin kırmızı renkli görüntüsü nasıl oluşmuştur?
A) Öteleme B) Yansıma C) Ötelemeli yansıma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru dönüşüm geometrisi testi 23. sorusunun resmi
Noktalı kağıt üzerindeki siyah şeklin kırmızı renkli görüntüsü nasıl oluşmuştur?
A) Öteleme B) Yansıma C) Ötelemeli yansıma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru dönüşüm geometrisi testi 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki noktalı kağıt üzerindeki hangi nokta şeklin d doğrusuna göre yansıması sonucunda oluşacak olan görüntünün içinde değildir?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru dönüşüm geometrisi testi 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki koordinat sistemi üzerindeki hangi nokta şeklin y eksenine göre yansıması sonucunda oluşacak olan görüntünün içindedir?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru dönüşüm geometrisi testi 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki hangi nokta şeklin d doğrusuna göre yansıması sonucunda oluşacak olan görüntünün içindedir?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru dönüşüm geometrisi testi 27. sorusunun resmi
Kareli kağıt üzerindeki E noktasının d doğrusuna göre yansıması hangi noktadır?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru dönüşüm geometrisi testi 28. sorusunun resmi
Kareli kağıt üzerindeki siyah doğru parçasının d doğrusuna göre yansıması hangi renkli doğru parçası gibidir?
A) Kırmızı B) Mavi C) Yeşil D) Turuncu Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru dönüşüm geometrisi testi 29. sorusunun resmi
Kareli kağıt üzerindeki siyah üçgenin d doğrusuna göre yansıması hangi renkli üçgen gibidir?
A) Kırmızı B) Mavi C) Yeşil D) Turuncu Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru dönüşüm geometrisi testi 30. sorusunun resmi
Kareli kağıt üzerindeki siyah şeklin kırmızı renkli görüntüsü nasıl oluşmuştur?
A) Öteleme B) Yansıma C) Ötelemeli yansıma Cevabını kontrol et

Bu soruya 38 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru dönüşüm geometrisi testi 31. sorusunun resmi
Koordinat sistemi üzerindeki siyah şeklin kırmızı renkli görüntüsü nasıl oluşmuştur?
A) Öteleme B) Yansıma C) Ötelemeli yansıma Cevabını kontrol et

Bu soruya 38 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0