Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
  1. İkizkenar üçgende eş açılardan çizilen açıortay uzunlukları eşittir.
  2. Geniş açılı üçgende yükseklikler üçgenin iç bölgesinde birleşir.
  3. Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda açıortaydır.
A) Yalnız IIB) Yalnız IIIC) II ve IIID) Hepsi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 280 doğru , 396 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki DEF üçgeninde |DG| = |GF| =|EG| olduğuna göre m(DEF) kaç derecedir?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 315 doğru , 129 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [NM] açıortay , [NR] // [KM] ve m(NRM) = 136 o olduğuna göre m(KMN) kaç derecedir.
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 317 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  1. Üçgenin bir köşesinden diğer kenara çizilen ve üçgenin köşesindeki iç açısını iki eş açıya ayıran doğru parçasına açıortay denir.
  2. Eşkenar üçgende açıortay , kenarortay ve yükseklik aynı doğru paraçasıdır.
  3. Dik açılı üçgende 90o'lik açıdan çizilen kenarortayın uzunluğu karşısındaki kenar uzunluğunun yarısına eşittir.
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II D) Hepsi Cevabını kontrol et

Bu soruya 173 doğru , 231 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
  1. Dik üçgende 90o'lik açının bir kenarı diğer kenarına ait yüksekliktir.
  2. Geniş açılı üçgende açıortaylar üçgenin dışında kesişir.
  3. İkizkenar üçgende uzunluğu farklı kenara ait yükseklik aynı zamanda kenarortay ve açıortaydır.
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II D) Hepsi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 145 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan FGH üçgeninin GH kenarına ait yükseklik hangi noktadan geçer?
A) IB) JC) K Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 360 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan MNL üçgeninin NL kenarına ait yükseklik kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 256 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki BCA üçgeninde |BL|=|AH| ve |DC| bu ikisinden farklıdır.
Buna göre BCA üçgeni nasıl bir üçgendir?
A) Eşkenar üçgenB) İkizkenar üçgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 228 doğru , 211 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki DFE üçgeninde |DE|=|DF| ve m(DEF) = 54o 'dir.
Üçgenin E köşesi F köşesi üzerine konulmuş ve tekrar eski haline getirilmiştir.
Yapılan işlem sonucunda [DG] katlama çizgisi oluşmuştur.
Buna göre m(EDF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir ABC çeşitkenar üçgeninde B köşesi C köşesi üzerine kapatılıp açılmıştır.Katlama sonucu oluşan izin kenar üzerindeki noktası ile A noktası birleştirilirse oluşan doğru parçası BC kenarına ait ... olur.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) AçıortayB) KenarortayC) Yükseklik Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 186 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0