Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Olasılık soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 4 elma , 5 portakal ve 2 ayva olan bir meyve sepetinden elma alma olayının kaç çıktı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 186 doğru , 214 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Basketçinin topu potaya atmasında basket olma olasılığı 12 ve basket olmama olasılığı da 12'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1097 doğru , 161 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir kalem kutusunda 4 kurşun , 3 mavi ve 1 kırmızı kalem bulunmaktadır.Kalem kutusundan rasgele alınan bir kalemin mavi olma olasılığı kaçtır? A) 18 B) 38 C) 48 D) 58 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 162 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru olasılık soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki hedef tahtasında mavi dikdörtgenin kısa kenarı 10 cm , uzun kenarı 20 cm ve kırmızı dikdörtgenin kısa kenarı 2 cm uzun kenarı ise 10 cm'dir.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , bu hedef tahtasına atılan bir okun kırmızı kısmı vurmama olasılığı ab olduğuna göre a+b en az kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 134 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 5 mavi , 7 kırmızı ve 2 sarı topun bulunduğu bir torbadan bir top çekilmesi olayının olası durumları (çıktı) kaç tanedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 415 doğru , 986 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir rakam tutma olayının kaç olası (çıktı) durumu vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 442 doğru , 645 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru NAMAZ kelimesini oluşturan harfler kağıtlara yazılıp torbaya atılmıştır.Torbadan çekilen harfin A olması olayının olası durumları (çıktı) ikidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 801 doğru , 236 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir madeni paranın atılmasında iki olası durum (çıktı) vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 895 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir olaydaki her bir olası durumun ( çıktının ) olasılığı eşit ise bu olaya eş olasılıklı olay denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 641 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a dan z ye harflerin yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın ünlü harf olma olasılığı ile ünsüz harf olma olasılığı eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 573 doğru , 131 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 21'den 30'a kadar on sayının yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın tek sayı olma olasılığı , çift sayı olma olasılığından fazladır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 384 doğru , 222 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir okuldaki öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu listeden rastgele seçim yapıldığında seçilen ismin öğrenci olma olasılığı daha yüksektir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 453 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Eşit şansa sahip bir olayda her bir çıktının ( olası durum ) olasılık değeri 1olası durum (çıktı) sayısı'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 405 doğru , 119 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Sayıların yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan , torbada bulunan 13'ün seçilme olasılığı 110 'dir.
Buna göre bu torbada en az kaç sayı vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 254 doğru , 276 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Musa seyahat aracını bir bilgisayar programı ile rastgele seçecektir.Programda uçak,gemi,otobüs,otomobil ve tren vardır.
Buna göre programın treni seçme olasılığı kaçtır?
A) 0B) 1C) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 476 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir olayın olma olasılığı 2 olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 277 doğru , 284 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 412 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Atılan bir madeni paranın tura gelme olasılığı 12 ve yazı gelme olasılığı da 2'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 375 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 40 satır yazı bulunan bir kağıtta en önemli satır 10.satırdır.Rastgele işaretlenen bir satırın bu önemli satır olma olasılığı 139 ve önemli satır olmama olasılığı da 3839'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 130 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru RAMAZANDA ORUÇ kelimelerindeki harfler kağıtlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , alınan bir kağıdın A harfi olma olasılığı ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 176 doğru , 182 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir sınıftaki 37 öğrencinin 11'inde cep telefonu bulunmaktadır.Ayağa kaldırılan bir öğrencinin cep telefonunun olmama olasılığı kaçtır? A) 111B) 137C) 1137D) 2637 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 253 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir mağazanın sattığı televizyonların %15'i bozuktur.
Bu mağazadan televizyon alan Adem'in saatinin bozuk olma olasılığı a20 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 224 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru olasılık soruları 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki hedef tahtasında mavi kısmın yarı çapı 10 cm , kırmızı kısmın yarı çapı ise 2 cm'dir.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , bu hedef tahtasına atılan bir okun kırmızı kısmı vurma olasılığı ab olduğuna göre a+b en az kaçtır?(=3 alınız)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 245 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir kelimede bulunan harfler kağıtlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.Alınan bir harfin E harfi olma olasılığı 38'tür.
Buna göre kelimede en az kaç E harfi vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 224 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 1 tanesi kırmızı 7 tanesi beyaz olan topun bulunduğu bir torbadan bir top almada alınan topun kırmızı olasılığı 18 ve kırmızı olmama olasılığı da 78'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 232 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 1 tane portakal 4 tane elmanın bulunduğu bir tabaktan alınan meyvenin portakal olma olasılığı 15 ve portakal olmama olasılığı da 45'tür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 316 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bir kitaplıkta 7 hikaye , 9 şiir ve 6 test kitabı bulunmaktadır.Kitaplıktan rasgele alınan bir kitabın şiir kitabı olmama olasılığı kaçtır? A) 622 B) 722 C) 922 D) 1322 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 147 doğru , 137 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Golcünün kaleye şut çekmesi olayınında iki olası durum (çıktı) vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 794 doğru , 325 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Bir basketçinin topu potaya atması olayında basket olma olasılığı ile basket olmama olasılığı eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 786 doğru , 161 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir okuldaki öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu listede kayıtlı öğrenci Elif'in seçilme olasılığı 1850'dir.
Buna göre bu okuldaki öğretmen ve öğrencilerin toplam sayısı en az kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 499 doğru , 213 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Alfabedeki bazı harflerin yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın h harfi olma olasılığı 120 'dir.
Buna göre bu torbada en az kaç harf vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 558 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Bir vazoda 5 tane gül 7 tane lale vardır.Bunlardan bir tanesi işaretlenmiştir.Gözü kapalı olarak vazodan seçilen çiçeğin işaretli olan olma olasılığı kaçtır? A) 112 B) 17 C) 15 D) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 638 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Olasılık konusu 250 sayfalık matematik kitabının 50. sayfasındadır.Rastgele açılan bir sayfanın olasılık sayfası olma olasılığı 1251 ve olasılık sayfası olmama olasılığı da 250251'dur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 154 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru NAMAZ KILINMALI kelimelerindeki harfler kağıtlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , alınan bir kağıdın A harfi olmama olasılığı ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 116 doğru , 415 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Bir kalem kutusunda 4 kurşun , 3 mavi ve 1 kırmızı kalem bulunmaktadır.Kalem kutusundan rasgele alınan bir kalemin mavi kalem olmama olasılığı kaçtır? A) 18 B) 38 C) 48 D) 58 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 254 doğru , 356 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Bir kitaplıkta 7 hikaye , 9 şiir ve 6 test kitabı bulunmaktadır.Kitaplıktan rasgele alınan bir kitabın şiir kitabı olma olasılığı kaçtır? A) 622 B) 722 C) 922 D) 1322 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 445 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0