Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Olasılık soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 4 elma , 5 portakal ve 2 ayva olan bir meyve sepetinden elma alma olayının kaç çıktı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 192 doğru , 229 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Basketçinin topu potaya atmasında basket olma olasılığı 12 ve basket olmama olasılığı da 12'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1112 doğru , 165 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir kalem kutusunda 4 kurşun , 3 mavi ve 1 kırmızı kalem bulunmaktadır.Kalem kutusundan rasgele alınan bir kalemin mavi olma olasılığı kaçtır? A) 18 B) 38 C) 48 D) 58 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 169 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru olasılık soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki hedef tahtasında mavi dikdörtgenin kısa kenarı 10 cm , uzun kenarı 20 cm ve kırmızı dikdörtgenin kısa kenarı 2 cm uzun kenarı ise 10 cm'dir.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , bu hedef tahtasına atılan bir okun kırmızı kısmı vurmama olasılığı ab olduğuna göre a+b en az kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 5 mavi , 7 kırmızı ve 2 sarı topun bulunduğu bir torbadan bir top çekilmesi olayının olası durumları (çıktı) kaç tanedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 418 doğru , 990 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir rakam tutma olayının kaç olası (çıktı) durumu vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 445 doğru , 651 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru NAMAZ kelimesini oluşturan harfler kağıtlara yazılıp torbaya atılmıştır.Torbadan çekilen harfin A olması olayının olası durumları (çıktı) ikidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 810 doğru , 238 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir madeni paranın atılmasında iki olası durum (çıktı) vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 901 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir olaydaki her bir olası durumun ( çıktının ) olasılığı eşit ise bu olaya eş olasılıklı olay denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 648 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a dan z ye harflerin yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın ünlü harf olma olasılığı ile ünsüz harf olma olasılığı eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 580 doğru , 132 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 21'den 30'a kadar on sayının yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın tek sayı olma olasılığı , çift sayı olma olasılığından fazladır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 388 doğru , 226 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir okuldaki öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu listeden rastgele seçim yapıldığında seçilen ismin öğrenci olma olasılığı daha yüksektir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 458 doğru , 86 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Eşit şansa sahip bir olayda her bir çıktının ( olası durum ) olasılık değeri 1olası durum (çıktı) sayısı'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 409 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Sayıların yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan , torbada bulunan 13'ün seçilme olasılığı 110 'dir.
Buna göre bu torbada en az kaç sayı vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 256 doğru , 280 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Musa seyahat aracını bir bilgisayar programı ile rastgele seçecektir.Programda uçak,gemi,otobüs,otomobil ve tren vardır.
Buna göre programın treni seçme olasılığı kaçtır?
A) 0B) 1C) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 482 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir olayın olma olasılığı 2 olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 281 doğru , 286 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 417 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Atılan bir madeni paranın tura gelme olasılığı 12 ve yazı gelme olasılığı da 2'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 377 doğru , 89 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 40 satır yazı bulunan bir kağıtta en önemli satır 10.satırdır.Rastgele işaretlenen bir satırın bu önemli satır olma olasılığı 139 ve önemli satır olmama olasılığı da 3839'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 131 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru RAMAZANDA ORUÇ kelimelerindeki harfler kağıtlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , alınan bir kağıdın A harfi olma olasılığı ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 176 doğru , 185 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir sınıftaki 37 öğrencinin 11'inde cep telefonu bulunmaktadır.Ayağa kaldırılan bir öğrencinin cep telefonunun olmama olasılığı kaçtır? A) 111B) 137C) 1137D) 2637 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 256 doğru , 227 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir mağazanın sattığı televizyonların %15'i bozuktur.
Bu mağazadan televizyon alan Adem'in saatinin bozuk olma olasılığı a20 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 149 doğru , 225 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru olasılık soruları 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki hedef tahtasında mavi kısmın yarı çapı 10 cm , kırmızı kısmın yarı çapı ise 2 cm'dir.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , bu hedef tahtasına atılan bir okun kırmızı kısmı vurma olasılığı ab olduğuna göre a+b en az kaçtır?(=3 alınız)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 245 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir kelimede bulunan harfler kağıtlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.Alınan bir harfin E harfi olma olasılığı 38'tür.
Buna göre kelimede en az kaç E harfi vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 225 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 1 tanesi kırmızı 7 tanesi beyaz olan topun bulunduğu bir torbadan bir top almada alınan topun kırmızı olasılığı 18 ve kırmızı olmama olasılığı da 78'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 236 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 1 tane portakal 4 tane elmanın bulunduğu bir tabaktan alınan meyvenin portakal olma olasılığı 15 ve portakal olmama olasılığı da 45'tür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 319 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bir kitaplıkta 7 hikaye , 9 şiir ve 6 test kitabı bulunmaktadır.Kitaplıktan rasgele alınan bir kitabın şiir kitabı olmama olasılığı kaçtır? A) 622 B) 722 C) 922 D) 1322 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 149 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Golcünün kaleye şut çekmesi olayınında iki olası durum (çıktı) vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 796 doğru , 327 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Bir basketçinin topu potaya atması olayında basket olma olasılığı ile basket olmama olasılığı eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 788 doğru , 162 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir okuldaki öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu listede kayıtlı öğrenci Elif'in seçilme olasılığı 1850'dir.
Buna göre bu okuldaki öğretmen ve öğrencilerin toplam sayısı en az kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 500 doğru , 215 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Alfabedeki bazı harflerin yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın h harfi olma olasılığı 120 'dir.
Buna göre bu torbada en az kaç harf vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 560 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Bir vazoda 5 tane gül 7 tane lale vardır.Bunlardan bir tanesi işaretlenmiştir.Gözü kapalı olarak vazodan seçilen çiçeğin işaretli olan olma olasılığı kaçtır? A) 112 B) 17 C) 15 D) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 642 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Olasılık konusu 250 sayfalık matematik kitabının 50. sayfasındadır.Rastgele açılan bir sayfanın olasılık sayfası olma olasılığı 1251 ve olasılık sayfası olmama olasılığı da 250251'dur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 154 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru NAMAZ KILINMALI kelimelerindeki harfler kağıtlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , alınan bir kağıdın A harfi olmama olasılığı ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 116 doğru , 417 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Bir kalem kutusunda 4 kurşun , 3 mavi ve 1 kırmızı kalem bulunmaktadır.Kalem kutusundan rasgele alınan bir kalemin mavi kalem olmama olasılığı kaçtır? A) 18 B) 38 C) 48 D) 58 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 255 doğru , 361 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Bir kitaplıkta 7 hikaye , 9 şiir ve 6 test kitabı bulunmaktadır.Kitaplıktan rasgele alınan bir kitabın şiir kitabı olma olasılığı kaçtır? A) 622 B) 722 C) 922 D) 1322 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 451 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0