Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a ve b doğal sayı olmak üzere
a < 8 < b olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 153 doğru , 371 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi 4 ve 5 sayıları arasında değildir? A) 17B) 18C) 24D) 26 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 398 doğru , 209 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 21 sayısına en yakın doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 237 doğru , 277 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 4 < a < 5 olduğuna göre a yerine kaç tane doğal sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 200 doğru , 220 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 60 ile 120 sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 235 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru ab180Yukarıdaki sayı doğrusunda a ve b noktaları ardışık olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 171 doğru , 139 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 1010,51111,512AYukarıdaki sayı doğrusunda bulunan A noktası aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi olabilir? A) 108B) 112C) 114D) 118 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 178 doğru , 163 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0