Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

4. sınıf basamak

Otomatik basamak , basamak değeri ve bölük belirleyici

Aşağıdaki kutuya en fazla 6 basamaklı sayı yazın
Yazılan kısmın aşağısındaki kısımda görülen sayıdaki bir rakamı tıklayınca basamak bilgilerini görebilirsiniz.

 • Girilen sayı ? basamaklı bir sayıdır.
 • Seçilen rakam sayının ? basamağındadır.
 • Seçilen rakamın basamak değeri = ?
 • Girilen sayı ? bölüklü bir sayıdır.
 • Seçilen rakam sayının ? bölüğündedir.

Bilinmesi gereken kavramlar

BirlikSayılan bir şeyden 1 tanesini temsil eden grubun adıdır.
OnlukSayılan bir şeyden 10 tanesini temsil eden grubun adıdır.
YüzlükSayılan bir şeyden 100 tanesini temsil eden grubun adıdır.
BinlikSayılan bir şeyden 1000 tanesini temsil eden grubun adıdır.
Birler bölüğü Bir sayının birler , onlar ve yüzler basamaklarındaki rakamların oluşturduğu grubun adıdır.
Binler bölüğüBir sayının binler , onbinler ve yüzbinler basamaklarındaki rakamların oluşturduğu grubun adıdır.
 • 2137 sayısında 2 binlik , 1 yüzlük , 3 onluk ve 7 birlik bulunur.
 • 4381 sayısında 4 binlik , 3 yüzlük , 8 onluk ve 1 birlik bulunur.
 • 8472 sayısında 8 binlik , 4 yüzlük , 7 onluk ve 2 birlik bulunur
 • 7634 sayısının birler bölüğünde 634 vardır.
 • 83 567 sayısının birler bölüğünde 567 vardr.
 • 3211 sayısının binler bölüğünde 3 vardır.
 • 96 211 sayısının binler bölüğünde 96 vardır.

Birler basamağı

 • Bir sayıdaki sağdan sola doğru ilk rakamın bulunduğu yer birler basamağıdır.
 • Birler basamağındaki rakam birliklerin sayısını vermektedir.
 • Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakam ile aynıdır.
 • 15 sayısının birler basamağındaki rakam 5 dir.Bu sayıda 5 birlik vardır.5 in basamak değeri 5 dir.
 • 53 sayısının birler basamağındaki rakam 3 dür. Bu sayıda 3 birlik vardır.3 ün basamak değeri 3 dür.

Onlar basamağı

 • Sağdan sola doğru bir sayıdaki 2. rakamın bulunduğu yer onlar basamağıdır.
 • Onlar basamağındaki rakam onlukların sayısını vermektedir.
 • Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakamın 10 katıdır.
 • 18 sayısının onlar basamağındaki rakam 1 dir.Bu sayıda 1 onluk vardır.1 in basamak değeri 1 x 10 = 10 dur.
 • 59 sayısının onlar basamağındaki rakam 5 dir.Bu sayıda 5 onluk vardır.5 in basamak değeri 5 x 10 = 50 dir.

Yüzler basamağı

 • Bir sayıdaki sağdan sola doğru 3. rakamın bulunduğu yer yüzler basamağıdır.
 • Yüzler basamağındaki rakam yüzlüklerin sayısını vermektedir.
 • Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakamın 100 katıdır.
 • 259 sayısının yüzler basamağındaki rakam 2 dir.Bu sayıda 2 yüzlük vardır.2 nin basamak değeri 2 x 100 = 200 dür.
 • 934 sayısının yüzler basamağındaki rakam 9 dur.Bu sayıda 9 yüzlük vardır.9 un basamak değeri 9 x 10 = 900 dür.

Binler basamağı

 • Bir sayıdaki sağdan sola doğru 4. rakamın bulunduğu yer binler basamağıdır.
 • Binler basamağındaki rakam binliklerin sayısını vermektedir.
 • Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakamın 1000 katıdır.
 • 1500 sayısının binler basamağındaki rakam 1 dir.Bu sayıda 1 tane binlik vardır.1 in basamak değeri 1 x 1000 = 1000 dir.
 • 5300 sayısında binler basamağındaki rakam 5 dir.Bu sayıda 5 tane binlik vardır.5 in basamak değeri 5 x 1000 = 5000 dir.
4.sınıf basamak 1

Yukarıdaki şekilde 1235 sayısının modellenmesi vardır.1235 sayısı 1 binlik , 2 yüzlük , 3 onnluk ve 5 birlikden oluşmaktadır.

Basamak değeri

Bir sayıda her rakam bulunduğu basamağa göre bir değer alır.

 • Birler basamağındaki rakamın basamak değeri rakam ile aynıdır.
 • Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ise rakamın 10 katıdır.
 • Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri ise rakamın 100 katıdır.
 • Binler basamağındaki rakamın basamak değeri ise rakamın 1000 katıdır.

2475 sayısındaki rakamların basamak değerleri aşağıdaki gibidir.

 • Birler basamağındaki 5 rakamının basamak değeri 5 x 1 = 5 dir.
 • Onlar basamağındaki 7 rakamının basamak değeri 7 x 10 = 70 dir.
 • Yüzler basamağındaki 4 rakamının basamak değeri 4 x 100 = 400 dür.
 • Binler basamağındaki 2 rakamının basamak değeri 2 x 1000 = 2000 dir.

3963 sayısındaki rakamların basamak değerleri aşağıdaki gibidir.

 • Birler basamağındaki 3 rakamının basamak değeri , x 1 = 3 dür.
 • Onlar basamağındaki 6 rakamının basamak değeri 6 x 10 = 60 dır.
 • Yüzler basamağındaki 9 rakamının basamak değeri 9 x 100 = 900 dür.
 • Binler basamağındaki 3 rakamının basamak değeri 3 x 1000 = 3000 dir.

Doğal sayı çözümleme

Doğal sayılar çözümlenirken rakamlar ile rakamların bulunduğu basamak değerlerinin çarpımı toplama şeklinde yazılır.

 • 9534 sayısının çözümlemesi aşağıdaki gibidir.
  (9 x 1000) + (5 x 100) + (3 x 10) + (4 x 1)
 • 24 985 sayısının çözümlemesi aşağıdaki gibidir.
  (2 x 10 000) + (4 x 1000) + (9 x 100) + (8 x 10) + (5 x 1)