Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

4. sınıf sayı sıralama

Doğal sayılar sıralanırken en soldan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır.Eğer bir basamaktaki rakamlar eşitse sağındaki ilk rakama bakılır.Aynı basamakta büyük olan rakam varsa rakamın ait olduğu sayı büyük olur.

9875 ile 9869 sayılarında karşılaştırma onlar basamağına kadar yapılır.Binler ve yüzler basamaklarındaki rakamlar aynıdır.Ama ilk sayının onlar basamağındaki rakam daha büyük olduğundan ilk sayı ikinciden daha büyüktür.

Sayı sıralamada > ( büyüktür ) ve < ( küçüktür ) işaretleri kullanılır.

> işareti , işaretin solundaki sayının sağındaki sayıdan büyük olduğunu ifade eder.Örnek olarak "8 , 4 ten büyüktür" yerine 8 > 4 yazılır.

< işareti ise işaretin solundaki sayının sağındaki sayıdan küçük olduğunu ifade eder.Örnek olarak "5 , 8 den küçüktür" yerine 5 < 8 yazılır.

2 soru ve çözümü

Soru

8759 < ? < 9284
Yukarıdaki sıralamada soru işareti yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?

Çözümü
  • < işareti küçüktür işaretidir.İşaretin solundaki sayı sağındaki sayıdan küçüktür.
  • Soru işareti yerine 8759 den büyük ve 9284 den küçük sayılar yazılabilir.
  • Yazılabilecek sayılar 8760 , 8761 .... 9282 , 9283 dür.
  • Soruda en büyük sorulduğundan doğru cevap 9283 dür.
Soru

462 258 > A > 462 247 olduğuna göre A yerine kaç tane farklı doğal sayı yazılabilir?

Çözümü
  • > işareti büyüktür işaretidir.İşaretin solundaki sayı sağındaki sayıdan büyüktür.
  • Soru işareti yerine 462 258 den küçük ve 462 247 den büyük sayılar yazılabilir.
  • Yazılabilecek sayılar 462 257 , 462 256 , 462 255 , 462 254 , 462 253 , 462 252 , 462 251 , 462 250 , 462 249 , 462 248 dir.
  • Doğru cevap 10 olacaktır.

Doğal sayı sıralayıcı

Aşağıdaki pembe kısımlara en fazla 6 basamaklı doğal sayı girip Sıralayı tıklarsanız , girdiğiniz sayıların büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe doğru sıralanışını görebilirsiniz.En az 2 sayı girilmelidir.

1.Sayı
2.Sayı
3.Sayı
4.Sayı
5.Sayı