Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

7. sınıf rasyonel sayılar

 • a bir tam sayı ve b 0 dan farklı bir tam sayı olmak üzere ab şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir.
 • Rasyonel sayılar kümesi Q ile gösterilir.
 • Her doğal sayı bir tam sayı ve her tam sayıda bir rasyonel sayıdır.
 • 0 dan büyük rasyonel sayılara pozitif rasyonel sayı denir.
 • Pozitif rasyonel sayılar kümesi sembolü Q+ dir.
 • 0 dan küçük rasyonel sayılara negatif rasyonel sayı denir.
 • Negatif rasyonel sayılar kümesi sembolü Q- dir.

Negatif rasyonel sayılar 3 farklı şekilde gösterilebilinir. ab = -ab = a-b

Rasyonel sayıyı ondalık gösterime dönüştürme

Rasyonel sayılarıda pay paydaya bölünürse ondalık gösterim elde edilir.

 • 25 rasyonel sayısında 2 ÷ 5 işlemi sonucu olan 0,4 rasyonel sayının ondalık gösterimidir.
 • -85 rasyonel sayısında 8 ÷ 5 işlemi sonucu olan -1,6 rasyonel sayının ondalık gösterimidir.

Devirli ondalık gösterim

Bir rasyonel sayının ondalık gösterime dönüştürülmesinde kalan 0 olmuyor , bazı rakamlar belli düzende tekrar ediyorsa oluşan ondalık gösterim devirli ondalık gösterim olur.Devirli ondalık gösterimde devreden rakamlar üzerine çizgi çekilerek ondalık gösterimin devirli olduğu anlatılır.

 • 43 rasyonel sayısı 4 ÷ 3 işleminde 1,3333 şeklinde 3 tekrar etmektedir.Bu yüzden rasyonel sayı 1,3 şeklinde ondalık gösterime çevrilir.3 ün üzerindeki çizgi rakamın devrettiğini anlatmaktadır.
 • 419 rasyonel sayısı 4 ÷ 3 işleminde 4,5555 şeklinde 5 tekrar etmektedir.Bu yüzden rasyonel sayı 4,5 şeklinde ondalık gösterime çevrilir.5 in üzerindeki çizgi rakamın devrettiğini anlatmaktadır.

Ondalık gösterimi rasyonel sayıya dönüştürme

Ondalık gösterimde paydaya 1 yazılır ve pay ile payda ondalık gösterimi tam sayı yapacak en küçük 10 nun katı sayı ile çarpılır.Son olarak sadeleştirme varsa yapılır.

 • 0,3 sayısı 0,31=0,3 x 101 x 10=310 şeklinde rasyonel sayıya dönüştürülür.
 • 2,64 sayısı 2,641=2,64x1001x100=264100=6625 şeklinde rasyonel sayıya dönüştürülür.

Devirli ondalık gösterimin rasyonel sayıya dönüşümü

Devirli ondalık gösterimi rasyonel sayıya dönüştürmede denklem kurulup taraf tarafa çıkarma yapılır.

 • 1,4 sayısını dönüştürmek için x = 1,4 ve iki tarafı 10 ile çarpıp 10x = 14,4 denklemleri kurulur.
  10x = 14,4x = 1,49x = 13x =139
 • 2,35 sayısını dönüştürmek için x = 2,35 ve iki tarafı 100 ile çarpıp 100x = 235,35 denklemleri kurulur.
 • 100x = 235,35x = 2,3599x = 233x =23399

Rasyonel sayıları sıralama,karşılaştırma

 • Sayı doğrusunda sayılar sağdan sola doğru küçülür.
 • Pozitif sayılar 0 dan uzaklaştıkça büyür.
 • Negatif sayılar ise 0 dan uzaklaştıkça küçülür.0 a daha yakın olan daha büyüktür.
 • Negatif rasyonel sayının mutlak değeri büyüdükçe sayı küçülür.
 • Pozitif bir rasyonel sayı negatif bir rasyonel sayıdan daima büyüktür.
 • Rasyonel sayıları karşılaştırırken sayıların paydası eşit değil ise sadeleştirme veya genişletme ile paydalar eşitlenmelidir.
rasyonel sayı sıralama karşılaştırma