Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

7. sınıf matematik

Yüzdeler 7. sınıf yüzdeler soruları Yüzde ile ilgili problemler Bir çokluğu diğerinin yüzdesi olarak hesaplama soruları Bir çokluğu yüzde arttırma azaltma soruları
Tam sayılarla işlemler 7. sınıf tam sayılar testi 7. sınıf tam sayılar soruları Tam sayılarla toplama çıkarma testi Tam sayılarla toplama çıkarma problemleri Tam sayılarla çarpma bölme soruları Toplama işlemi özellikleri testi Çarpma işlemi özellikleri testi
Rasyonel sayılar 7. sınıf rasyonel sayılar testi Rasyonel sayıları karşılaştırma soruları
Rasyonel sayılarla işlemler Rasyonel sayılarla işlemler soruları Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler Çok adımlı işlemler soruları Rasyonel sayılarla toplama çıkarma testi Rasyonel sayılarla çarpma bölme testi Rasyonel sayı kare küp hesaplama testi
Oran ve orantı Oran orantı soruları Doğru orantı soruları Ters orantı soruları Doğru ters orantı ile ilgili problemler
Doğrular ve açılar 7. sınıf doğrular açılar testi Yöndeş iç ters dış ters açı soruları Açıortay soruları
Çokgenler 7. sınıf çokgenler testi 7. sınıf yamuk testi 7. sınıf eşkenar dörtgen testi Düzgün çokgenler soruları Çokgen köşegen iç dış açı soruları
Çember ve daire Çember ve çember parçası uzunluk testi Daire ve daire dilimi alanı soruları
Cisimlerin farklı yönden görünümleri 7. sınıf cisimlerin farklı yönlerden görünümleri soruları
Cebirsel ifadeler 7. sınıf cebirsel ifadeler soruları Cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları Doğal sayı cebirsel ifade çarpma testi Sayı örüntü kuralının harfle ifadesi soruları 7. sınıf cebirsel ifade modelleme soruları
Eşitlik ve denklem Eşitlik ve denklem soruları Eşitliğin korunumu ilkesi testi Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem soruları
Veri işleme 7. sınıf veri işleme testi Çizgi grafiği soruları Daire grafiği soruları Aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları