Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri

Veri , aritmetik ortalama,ortanca ve tepe değeri

 • Belli bir aralıkta her değeri alabilen sayısal verilere sürekli veri denir.
 • Değeri tam sayılarla ifade edilebilen sayısal verilere ise kesikli veri denir.
 • Bir veri grubunda verilerin toplamının verilerin sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir ve X şeklinde gösterilir.
 • Sıralanmış bir veri grubunda tam ortaya düşen sayıya ortanca (medyan) denir.Tam ortada bir sayı yoksa ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması alınır.
 • Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya tepe değer (mod) denir.Tepe değer olmayabilir veya birden fazla olabilir.
 • Aritmetik ortalama ve ortanca veri grubundaki bir veri olmayabilir.

Merkezi yayılım ölçüleri

 • Bir veri grubundaki tüm verilerden büyük olan değere en büyük değer , küçük olan değere en küçük değer denir.
 • En büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir.

Standart sapma

Standart sapma grup içindeki farklılaşma düzeyini gösterir.Standart sapma büyükse veriler arasında farklılaşma fazladır.Bunun anlamı veriler daha düzensiz , tutarsızdır.Standart sapma küçükse de farklılaşma azdır.Veriler daha düzenli , daha tutarlıdır.Standart sapma bulma aşamaları aşağıdaki gibidir.

 • Verilerin aritmetik ortalaması bulunur.
 • Her bir veri ile aritmetik ortalama arası fark bulunur.
 • Bulunan farkların her birinin kareleri alınıp toplanır.
 • Bulunan toplam veri sayısının 1 eksiğine bölünür ve karekökü alınır.
 • x1 , x2 ..xn veri grubunun aritmetik ortalaması X , standart sapması S olmak üzere
  S = standart sapma
 • 2,3 ve 10 nun standart sapmasını bulmak için ;
  • Aritmetik ortalama ( 10 + 3 + 2 ) : 3 işlemi ile 5 olarak bulunur.
  • ( 2 - 5 ) + ( 3 - 5 ) + ( 10 - 5 )2222
  • İşlem sonucu 19 yani yaklaşık olara 4,36 olarak bulunur.