Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • İllerdeki okul sayıları
  • Öğrencilerin boyları.
  • Okullardaki öğrenci sayıları.
Yukarıdaki verilerden kaç tanesi sürekli veridir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 192 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Ahmet'in 10 dersinin aritmetik ortalaması 8,1 dir.Beden ve müzik derslerinin aritmetik ortalaması 4,5 olduğuna göre bu dersler dışındaki derslerin aritmetik ortalaması kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 143 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Musa'nın son 8 senede bir sezonda attığı gol sayıları 4,8,3,11,18,4,6,9 dur.Buna göre bu veri grubunun ortanca değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 145 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Zeynep'in son bu hafta günlük çözdüğü soru sayıları 14,18,11,13,18,15,10 dur.Buna göre bu veri grubunun tepe değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 94 doğru , 111 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 10 kişinin katıldığı bir deneme sınavında öğrencilerin doğru cevap sayıları 42,23,48,32,27,45,21,29,42,27 dir.Buna göre bu veri grubunun açıklığı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 3,6,4,8,9 veri grubunun standart sapması ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0