Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Özel dörtgenler

Yamuk

En az iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir.Paralel olan kenarlara alt ve üst tabanlar , diğer kenarlara yan kenarlar denir.

Yamukta tabanların bir yan kenarla oluşturduğu iç açıların ölçüleri toplamı 180o dir.
yamuk taban yan kenar açı ölçüleri
x + t = y + z = 180o

Bir yamukta yan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına orta taban denir.
Bir yamukta alt ve üst taban arasındaki en kısa uzaklığa yamuğun yüksekliği denir.

Yamukta ortaban uzunluğu , alt ve üst taban uzunlukları toplamının yarısına eşittir.Orta taban diğer tabanlara paraleldir.

Yamukta tabanların bir yan kenarla oluşturduğu iç açıların açıortayları orta tabanda dik kesişir.
yamuk taban kenar açılarının açıortayları
Yukarıda KA ve KD açıortay , FE ise orta taban olduğundan AKD açı ölçüsü 90o dir.

İkizkenar yamuk
Bir tabanına ait açılarının ölçüleri birbirine eşit olan yamuğa ikizkenar yamuk denir.İkizkenar yamukta yan kenar uzunlukları ve köşegen uzunlukları eşittir.
ikizkenar yamuk
|AD| = |BC| ve |AC| = |BD|

Aşağıdaki ikizkenar yamukta AK ile BL DC kenarına dik , |AB| = a ve DC = c ise |DK| = |LC| = c-a2 olur.
ikizkenar yamuk 2

Köşegenleri dik kesişen ikizkenar yamukta taban uzunlukları a ve c , yüksekliği h ise h = a+c2 olur.

Dik yamuk
Bir yan kenarı tabanlara dik olan yamuğa dik yamuk denir.Köşegenleri dik kesişen dik yamukta taban uzunlukları a ve c , yüksekliği h ise h =a.c olur.

Aşağıdaki yamukta köşegenlerle oluşan üçgenlerin alanları arası bağıntılar aşağıdaki gibidir.
S1 = S3 ve S12 = S2.S4 = S32
yamuk köşegenleri ile oluşan üçgenlerin alanı

ABCD yamuğundan |BK| = |CK| ise A(AKD) = A(ABCD)2 ve A(AKD) = A(DKC) + A(AKB) olur.
yamuk içindeki üç üçgen alanı

Paralelkenar

Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralelkenar denir.Paralelkenar yamuğun tüm özelliklerini sağlar.
10.sınıf pararlelkenar

 • [AB] // [DC] , [AD] // [BC]
 • Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.|AB| = |DC| ve |AD| = |BC| olur.
 • Karşılıklı açı ölçüleri eşittir. m(A) = m(C) ve m(B) = m(D) olur.
 • m(A) + m(B) = 180o
 • m(B) + m(C) = 180o
 • m(C) + m(D) = 180o
 • m(D) + m(A) = 180o
 • Köşegenler birbirini ortalar. |AE| = |EC| , |DE| = |EB|
 • Ardışık iki açının açıortayları birbirine diktir.

10.sınıf paralelkenar 2
Yukarıdaki paralelkenarda [DB] köşegen A , K , L , M ve B , C , M noktaları doğrusal olduğundan |AK|2 = |KL|.|KM| olur.

10.sınıf paralelkenar 3
D , M , N , B noktaları doğrusal , K ve L bulunduğu kenarların orta noktaları olmak üzere |DM| = |MN| = |NB| olur.

paralelkenar köşegen ile oluşan üçgen alanı
|AB| = a , |AD| = b , |AC| = e ve |DB| = f olmak üzere e2 + f2 = 2(a2 + b2) olur.

Paralelkenarda köşegenler paralelkenarı dört eşit alana böler.

paralelkenar içi dört üçgen alanı
K ABCD paralelkenarının içinde herhangi bir nokta S ler yazıldıkları üçgenlerin alanı olmak üzere S1 + S3 = S2 + S4 = A(ABCD)2 olur.

paralelkenar içi üç üçgen alanı
ABCD paralelkenarında K ∈ [DC] ve S ler yazıldıkları üçgenlerin alanı olmak üsere S3 = S1 + S2 = A(ABCD)2 olur.

Eşkenar dörtgen

 • Kenar uzunlukları eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir.
 • Eşkenar dörtgen paralelkenarın tüm özelliklerini taşır.
 • Eşkenar dörtgende köşegenler açıortay olup birbirini dik ortalar.
 • Eşkenar dörtgenin alanı bir kenar uzunluğunun yükseklik ile çarpımına eşittir.
 • Eşkenar dörtgenin alanı iki köşegeninin uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir.

Dikdörtgen

 • Bütün açıları dik olan paralelkenara dikdörtgen denir.
 • Dikdörtgen paralelkenarın tüm özelliklerini sağlar.
 • Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
 • Köşegen uzunlukları eşittir.
 • Köşegenler birbirini ortalar.
 • 10.sınıf dikdörtgen
  P noktaları ABCD dikdörtgenlerinin iç veya dışında herhangi bir yerde olmak üzere |PA|2 + |PC|2 = |PB|2 + |PD|2
 • Dikdörtgenin alanı iki kenar uzunluğunun çarpımına eşittir.

Kare

 • Kenar uzunlukları eşit olan dikdörtgene kare denir.
 • Kare , paralelkenar , eşkenar dörtgen ve dikdörtgenin bütün özelliklerini taşır.
 • Köşegenler birbirini dik ortalar ve uzunlukları eşittir.
 • Bir kenar uzunluğu a birim olan karenin bir köşegeninin uzunluğu a2 olur.
 • Karenin alanı bir kenar uzunluğunun karesi veya köşegen uzunluğunun karesinin yarısı ile bulunur.

Deltoid

Aşağıdaki şekilde |AB| = |BC| , |CD| = |DA| ve [AC] ⊥ [BD] ise bu dörtgene deltoid denir. deltoid
ADC ve ABC üçgenleri ikizkenar üçgenlerdir.
BD köşegeni AC köşegenini dik ortalar.|AK| = |KC|
BD simetri doğru ve açıortaydır.

Deltoidin alanı köşegen uzunluklarının çarpımının yarısıdır.