Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

5. sınıf işlem önceliği testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 72 x ( 36 - 26 ) işleminin sonucu nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1352 doğru , 671 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru ( 6 + 4 ) ÷ 2 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1659 doğru , 209 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 15 x ( 8 - 4 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1494 doğru , 323 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru ( 36 + 18 ) ÷ 9 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1240 doğru , 269 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 22 x ( A - 9 ) = 374 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 451 doğru , 804 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru ( 235 - A ) ÷ 9 = 18 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 339 doğru , 562 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru ( 278 + 127 ) ÷ 92 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 629 doğru , 296 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru ( 18 - 6 ) x A = 192 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 496 doğru , 238 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A ÷ ( 8 + 6 ) = 13 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 397 doğru , 289 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Ahmet Pazartesi günü 8 sayfa , haftanın kalan 6 gününde ise yedişer sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Ahmet'in bu hafta okuduğu sayfa sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 8.7+6B) 8.(7+6)C) 8+7.6D) (8+7).6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 436 doğru , 293 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 🏃
Zekeriya 6 gün boyunca hergün sabah 3 km ve akşam 5 km koşmuştur.Zekeriya'nın toplam koştuğu mesafeyi hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6.3+5B) 6.(3+5)C) 6+3.5D) (6+3).5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 473 doğru , 228 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 23 Nisan törenine katılan 75 öğrencinin her birine ikişer tane bayrak verildi.
Geriye 4 tane bayrak kaldığına göre tüm bayraklarının sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 75+2.4B) (75+2).4C) 75.2+4D) 75.(2+4) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 413 doğru , 181 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir market 10 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.
Kampanyadan yararlanan 15 müşterinin aldığı toplam şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10.2+15B) 10.(2+15)C) (10+2).15D) 10+2.15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 361 doğru , 199 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir market herbirinde 30 yumurta olan kartonlardan sabah 8 karton,öğleden sonra ise 6 karton almıştır.
Marketin bugün aldığı yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30.(8+6)B) 30.8+6C) (30+8).6D) 30+8.6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 366 doğru , 155 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 50 TL si olan Hatice kırtasiyeden 40 TL tutarında kitap geri kalan parası ile de tanesi 2 TL olan kalemler almıştır.Aldığı kalem sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 50-40÷2B) (50-40)÷2C) (50-40).2D) 50-40.2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 303 doğru , 201 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir kolide her birinin kütlesi 2 kg olan 4 kavanoz ve kavanozların toplam kütlesinden 3 kg daha az un vardır.Kolideki unun kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 2.(4+3)B) 2.4+3C) 2.4-3D) 2.(4-3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 242 doğru , 231 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Firdevs marketten kilosu 5 TL olan domates ve kilosu domatesin kilosundan 2 TL daha az olan 4 kg salatalık almıştır.
Firdevs'in aldığı salatalıkların toplam tutarı kaç TL dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 243 doğru , 174 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Süleyman bugün 18 tane Türkçe sorusu çözdü.Bunun dışında herbiri çözdüğü Türkçe sorusundan 3 daha az sorudan oluşan 2 matematik testini bitirdi.
Testlerdeki tüm soruları çözdüğüne göre Süleyman bugün kaç matematik soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 221 doğru , 160 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 7 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 12 kitap vardır.Diğer rafların herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 5 daha az kitap vardır.
Buna göre ilk rafın dışındaki raflarda toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 165 doğru , 210 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde onaltışar tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından üç daha az kalem vardır.Bu kırttasiyede 21 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 212 doğru , 158 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0