Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Doğal sayılarla işlem gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ahmet 2018 yılında 300 günde her gün 12 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise 2018 yılında Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından 1466 daha az sayfa okumuştur.İsa 2018 de sadece 97 gün hergün eşit sayıda olmak üzere mmeal okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 🏃
Zekeriya 2018 de 175 gün koşmuş ve koştuğu her günde 4 km mesafe koşmutur.Davut ise 2018 de Zekeriya'dan 50 km daha fazla koşmuştur.Davut 2018 de koştuğu günlerde her gün 5 km koştuğuna göre 2018 de kaç gün koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Yusuf ile Salih'in toplam kütlesi 92 kg dır.Yusuf Salih'in kütlesinin 3 katından 8 kg eksik olduğuna göre Salih kaç kilodur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2450 öğrenci olan okul bir gezi hazırlamıştır.51 otobüse eşit miktarda en fazla öğrenci bindirildiğine göre kaç öğrenci okul gezisine katılamamıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir tavuk çiftliğinde bugün yumurtlanan 1000 yumurta her biri 30 yumurta alan kartona tam dolu şekilde koyup paketlenecektir.Paketleme sonunda paketlenmeyen kaç yumurta kalmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Elif'in her telefon konuşmasında başlangıçta 11 kontör alınmakta ve başka kontür alınmadan görüşme bitmektedir.Pazartesi telefonunda 125 kontörü olan Elif Salı günü arkadaşını aramak istemiş ama arayamamıştır.Buna göre Elif'in telefonunda kaç kontör vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde dokuzar tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından yedi daha fazla kalem vardır.Bu kırttasiyede 28 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 8 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 18 kitap vardır.Diğer yedi rafın herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 5 daha az kitap vardır.
Buna göre kitaplıkta toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir su deposundaki suyun beşte biri ile herbiri 2 L alan 4 şişe tamamen doldurulmuştur.Buna göre su doldurmadan önce depoda kaç L su vardı? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru İlyas bu hafta herbirinde eşit sayıda soru olan 27 matematik testindeki toplam 459 soruyu çözdü.
Bunun dışında herbirinde bir matematik testindeki soru sayısından 3 daha fazla soru bulunan Türkçe testlerinden 18 tane çözdü.
Buna göre İlyas bu hafta kaç Türkçe sorusu çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir el arabası ile 80 kg yük taşıyabilen Musa 4020 kg yükün tamamını taşıyabilmek için en az kaç sefer taşıma yapmalıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Alanı 1750 m2 olan bir tarlanın alanı 1250 m2 olan bir kısmına domates ekildi.Tarlanın geri kalan kısmı her birinin alanı 80 m2 olacak şekilde ayrılarak başka ürünler ekilecektir.Buna göre tarlaya domastes dışında en çok kaç farklı ürün ekilebilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Kütlesi 130 kg olan şeker her biri 2 , 3 ve 5 kg olacak şekilde paketlenecektir.Bunun için en fazla kaç paket gereklidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 25 daire olan bir apartmandaki aylık aidat 25 TL dir.Apartman hesabında 9865 TL varken yönetici topladığı bir aylık aidatları hesaba yatırmış ve hesapta 10 290 TL olmuştur.Buna göre kaç daire aidat vermemiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Üç kardeş ortaklaşa para toplayarak annelerine 211 TL lik bir hediye almışlardır.Mümin 26 TL , Mümine Mümin'in 4 katı para vermiştir.Geri kalanını veren Elif ne kadar para vermiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Aşçı bir kilosu 47 TL olan etten almış ve bunun için 1081 TL ödemiştir.
Et dışında aldığı etin kütlesinin 2 katı kadar portakal almıştır.
Portakalın kilosu 4 TL olduğuna göre alınan portakal için kaç TL ödeme yapmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 15 450 kg yük olan bir kamyonda 6375 kg meyve , meyve kütlesinden 1920 kg daha az sebze vardır.
Yükün geri kalanı un olduğuna göre kamyondaki unun kütlesi kaç kilogramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru İlyas Mart ayında 127 İngilizce sorusu , İngilizce sorularının 2 katından 78 fazla Türkçe sorusu ve Türkçe sorularından 107 daha fazla matematik sorusu çözmüştür.
Buna göre İlyas Mart ayında kaç tane matematik sorusu çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Okulun basket takımındaki Yakup her maçta aynı sayı olmak üzere 16 maçta toplam 304 sayı atmıştır.
Yahya ise her maçta aynı sayı olmak üzere 17 maçta 408 sayı atmıştır.
Buna göre son maçta ikisi de oynayan Yakup ile Davut toplam kaç sayı atmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Tarladaki 56 portakal ağacının herbirinden 83 adet portakal toplandı.Tarladaki elma ağaçlarından toplanan toplam elma ise portakal ağaçlarından toplanan toplam portakallardan 924 daha azdır.Elma ağaçlarının herbirinden 76 elma toplandığına göre tarlada kaç elma ağacı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Elif'in kumbarasındaki 1313 TL nin 268 TL si madeni paradır.Kumbarada 147 tane 5 TL lik kağıt para olduğuna göre madeni ve 5 TL kağıt para dışındaki paralar kaç TL dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir pastane tanesini 22 TL ye sattığı keklerin satışından toplam 1166 TL elde etmiştir.
Satılan keklerden 45 daha fazla sayıdaki bir çeşit börek satışından ise toplam 490 TL elde etmiştir.
Buna göre bir börek kaç TL dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir kırtasiyede 7537 tane tükenmez kalem vardır.Tükenmez kalem sayısından 398 daha fazla kurşun kalem 23 kolidedir.Kolilerin herbirinde 23 kutu vardır ve bu kutuların herbirinde eşit sayı kalem olduğuna göre kırttasiyedeki bir kalem kutusunda kaç kalem vadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 234 yolcu İstanbul boğazında Avrupa yakasından Asya yakasına tekne ile götürülecektir.
En fazla 60 yolcu alabilen tekne en az kaç taşıma yaparak tüm yolcuları Asya yakasına taşıyabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir kuruyemişçi 9525 gram karışık kuruyemişi en fazla 90 gram alan paketlere koyacaktır.Kuruyemişçi eşit kütlerde yaptığı en az sayıdaki paketlerin bir tanesini 250 kuruşa satmıştır.Hazırladığı tüm paketleri satan kuruyemişçi satıştan ne kadar para almıştır? A) 25 500B) 25 750C) 26 000D) 26 250 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0