Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir çuvaldaki şekerin 37 ünden eşit miktarda 10 paket yapılmıştır.
Yapılan paketlerden birisinin miktarı çuvaldaki şekerin kaçta kaçıdır?
A) 307B) 1370C) 137D) 370 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 352 doğru , 663 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Zeynep matematik sınavındaki soruların 711 sini doğru , 111 ini yanlış çözmüştür.
Buna göre Zeynep'in çözemedeği soru miktarı sınavdaki soruların kaçta kaçıdır?
A) 611B) 311C) 1211D) 111 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 396 doğru , 430 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir bakkal çuvaldaki şekerin 621 kadarı şeker satmıştır.
Buna göre çuvalda kalan şeker miktarı çuvaldaki şekerin kaçta kaçıdır?
A) 2521B) 1021C) 1521D) 2721 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 500 doğru , 319 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir tepsi böreğin 29 sini Mert , 311 ünü Yiğit yemiştir.
Mert ve Yiğit beraber tepsideki böreğin ne kadarını yemiştir?
A) 520B) 599C) 4920D) 4999 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 301 doğru , 393 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Sınıftaki öğrencilerin 1317 ü sporu sevmektedir.
Sınıftaki öğrencilerden sporu sevmeyenler sınıftaki öğrencilerin kaçta kaçıdır?
A) 917B) 1017C) 417D) 1217 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 431 doğru , 273 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 🚙
Musa ile İsa araba ile yola çıktılar.Musa gidecekleri yolun 17 i kadar mesafe araba kullanmıştır.
İsa ise Musa'nın kullandığı mesafeden gidecekleri yolun 1263 ü kadar daha fazla mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa'nın araba kullandığı mesafe gidecekleri yolun kaçta kaçıdır?
A) 1363B) 49C) 2163D) 29 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 219 doğru , 257 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🚙
Üç arkadaş araba ile yola çıktılar.Bunların her biri gidecekleri yolun 215 si kadar mesafe araba kullandılar.
Buna göre gidecekleri yolun ne kadarı kadar yol alınmıştır?
A) 45B) 25C) 515D) 815 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 265 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Sınıftaki öğrencilerin 712 i futbol , 29 ü ise basketbol sevmektedir.
Futbol ve basketbolu sevenler dışındaki öğrenciler kaçta kaçıdır?
A) 736B) 2936C) 921D) 2021 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 184 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 47 ü kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 45 ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab5 sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 467 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 23 si kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 23 si kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 350 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Davut'un kitaplarının 67 sı ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 34 ü ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının a14 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 105 doğru , 288 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir şişe sütün 37 ini Fatma , 29 sini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 331 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir çuval şekerin 16 i sabah , 45 ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 224 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir çiftlikteki hayvanların 911 u koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 14 i keçi ve ab sı koyun olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 177 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Yusuf parasının 35 ünü karısına 14 ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 183 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 110 ini okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmı Salı gününde okuduğu kısımdan kitabın 115 i kadar daha fazladır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın a6 sı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 1320 ünü doğru yapmıştır.
Ahmet'in yanlış yaptıklarının doğru yaptıklarından az olan kısmı sınavdaki soruların 915 u kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların a10 kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir tepsi börekten 3 misafirin herbirine tepsinin 317 ü kadarı verilmiştir.
Misafirlere verilen börekbir tepsinin ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Depodaki 163 L suyun 25 si olan ab L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 144 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Fırındaki ekmeklerin 23 sini 10 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin a15 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir pastanın 89 ü 3 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 990 m2 lik bir arsa her biri 3011 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 139 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir depodaki 550 L süt her birinde 511 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir markette bugün 180 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 94 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0