Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf kesirlerle işlemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 612B) 512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2073 doğru , 760 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 46 ? 1624
Yukarıdaki ? işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) <B) =C) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1514 doğru , 1013 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1716B) 2728 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1388 doğru , 887 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 456Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 578B) 568C) 678D) 668 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1445 doğru , 625 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 54-210
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 310B) 34C) 810D) 2120 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1201 doğru , 783 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 83B) 86C) 23D) 26 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1042 doğru , 643 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucuna eşittir?
A) 3 ÷34 B) 3 x34 C) 3 +34 D) 3 -34 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 764 doğru , 585 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 2423x14
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 14 den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 903 doğru , 421 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 37x25
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 639 doğru , 579 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 76÷4
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 247 B) 724 C) 286 D) 628 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 704 doğru , 565 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 69÷83
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7218B) 1872C) 4827D) 2748 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 650 doğru , 470 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 7÷1110
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 7 den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) KüçüktürB) Büyüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 242 doğru , 177 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 810 ini doğru 115 ini ise yanlış çözmüştür.
Doğru çözdüğü ile yanlış çözdüğü arasındaki fark kitaptaki soruların ne kadarıdır?
A) 2130B) 75C) 1115D) 1615 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 321 doğru , 463 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir tepsi böreğin 39 ünü Mert , 411 ünü Yiğit yemiştir.
Mert ve Yiğit beraber tepsideki böreğin ne kadarını yemiştir?
A) 720B) 799C) 120D) 6999 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 405 doğru , 353 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 🚙
Musa gidecekleri yolun 17 i kadar , İsa ise Musa'nın kullandığı mesafeden gidecekleri yolun 1263 si kadar daha fazla mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa'nın araba kullandığı mesafe gidecekleri yolun ne kadarıdır?
A) 1363B) 49C) 2163D) 39 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 329 doğru , 363 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 17 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0B) 1C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1569 doğru , 1543 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 38 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0B) 1C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1523 doğru , 1052 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 6 sınıf kesirlerle işlemler testi 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 113B) 144C) 185D) 276 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1051 doğru , 1073 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 527994?860869 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) >B) <C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1104 doğru , 818 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 46<a13 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 186 doğru , 1372 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 54,139,1612 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ortada yazılacak kesir hangisi olur? A) 54B) 139C) 1612 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 582 doğru , 940 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 32<a4<206 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 232 doğru , 803 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 53-32=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 424 doğru , 486 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 73+54=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 369 doğru , 441 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Çevresinin uzunluğu 4 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 53,94,a12 cm dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 132 doğru , 226 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Bir şişe sütün 13 ini Fatma , 14 ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt , süt içilmeden önce şişedeki sütün ab kadarı olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 243 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bir çuval şekerin 17 si sabah , 35 ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 210 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Bir çiftlikteki hayvanların 710 si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 13 i keçi ve a30 sı koyun olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 190 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Yusuf parasının 14 ini karısına 15 ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 184 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 110 ini yanlış yapmıştır.
Ahmet'in doğru yaptıklarının yanlış yaptıklarından fazla olan kısmı sınavdaki soruların 915 u kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların a5 olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 184 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 3 tane 16 yi toplamak ile 3 ün 16 kadarını almak aynı sonucu verir. A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 408 doğru , 345 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Bir doğal sayı ile kesir çarpılırken doğal sayı ile pay çarpılıp paya yazılır.Kesirin paydası çarpımın paydasına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 377 doğru , 244 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 3.314=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 355 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 3527.965966=ab olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) <B) >C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 203 doğru , 296 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Ayşe fırından bir tanesi 129 TL olan ekmeklerden 5 tane almış ve ab TL ödeme yaptığına göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 132 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 93 m2 lik bir bahçenin 45 ü ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 166 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru İki kesir çarpılırken payların çarpımı paya , paydaların çarpımıda paydaya yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 345 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 34.32=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 188 doğru , 196 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 54.413=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 134 doğru , 213 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 58 i kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 25 si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a4 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 152 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 23 si kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 12 i kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a3 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 107 doğru , 138 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Bir sınavdaki soruların 59 i matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 25 si ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların a9 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 109 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Davut'un kitaplarının 67 sı ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 35 ü ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Bir marketteki zeytinlerin 712 si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 35 ü kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin a20 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 237 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 5÷23=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 140 doğru , 169 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 5÷156=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 171 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 3527÷965966=ab olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) <B) >C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 122 doğru , 201 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru Fırındaki ekmeklerin 89 ini 5 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru Bir pastanın 47 ü 8 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.
Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın a14 kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru 390 m2 lik bir arsa her biri 3013 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 142 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru Bir depodaki 100 L süt her birinde 25 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 139 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru Bir markette bugün 50 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 52 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru 47÷53=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 143 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru 79÷412=ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 182 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru 34 x 5 = ab olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 171 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0