Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf ondalık gösterim testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 72 kesiri aynı zamanda 7 nin 2 ye bölünmesi anlamındadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3702 doğru , 835 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdakilerden hangisi devirli ondalık gösterim şeklinde yazılabilir? A) 3,245B) 2,123C) 9,222D) 7,951 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2556 doğru , 1461 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdakilerden hangisi devirli ondalık gösterimdir? A) 1,25B) 1,25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2963 doğru , 531 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Gül her gün 0,7 saat olmak üzere toplamda 8,4 saat çalışarak ödevini bitirmiştir.Buna göre Gül ödevini kaç günde bitirmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 149 doğru , 352 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 4,71 sayısının çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir A) 4 . 1 + 7 . 110 + 1 . 1100 B) 4 . 1 + 7 . 1100 + 1 . 11000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2091 doğru , 540 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 5 . 0,1 + 4 . 0,01 + 1 . 0,001
Çözümlenmiş şekli yukarıdaki gibi olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5,41B) 0,541C) 54,1D) 541 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1496 doğru , 1218 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2,6 x 4,3 işleminin sonucu kaçtır? A) 11,18B) 8,18C) 6,18D) 10,18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1239 doğru , 1003 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 38 i aşağıdakilerden hangisi ile çarparsak çarpım 38 den küçük olur? A) 0,5B) 1,05 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1564 doğru , 467 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 1,085 ÷ 3,1 = ?
Yukarıdaki bölme işleminde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 0,035B) 0,35C) 3,5D) 35 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 641 doğru , 1017 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 34,1 ÷ 100 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,341B) 3,41C) 341D) 3415 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 904 doğru , 777 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 71,412 x 1000 işleminin sonucu kaçtır? A) 7,141B) 714,12C) 7141,2D) 71 412 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 790 doğru , 744 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdakilerden hangisi daha büyüktür? A) 5,7B) 5,7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2218 doğru , 543 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 25 ÷ 8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 3,12B) 3,1C) 3,125D) 3 Cevabını kontrol et

Bu soruya 1335 doğru , 1343 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 23,47 sayısının onda birler basamağına yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 23B) 23,4C) 23,5D) 24 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Çözüm yayınları logo Sorunun hazırlanmasında Çözüm Yayın Grubuna bağlı Martı Okul Yayınlarıdan esinlenilmiştir. Martı okul yayınları logo

Bu soruya 973 doğru , 939 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 4,38 sayısının çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir A) 4 . 10 + 3 . 0,1 + 8 . 0,01B) 4 . 1 + 3 . 0,1 + 8 . 0,01C) 4 . 1 + 3 . 0,01 + 8 . 0,001D) 4 . 10 + 3 . 0,01 + 8 . 0,001 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1083 doğru , 1131 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 3 . 10 + 5 . 1 + 2 . 110
Çözümlenmiş şekli yukarıdaki gibi olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,352B) 3,52C) 35,2D) 352 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1100 doğru , 746 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 34,18 sayısının birler basamağına yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 34B) 34,1C) 34,2D) 35 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Çözüm yayınları logo Sorunun hazırlanmasında Çözüm Yayın Grubuna bağlı Martı Okul Yayınlarıdan esinlenilmiştir. Martı okul yayınları logo

Bu soruya 970 doğru , 905 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 19 u aşağıdakilerden hangisi ile bölersek bölme işlemi sonucu 19 dan büyük olur? A) 0,5B) 1,5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 613 doğru , 659 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Marketteki bir çuvalda 53,8 kg ağırlığında fasulye bulunmaktadır.Markette bugün 37,268 kg fasulye satışı yapıldı ise çuvalda kaç kg fasulye kalmıştır? A) 16,26B) 16,532C) 91,068D) 91,276 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 215 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Bir havuzda 312,8 litre su vardır.Bu havuza 128,78 litre daha su ilave edilmiştir.Havuzdaki su miktarı ne olmuştur? A) 441,58B) 184,02C) 441,02D) 184,58 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 219 doğru , 215 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 6 sınıf ondalık gösterim testi 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki dikdörtgenin kenar uzunlukları onda birler basamağına yuvarlanırsa çevresi kaç cm olur ?
A) 7,3B) 7,4C) 14,6D) 14,8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 567 doğru , 941 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 2,8a sayısını onda birler basamağına yuvarladığımızda sayının kendisinden daha küçük bir sayı elde edebilmek için a yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılamaz? A) 4B) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 619 doğru , 686 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 6 sınıf ondalık gösterim testi 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki dikdörtgenin alanının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 208 doğru , 841 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 6 sınıf ondalık gösterim testi 24. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,1 . 0,1B) 0,1 . 0,2C) 0,2 . 02D) 0,3 . 0,2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 456 doğru , 562 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 6 sınıf ondalık gösterim testi 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki dikdörtgenin alanı 26,66 cm2 olduğuna göre uzun kenarın uzunluğunun tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 511 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 6 sınıf ondalık gösterim testi 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 427 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bir tanesi 1,47 TL olan poğaçalardan 3 tane alan tahmini olarak ne kadar verir? ( Sayının ondalık kısmının 0,1 , 0,25 ve 0,5 yakınlıklarına bakınız.) A) 3,3B) 3,75C) 4,5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 430 doğru , 331 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru İsa her gün aynı miktarda olmak üzere 10 günde toplam 98,53 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa'nın günlük okuduğu süre ise İsa'nın günlük okuduğu süreden 1,347 dakika daha fazladır.
Buna göre Musa 10 günde toplam kaç dakika Kuranı Kerim meali okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 337 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 🏃
Zekeriya Mart 15 günde hergün 6,5 km mesafe koşmuştur.Bünyamin ise Mart ayında 12 günde hergün 7,125 km koşmuştur.
Buna göre Bünyamin Mart ayında Zekeriya'dan toplam kaç km daha az koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 344 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Peynirin bir kilo fiyatı 23,24 lira iken bugün fiyatı 19,99 lira olmuştur.Bu peynirden bugün 4 kilo alan Ebrar peyniri dün alsaydı ne kadar fazla ödeme yapardı? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 124 doğru , 309 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Salih kitapçıdan 18,45 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 14,55 lira daha pahalı olan Türkçe kitap almıştır.
Kitapçıya 100 lira veren Salih'in kitapçıdan alması gereken para miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 283 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Annelerine 99,099 liralık hediye almak için Mümin 28,6 lira , Mümine 38,08 lira toplamıştır.
Geri kalan kısmı baba verdiğine göre babanın verdiği paranın tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 254 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Elif annesinden 32,65 kg daha hafiftir,kardeşinden ise 13,25 kg daha ağırdır.
Elif'in annesi 71,45 kg olduğuna göre Elif'in kardeşinin kütlesinin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 240 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 8,27 litre süt olan bir depoya beş defa aynı miktar süt konuldu depoda 43,87 litre süt oldu.
Bu depoya bir defada konulan sütün miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 231 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Bir su bidonundan altı şişenin her birine 1,15 L , bir tencereye ise 4,85 L su doldurduktan sonra bidonda 19,82 litre su kaldı.
Su doldurma öncesi bidondaki su miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 233 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Bir dairede iki farklı alana sahip oda vardır.Her birinin alanı 9,5 m2 olan odaların toplam alanı 19 m2 ,her birinin alanı 8,5 m2 olan odaların toplam alanı ise 17 m2 dir.
Buna göre bu dairede kaç oda vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 226 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0