Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

9. sınıf önerme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • I) Benim boyum uzundur.
  • II) Benim boyum 174 cm dir.
  • III) Benim boyum senin boyundan uzundur.
Yukarıdaki ifadelerden hangi veya hangileri önermedir?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) II ve IIID) I , II ve III Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9745 doğru , 15632 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
  • I) Doğru veya yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadelere önerme denir.
  • II) İki önermenin doğruluk değeri aynı ise bu önermeler denk önermedir.
  • III) Bir önerme yanlış ise doğruluk değeri 1 dir.
Yukarıdaki ifadelerden hangi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız IIB) Yalnız IIIC) I ve IID) I ve III Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18541 doğru , 2520 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru r: "Erzurum bir ilçedir." olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi rı olabilir? A) Erzurum bir ildir.B) Erzurum bir ilçe değildir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16974 doğru , 3894 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 64 farklı doğruluk durumu kaç farklı önerme ile olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8893 doğru , 9672 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A bir tam sayı olmak üzere p ≡ 1 , q ≡ 0 ve p V q ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12177 doğru , 3926 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A bir tam sayı olmak üzere p ≡ 0 , q ≡ 0 ve (p ∧ qı) ∧ pı ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10843 doğru , 3565 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru p V p ≡ 0 olduğuna göre p önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11214 doğru , 3437 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (p ∧ q) ∧ r ≡ 1 olduğuna göre q önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11284 doğru , 2203 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru p ⊻ q ≡ 1 olduğuna göre p ile q önermeleri denk önermelerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7251 doğru , 5698 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru p ≡ 1 , q ≡ 0 ve r ≡ 1 olduğuna göre (p ∧ rı) ⊻ (qı V r) doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7872 doğru , 2502 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru (pı ∧ q) ≡ 1 olduğuna göre [p V (pı ∧ q)]ı bileşik önerme değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5419 doğru , 4282 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru p ≡ 1 , q ≡ 0 ve p ? q ≡ 0 olduğuna göre ? yerine aşağıdakilerden hangi bağlaç yazılmalıdır? A) VB) ⇒C) ⊻ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6154 doğru , 3918 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru p ⇒ q koşullu önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? A) pı V q B) pı ∧ q C) p V qı D) p ∧ qı E) pı ⊻ q Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1728 doğru , 7198 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru (p ⇒ q) V p bileşik önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) p V 0B) p V 1C) q V 1D) q V 0E) q ∧ 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2452 doğru , 4692 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru p ≡ 1 , q ≡ 0 ve r ≡ 0 olduğuna göre (p ⇔ q) V r bileşik önermesinin doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3718 doğru , 1815 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru "Her negatif sayısının karesi pozitiftir." açık önermesinin sembolik mantık dili ile yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) p(x) ≡ ∀x ∈ Z- , x2 > 0 B) p(x) ≡ ∃x ∈ Z- , x2 > 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4011 doğru , 1264 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru "∀x ∈ Z , x ∈ N" sembolik mantık dili ile yazılmış önermenin sözel yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bazı tam sayılar aynı zamanda doğal sayıdır.B) Her tam sayı aynı zamanda doğal sayıdır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3868 doğru , 1259 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ∀ işaretinin değili ∃ dir.B) V işaretinin değili ∧ dir.C) > işaretinin değili < dir.D) = işaretinin değili ≠ dir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3406 doğru , 2475 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru p(x):"∀x ∈ Z-,x2 > 0" olduğuna göre pı(x) aşağıdakilerden hangisidir? A) ∃x ∈ Z-,x2 ≤ 0 B) ∃x ∈ Z-,x2 ≥ 0 C) ∃x ∈ Z-,x2 < 0 D) ∀x ∈ Z-,x2 < 0 E) ∀x ∈ Z-,x2 ≥ 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2743 doğru , 1976 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru p ⇒ q bir teorem ise hipotez hangisidir? A) pB) q Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3233 doğru , 2233 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Teorem ispatında öncül olan , doğruluğu açıkça belli olan ve bu yüzden ispatına gerek olmayan önermelere ne denir? A) önermeB) hipotezC) hükümD) tanımE) aksiyom Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1414 doğru , 3917 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru "ABCD bir kare ise tüm kenar uzunlukları eşittir." teoreminde hüküm hangisidir? A) ABCD bir karedir.B) ABCD nin tüm kenar uzunlukları eşittir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3425 doğru , 2128 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru
  • I) Bugün spor yapmak istiyorum.
  • II) Spora kaçta başlayacaksın?
  • III) Bugün 5 km koşmalısın.
Yukarıda kaç tane önerme vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4252 doğru , 6784 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0